İçinde EÇENE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "eçene" olan, toplam 11 tane kelime bulunuyor. İçerisinde eçene bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu eçene ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında eçene olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

YENİPEÇENEK

9 harfli kelimeler

PEÇENEKÇE

8 harfli kelimeler

ÖKÇEÇENE

7 harfli kelimeler

GEÇENEK, PEÇENEK, SEÇENEK, GEÇENEŞ

6 harfli kelimeler

BEÇENE, GEÇENE, PEÇENE

5 harfli kelimeler

EÇENE

Bazı kelimelerin anlamları

EÇENE

Demirci keskisi. (Ulucak Eşme Uşak).

GEÇENEŞ

Yabani keçi boynuzu.

SEÇENEK

Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif, opsiyon.

BEÇENE

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

ÖKÇEÇENE

Boru anahtarının kola bağlı olan, setleri dışa dönük hareketsiz çenesi, (bk. Şek. 1).

PEÇENE

Eskişehir ilinde, Han ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

GEÇENEK

Koridor.

PEÇENEK

VIII-XI. yüzyıllar arasında Türkistan'da, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda yaşamış olan bir Türk kavmi.

PEÇENEKÇE

Peçenek Türkçesi. Bu Türkçeyle yazılmış olan.

YENİPEÇENEK

Ankara ilinde, Sincan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

GEÇENE

Saban demiri.

  -   -   -  

Anlamında EÇENE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EÇENE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KORİDOR

Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek. İki devlet arasındaki dar toprak parçası.

BÖLEÇ

Belli bir özelliğe ilişkin çeşitli seçenek ya da değerleri birbirinden ayıran sınır ya da ayırıcı değer.

DİZENEK

Bir gözlem aracında soruların ve yanıt seçeneklerinin yazım alanlarıyla birlikte yerlerinin uygun biçimdeki düzeni.

ARALIK

Ara. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Yarı açık, tam kapanmamış. Uygun, elverişli durum, fırsat. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Tuvalet. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık.

AKKAYA

Su geçirmiyen, gri renkli,killi toprak, kaolen. "Ak" ve "kaya" sözlerinden oluşan bir isim". Adana şehri, Feke ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Adana kenti, Kozan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Ankara şehri, Ayaş belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Ankara ilinde, Peçenek nahiyesine bağlı bir bölge. Çorum şehri, İskilip belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çorum ili, Kargı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Düzce ili, Akçakoca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Eskişehir ilinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Giresun ilinde, Dereli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Giresun şehri, Espiye ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Hakkâri şehrinde, Çığlı nahiyesine bağlı bir bölge. Kastamonu şehrinde, İhsangazi ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya şehri, Gediz ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Muğla ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Ordu kenti, Çatalpınar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Rize ili, Ardeşen belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Sakarya şehri, Geyve ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Sivas kenti, Hafik ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Sivas kenti, İmranlı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas şehrinde, Ulaş belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Trabzon ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Zonguldak şehrinde, Ereğli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ALTERNATİF

Seçenek. Karşı. Dalgalı. Değişik, farklı. Almaşık.

İKİLEM

İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma. İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.

OY

Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı. Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih. Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü.

OPSİYON

Bekletme süresi. Ek gün. Ek süre. Seçenek. İngilizce option kelimesinden dilimize geçmiştir. Option ingilizce'de seçenek, seçilecekler grubundan her biri anlamına gelir. Ayrıca özellik anlamına da gelebildiği olmuştur.

BELİRTİM

Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun, tapu kütüğüne işlenmesi. Bir nesnenin ölçüsü, niteliği, yeri ve benzeri gibi belirtici özelliklerinin ortaya çıkarılarak belirgin kılınması. Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlamak üzere saptanmış yanıt seçeneklerinden biri ya da birkaçına x ya (...) biçiminde belirteçler koyularak yapılan bildirim.

ALTERNATİFSİZLİK

Seçeneksizlik.

ÇİZELİK

Bir soru çizinliğinde yanıt seçenekleri aynı olan soruları içinde toplayan ve ortak başlıkları bulunan çizelge.

ALTERNATİFSİZ

Seçeneksiz.

MENÜ

Yemek listesi. Komut ya da seçenek listesi. Sofraya çıkarılacak yemeklerin hepsi.

ELVANLAR

Ankara ili, Peçenek nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Bartın ili, Kurucaşile ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

ALTBÖLÜM

Gözlemlerin birden çok değişkene göre dağılımını veren bir çapraz çizelgede, değişken seçeneklerinin bileşiminden oluşan göze ya da kesimler.

ANSITMA

Bir görüşmede belli soruların olanaklı yanıt seçeneklerinin görüşmeci tarafından yüksek sesle okunması.

ALTERNATİFLİ

Seçenekli.

ALTERNATİFLİLİK

Seçeneklilik.

TEST

Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılmış olan laboratuvar araştırması. Doğru cevabın seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük