İçinde DEZE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "deze" olan, toplam 14 tane kelime bulunuyor. İçerisinde deze bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu deze ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında deze olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

DEZENFESTASYON, DEZENFORMASYON

13 harfli kelimeler

DEZENFEKSİYON

12 harfli kelimeler

DEZENFLASYON

11 harfli kelimeler

DEZENFEKTAN, DEZENFEKTÖR

10 harfli kelimeler

DEZENFEKTE

9 harfli kelimeler

KURUDEZEN

8 harfli kelimeler

DEZEMGİL, GURDEZEN, KURDEZEN

7 harfli kelimeler

DEZEANA

6 harfli kelimeler

ENDEZE

4 harfli kelimeler

DEZE

Bazı kelimelerin anlamları

DEZE

Teyze. Teyze, karşılığı diyaze, deyze. Uzun bacaklı bir çeşit kara eşek.

ENDEZE

Araç, aygıt, avadanlık. Kalıp, model, patron. Engel, sözde neden. Araç.

GURDEZEN

Süt koymaya yarayan leğen şeklinde toprak kap.

DEZENFLASYON

Enflasyonist bir ortamda toplam istemdeki gerilemeden kaynaklanan enflasyon oranındaki düşüş süreci. Enflasyon oranının düşmesi.

DEZEANA

Teyze.

DEZENFEKTAN

Mikrop kırma özelliği olan (madde).

DEZENFEKSİYON

Cansız yüzeylerdeki hastalık yapma özelliği olan bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların kimyasal maddeler kullanılarak sayıca, türce azaltılması veya yok edilmesi işlemi.

DEZENFEKTE

Mikroplardan temizlenmiş.

DEZENFORMASYON

Bilgi çarpıtma.

DEZENFEKTÖR

Dezenfektan maddelerin uygulanmasında kullanılan araç.

DEZEMGİL

Teyzemgil.

DEZENFESTASYON

Enfestasyona neden olan böcek veya hayvansal asalakları öldürme.

KURDEZEN

İçinde yoğurt ezilen toprak kap.

KURUDEZEN

İçinde yoğurt ezilen toprak kap.

  -   -   -  

Anlamında DEZE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DEZE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEYZE

Teyze. Teyze, karşılığı deze, diyaze.

ETÜV

Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç. Türlü eşyaları kurutmakta veya temizlemekte kullanılan araç. Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı araç.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

SANİTİZER

Dezenfektan maddelerde olduğu gibi patojen mikroorganizmaların tamamını tahrip etmeyen ve genellikle sert yüzeylere uygulanan temizlik maddeleri.

TRİHALOMETAN

Dezenfektan yan ürünü.

SANİTASYON

Sağlıklama. Çevre koşullarını sağlığa elverişli duruma getirme, sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri alma, çevre hijyeni. Herhangi bir yüzeyin veya nesnenin temizlik ve dezenfeksiyonu.

İBİT

Bizmut oksiiyodotanat, alkolde çözünmeyen, gri toz halinde bulunan, bakterisit ve dezenfekte edici bir madde.

MERBROMİN

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği.

İYODOFOR

Iyodun iyonik olmayan bir yüzey aktif madde ile verdiği kompleks, suda iyot açığa çıkaran ve dezenfektan etki gösteren bir madde. İyodun suda çözünen büyük moleküllü maddeler veya katyonik deterjanlara dönüşümlü olarak bağlanması suretiyle oluşturulan ve deri üzerine uygulandıklarında iyot salıvermeleri sonucu antiseptik etki yapan bileşik.

HİPOKLORİT

Su ve gıda endüstrisinde dezenfektan olarak kullanılan, hipokloroz asidin (HClO) kalsiyum veya sodyum tuzu.

TRİKLOSAN

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan, klorlu fenoksifenol türevi bir fenolik bileşik.

REZORSİNOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bir bileşik.

MERTİYOLAT

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği, timerosal sodyum.

DİYAZE

Teyze (Kaman), karşılığı deyze,deze.

PARABEN

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bir bileşik.

JERMİSİT

Mikropları öldürücü madde, germisit. Hastalıklara neden olan mikroorganizmaları öldüren antiseptik ve dezenfektanların ortak adı.