İçinde DAŞ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "daş" olan, toplam 324 tane kelime bulunuyor. İçerisinde daş bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu daş ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında daş olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK, BAĞDAŞTIRILABİLME

16 harfli kelimeler

BAĞDAŞIKLAŞTIRMA, BAĞDAŞTIRMACILIK, AŞIKYOLDAŞAŞIRIR, BAĞDAŞTIRABİLMEK

15 harfli kelimeler

ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK, BAĞDAŞTIRABİLME

14 harfli kelimeler

BAĞDAŞIKLAŞMAK, ÇAĞDAŞLAŞTIRMA, BAĞDAŞTIRILMAK, KARINDAŞLAŞMAK, YEDDİGARDAŞLAR

13 harfli kelimeler

BAĞDAŞTIRMACI, BAĞDAŞABİLMEK, BAĞDAŞIKLAŞMA, BAĞDAŞTIRILMA, DERNEKGARDAŞI, KIZLARYOLDAŞI, YEDİKARDAŞLAR, ZAMANDAŞÇILIK

12 harfli kelimeler

BAĞDAŞMAZLIK, BAĞDAŞTIRMAK, ÇAĞDAŞLAŞMAK, BAĞDAŞABİLME, BAĞDAŞTIRICI, BEŞKARDAŞLAR, BIRDIRDAŞMAK, CINGILDAŞMAK, CONGULDAŞMAK, FINGIRDAŞMAK, HANGIRDAŞMAK, KARDAŞLANMAK, KARDAŞLAŞMAK, KATIRDAŞYAĞI, KONKURDAŞMAK, KUŞVURANDAŞI, YOLDAŞLANMAK, YOLDAŞLAŞMAK

11 harfli kelimeler

ANLAMDAŞLIK, BAĞDAŞIKLIK, BAĞDAŞILMAK, BAĞDAŞTIRMA, CIVILDAŞMAK, ÇAĞDAŞLAŞMA, DUYGUDAŞLIK, FIKIRDAŞMAK, FISILDAŞMAK, GÖNÜLDAŞLIK, GÖREVDAŞLIK, HIRILDAŞMAK, KADEHDAŞLIK, KIPIRDAŞMAK, SINIRDAŞLIK, VATANDAŞLIK, VICIRDAŞMAK, ZAMANDAŞLIK, BADAŞIKLAMA, BADIRDAŞMAK, BAĞDAŞIRLIK, BIDIRDAŞMAK, CAĞILDAŞMAK, CARILDAŞMAK, CIBILDAŞŞAK, COĞULDAŞMAK, CORULDAŞMAK, ÇAVURDAŞMAK, ÇOĞULDAŞMAK, DANADAŞYAĞI, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ARKADAŞLIK, CIVILDAŞMA, KAFADAŞLIK, OMUZDAŞLIK, ÜLKÜDAŞLIK, VICIRDAŞMA, ARHADAŞLOH, AŞAĞIDUDAŞ, AYDAŞLAMAK, BAĞDAŞILMA, BAŞYOLDAŞI, BIDIDAŞMAK, DAŞAKLAMAK, DAŞIRGAMAH, DAŞIRGAMAK, DAŞIRKAMAK, DAŞİRİLMEK, FIKIRDAŞMA, FISILDAŞMA, GARTDAŞMAH, HIRILDAŞMA, KARDAŞKANI, KEDİDAŞAĞI, KIPIRDAŞMA, ODAŞENLİĞİ, SIRADAŞLIK, SÜMMAHİDAŞ, UZAMDAŞLIK, YEDİGARDAŞ, YEDİKARDAŞ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ARKADAŞÇA, BAĞDAŞMAK, BAĞDAŞMAZ, BOYDAŞLIK, ÇAĞDAŞLIK, DİLDAŞLIK, DİNDAŞLIK, KANDAŞLIK, KOLDAŞLIK, PAYDAŞLIK, SIRDAŞLIK, SOYDAŞLIK, TOPLUMDAŞ, YANDAŞLIK, YOLDAŞLIK, BARDAŞMAK, BAŞDAŞLIK, BAŞYOLDAŞ, BEŞGARDAŞ, BEŞKARDAŞ, CANDAŞLIK, DADAŞKENT, DALDAŞŞAH, DALDAŞŞAK, DANADAŞAK, DAŞDANMAK, DAŞEKMEĞİ, DAŞLANGUÇ, ELLEMEDAŞ, GARDAŞLIK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ANLAMDAŞ, BAĞDAŞIK, BAĞDAŞIM, BAĞDAŞMA, DADAŞLIK, DUYGUDAŞ, GÖNÜLDAŞ, GÖREVDAŞ, KADEHDAŞ, KARINDAŞ, PAYDAŞLI, SINIRDAŞ, SIRDAŞÇA, ŞEKİLDAŞ, VATANDAŞ, ZAMANDAŞ, AĞADADAŞ, ALDAŞMAK, ARDAŞLIK, ARKARDAŞ, AYAHDAŞI, BADAŞMAK, BAĞDAŞAN, BAĞDAŞIR, BODAŞMAK, DADAŞKÖY, DADAŞMAK, DALDAŞAK, DAŞAĞIRI, DAŞAHIRI, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ADAŞLIK, ARKADAŞ, KAFADAŞ, KIYIDAŞ, OKULDAŞ, OMUZDAŞ, ÜLKÜDAŞ, ADAŞMAK, AHIRDAŞ, ARDAŞAN, ARDAŞMA, ARGADAŞ, ARHADAŞ, AYAKDAŞ, AYDAŞIK, BADAŞIK, BADAŞMA, ÇAYDAŞI, DAŞAĞIR, DAŞAĞRI, DAŞAHIR, DAŞAHUR, DAŞDAMA, DAŞGARU, DAŞIMAK, DAŞINTI, DAŞIRMA, DAŞKASA, EMİKDAŞ, EMMİDAŞ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BAĞDAŞ, BOYDAŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAŞ, DİLDAŞ, DİNDAŞ, KANDAŞ, KOLDAŞ, PAYDAŞ, SIRDAŞ, SOYDAŞ, TAYDAŞ, YANDAŞ, YOLDAŞ, ACIDAŞ, AGADAŞ, AGIDAŞ, AKADAŞ, AMİDAŞ, ANDAŞI, BARDAŞ, BAŞDAŞ, BEYDAŞ, BUNDAŞ, CANDAŞ, DADDAŞ, DAŞAAR, DAŞAMA, DAŞARA, DAŞDIH, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

DADAŞ, OYDAŞ, ABDAŞ, ANDAŞ, AYDAŞ, BADAŞ, DAŞAN, DAŞÇI, DAŞİK, DUDAŞ, ELDAŞ, EŞDAŞ, GADAŞ, GODAŞ, İLDAŞ, KADAŞ, KODAŞ, ÖNDAŞ, SADAŞ, SÜDAŞ, UYDAŞ

4 harfli kelimeler

ADAŞ

3 harfli kelimeler

DAŞ

Bazı kelimelerin anlamları

DAŞ

Taş. Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar. Muhakkak: Daş bu böyledir. El değirmeni. Dış.

BAĞDAŞTIRABİLME

Bağdaştırabilmek işi.

BAĞDAŞTIRMACI

Bağdaştırmacılık yanlısı olan.

BAĞDAŞTIRABİLMEK

Bağdaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇAĞDAŞLAŞTIRMA

Çağdaşlaştırmak işi, çağcıllaştırma, modernleştirme, asrileştirme, muasırlaştırma.

BAĞDAŞABİLMEK

Bağdaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

AŞIKYOLDAŞAŞIRIR

Bir dantel türü. (Yassıören Senirkent Isparta).

BAĞDAŞTIRMACILIK

Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti.

ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK

Çağdaşlaşmasına yol açmak, çağcıllaştırmak, modernleştirmek, asrileştirmek, muasırlaştırmak.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK

Bağdaşık duruma getirmek, homojenleştirmek.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMA

Bağdaşıklaştırmak işi.

BAĞDAŞTIRILMAK

Bağdaşlaştırma işine konu olmak.

BAĞDAŞIKLAŞMAK

Aynı özelliği göstermek, homojen duruma gelmek.

BAĞDAŞTIRILABİLME

Bağdaştırılabilmek işi.

KARINDAŞLAŞMAK

Birbirini kardeş edinmek.

YEDDİGARDAŞLAR

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

  -   -   -  

Anlamında DAŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DAŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

ASRİLEŞME

Çağdaşlaşma.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

BAĞDAŞMA

Bağdaşmak işi, imtizaç.

BAĞDAŞIKLIK

Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

ARKADAŞÇA

Arkadaş olarak. İçtenlikle, dostça.

BACANAK

Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre durumu. Dost, arkadaş.

BAĞDAŞILMAK

Bağdaşma işine konu olmak.

ASRİ

Çağdaş.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

AKRAN

Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür.

ASRİLEŞTİRME

Çağdaşlaştırma.

AVRUPALILIK

Çağdaş olma, düşünce ve davranışta Batı ölçülerinde bulunma.

ASRİLEŞMEK

Çağdaşlaşmak.

AYAKTAŞ

Omuzdaş.

ALMANCI

Almanya yanlısı olan kimse. Avrupa'da genellikle de Almanya'da çalışan Türk vatandaşı.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

ASRİLİK

Çağdaşlık.

ARKADAŞLIK

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

ADAŞLIK

Adaş olma, aynı adı taşıma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük