İçinde D geçen 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 4 harfli toplam 659 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DOĞO

Dua.

MADE

Yemek yeme isteği. Mide. Arapça kökenli mâ-adâ: mâda; başka; fazla; gayri.

KURD

Kurt.

DRUZ

Bitkilerdeki inorganik artıkların, kalsiyum tuzları ve silikanin anhidritleri şeklinde birikmesi sonucu meydana gelen kristal şeklindeki yapı. Bitkilerdeki inorganik artıkların, kalsiyum tuzları ve silikanın anhidritleri biçiminde birikmesi sonucu meydana gelen ve kalsiyum oksalattan oluşan yıldız biçimindeki kristal yapı.

ABED

Rusça kökenli abyed: yemek, yiyecek.

AVAD

Bayındır.

VADE

Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet, mehil.

GURD

Eski türkçe kurt: kurt. Kurt.

DIKA

Nokta, ufak leke. Cilt üzerine iğne ile yapılan ufak dövme. Şişe, testi kapağı, mantar, tıpa. Desti ağzını kapamak için kullanılan ağaç tıpa. (Karaağaç, Kandilli Bozüyük Bilecik).

DİPE

Dabaklıkta kullanılan çatal ağaç. (Bor Niğde).

DİKİ

Biraz, bir parça, azıcık. Çalımlı(kimse). Tane: Üç diki şeker ver. Et parçası. Kemikli ya da kemiksiz pişmiş et, kavurma. Etli ufak kemik parçası. Pamuk ipliği. İplik.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

RÜŞD

erginlik.

DAST

At, eşek, katır ve benzerleri hayvanları kovalama, yürütme ünlemi.

İDİM

Yapım: Bir idimlik unum var şunu ekmek yapıverelim. Bozuk, biçimsiz kılık.

İRAD

gelir.

DRAM

Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama. Acıklı olay. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama. Tiyatro edebiyatı.

DUVO

Manda.

DACE

Henüz, şimdiye keder.

AYDA

Şaşma, üzülme, isteklendirme bildirir ünlem. Dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük