İçinde D geçen 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 2 harfli toplam 9 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OD

Ateş.

DE

Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

DA

Doğrulama, uygun bulma, evet. Daha anlamında kullanılır. Şaşma bildirir ünlem. Değil mi ya anlamında kullanılır. İşte, orada, şurada. Genellikle cümle sonlarında çeşitli anlamlarda kullanılan ünlem. Bağlama ve kuvvetlendirme edatı. Daha, henüz. Da, dahi (bk. de). Dağ. Dahi, da. Henüz. Dağı. Dağa. Daha.

ÖD

Safra. Öd ağacı. Bu ağacın kıyılmış parçalarından yapılan tütsü. Zaman. Asmanın budanan, işe yaramayan çubukları. Yüreklilik. Halk dilinde Safra Kesesi. Sığır. Karaciğerden salınan ve oniki-parmak bağırsağına gelerek sindirime yardım eden bir salgı.

UD

İş: Udumuzu kim görecek?. Utanma, sıkılma. Gönül borcu. Suç, günah.

İD

İt, köpek.

İki. Duman. Diyor.

DO

Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses. Bu sesi gösteren nota işareti.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük