İçinde D geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 16 harfli toplam 271 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DESPOTLAŞABİLMEK

Despotlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DAYANILMAZLAŞMAK

Dayanılmaz bir duruma gelmek.

EDEBİYATSEVERLİK

Edebiyatsever olma durumu.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

RADYOİMMÜNOESSEY

Bir biyomolekülün eser miktarlarını tespit etmek için kullanılan hassas ve kantitatif bir yöntem.

KOŞULLANDIRILMAK

Şartlandırılmak.

TASDİKLETTİRİLME

Onaylattırılma.

HEYECANLANDIRMAK

Heyecan duymasına sebep olmak.

AŞIKYOLDAŞAŞIRIR

Bir dantel türü. (Yassıören Senirkent Isparta).

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

RADYODİYAGNOSTİK

Radyoaktif ışınların, hastalıkların tanısında kullanımını konu alan radyoloji bilim dalı.

MEHMETDEDEOBRUĞU

Çorum ilinde, Dodurga ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

SİLAHLANDIRILMAK

Silahlandırma işine konu olmak.

MİYOENDOKARDİTİS

Miyokart ve endokardın birlikte yangısı.

HODGKİNHÜCRELERİ

Sternberg dev hücreleri.

TAKSİTLENDİRİLME

Taksitlendirilmek işi.

RUTUBETLENDİRMEK

Rutubetlenmesine yol açmak.

DENİZŞAKAYIKLARI

Denizşakayığını içine alan sölenterler alt sınıfı.

PİLORODUODENİTİS

Pilorus ve onikiparmak bağırsak mukozasının yangısı.

DAYANIKSIZLAŞMAK

Dayanıksız bir duruma gelmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük