İçinde D geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 16 harfli toplam 271 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAVALANDIRABİLME

Havalandırabilmek işi.

RADYOPROTEKSİYON

Radyasyondan korunma ve korunma yöntemlerini araştırma.

DUTCHERCİSİMCİĞİ

Lenfosit ve plazma hücrelerinin tümörlerinde antikor içeren sitoplazmanın çekirdeğe fıtıklaşması sonucu oluşan çekirdek içi cisimcik.

PARATİROİDEKTOMİ

Paratiroit bezlerinin ameliyatla çıkartılması.

ENDOPERİKARDİTİS

Endokart ve perikartın yangısı.

DİZGİNLENEBİLMEK

Dizginlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KİLOPERİKARDİTİS

Kalp kesesi içerisine kilusun sızması sonucu oluşan kalp kesesi yangısı.

HARARETLENDİRMEK

Hararetlenmesine yol açmak.

TRANSANDANTALİST

Deneyüstücü.

YARDIMLAŞMACILIK

Dar ekonomik anlamında İşleyim, tarım, bankacılık ve benzerleri alanlarda yardımlaşma dernekleri kurmaya yönelik elbirlikçilik akımı. Geniş anlamında her ortaklaşacı girişimde görülen karşılıklı bağımlılık duygusu ve yardımlaşma eğilimi.

SAYDAMLAŞTIRILMA

Saydamlaştırılmak durumu, şeffaflaştırılma.

DİLLENDİREBİLMEK

Dillendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İLGİLENDİREBİLME

İlgilendirebilmek işi.

SANCAKLIKAYADİBİ

Manisa şehri, Karaoğlanlı nahiyesine bağlı bir bölge.

YUKARIDAMLAPINAR

Kars ili, Selim belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

TRYPANOSOMATİDAE

Kinetoplastida' ların bir ailesi, Herpetomonas.

DİPHYLLOBOTHRİUM

Geçmişte Bothriocephalus ve Dibothriocephalus olarak adlandırılan Diphyllobothriidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

İDAREİMASLAHATÇI

Bir işi sağlam bir temele oturtmadan o günün şartlarına göre yapan kimse. İşi oluruna bırakan kimse.

BAĞDAŞTIRABİLMEK

Bağdaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÖREVLENDİRİLMEK

Görev verilmek, tavzif edilmek.