İçinde D geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 15 harfli toplam 464 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ULAŞILABİLİRDİK

Bir soruşturu ya da görüşmede kendilerinden bilgi alınacak olan yanıtlayıcıların alanda bulunma ya da elde edilme olanağı.

EPİDERMOFİTOZİS

Dermatofitozis.

TAVŞANÇAKILDAĞI

Sarı çiçekleri olan küçük bir ağaç.

KULLANDIRABİLME

Kullandırabilmek işi.

KIZDIRILABİLMEK

Kızdırılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

YILDIRIMHACILAR

Ankara kenti, Kızılcahamam ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ÇATIRDAYABİLMEK

Çatırdama olasılığı bulunmak.

PROTEROMONADİDA

Mastigophora takımı. Bu grubun üyeleri sürüngenlerin rektum ve kloakalarında bulunurlar. Bir veya iki çift paraksiyal rodları bulunmayan heterodinamik kamçıların bulunmasıyla belirgindirler. Bulaşma dışkıyla atılan kistlerin alınmasıyla olmaktadır.

MODERNLEŞEBİLME

Modernleşebilmek işi.

GÜDÜLELMAHACILI

Yozgat kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DİPLOSTOMATİDAE

Alaria cinsini içeren trematod ailesi.

ADENOMİYOFİBROM

Bağ dokunun, bez ve kas dokusu içeren iyicil tümörü.

DESTEKLEYİCİLİK

Destekleyicinin yaptığı iş. Destekleyici olma durumu.

HİPPOBOSKİDOZİS

Hippoboskid sineklerin neden olduğu enfestasyon.

İMMÜNOMODÜLATÖR

İmmunolojik durumları ve immünopatolojik reaksiyonları istenilen etkinlik düzeyine getiren ilaç.

YARAŞDURUBİLMEK

Münasip düşürmek.

DÖNERBOYUNLULAR

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, tatlı sularda yaşayan, boyunları dinlenme hâlinde iken içeri çekilmeyip sırt kabuğunun altına doğru kıvrılan, çamurcul kaplumbağagiller (Pelomedusidae) ve yılan boyunlu kaplumbağagiller (Chelidae) familyaları bulunan bir alt takım. (Pleurodira), familyalarını içine alır.

YILDIRIMAYDOĞAN

Ankara ili, Çubuk belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

PSÖDOHİPERTROFİ

Yalancı hipertrofi.

SADELEŞTİRİLMEK

Sadeleştirme işi yapılmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük