İçinde D geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 15 harfli toplam 464 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AYAZLANDIRILMAK

Ayazlanması sağlanmak.

SERÇEDİLİGİLLER

Hermafrodit çiçekli ya da tek eşeyli, ovaryumları üst durumlu, ülkemizde 3 cins ve bu cinslere ait 16 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu bazen de çalımsı bitkiler.

CİLTİLLENDİRMEK

Kıvılcımlandırmak.

HAMPSHİREDOMUZU

Amerika'dan köken alan, muhtemelen Amerika'nın en eski domuz ırkı olan vücut tamamen siyah, ancak ön kolları da kapsayan kemer şeklinde beyaz tüylere sahip, geniş dik küçük kulakları bulunan, etçi, kaslı yağsız et yapısına sahip domuz ırkı.

SAKAGUCHİDENEYİ

Guanidin türevlerinin ve özellikle arjinin aminoasidinin varlığını belirlemek amacıyla yapılan deney.

DÖRTDİŞLİGİLLER

(Tetrodontidae), fahaka, (Ovoides fahaka) iyi bilinen türleridir (bk).

İSİMLENDİRİLMEK

Adlandırılmak.

HODKİNHASTALIĞI

Lenfoid dokunun temel unsuru olan ilkel retikülüm hücrelerinden kök alan, insanlara özgü, özellikle boyun ve göğüs bölgesindeki lenf yumrularında gelişen kötücül bir tümöral hastalık. Hayvanlarda da Hodgkin hastalığı benzeri tümörlere rastlanır.

ALEKSANDIRCILIK

İskender çağında yaşamış eski Yunan ozanlarının (özellikle M.Ö. 323-120) koşuklarındaki çok süslü anlatım.

KREPİDOSTOMİYAZ

Crepidostomum cinsi trematotların balıklarda neden olduğu bir hastalık.

SEROTİPLENDİRME

Mikroorganizmaların türleri (serotip veya serovar) arasındaki yapıların antijenik farklılıkları ortaya koyarak onları ayırt eden serolojik bir teknik.

DAVLUMBAZLANMAK

Kabarmak, tümsekli, çıkıntılı olmak: Suyun üstü davlumbazlandı.

HARARETLENDİRME

Hararetlendirmek işi.

HACIAHMETDERESİ

Çorum ili, Seydim nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KIYMETLENDİRMEK

Değerlendirmek.

CENTRACANTHİDAE

İzmaritgiller.

ADEMİMERKEZİYET

Yerinden yönetim.

SIĞIRDİLİGİLLER

İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya.

KARDİYOPULMONER

Kalp ve akciğerlerle ilgili.

MİKRODİSEKSİYON

Mikroskop altında ince iğneler araciyle doku ve gözelere yapılan diseksiyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük