İçinde D geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 15 harfli toplam 464 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİPLOSTOMATİDAE

Alaria cinsini içeren trematod ailesi.

RUHSATLANDIRMAK

Ruhsat vermek.

DİZGİNLEYEBİLME

Dizginleyebilmek işi.

GAYRETLENDİRMEK

Gayretlenme işini yaptırmak.

KLORÜRLENDİRMEK

Klorla birleştirmek, klorüre dönüştürmek.

YUKARIİĞDEAĞACI

Eskişehir şehrinde, Beylikova belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KUTLUBEYDEMİRCİ

Bartın şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

CUSHİNGSENDROMU

Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, hâlsizlik, kas atrofisi, zayıflık, karın sarkması, enfeksiyonlara duyarlılık artışı ve kıl dökülmesiyle belirgin bir grup klinik hastalık belirtisi. Adenohipofiz tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri veya hiperplazisi, aşırı dozlarda glikokortikosteroitlerin kullanımı ve ektopik ACTH üreten tümörlerden kaynaklanır. Köpeklerde, daha az oranda olarak yaşlı atlarda ve nadiren de diğer hayvan türlerinde görülür.

DEFOSFORİLASYON

Proteine bağlanarak aktifleşmesini sağlayan fosfat molekülünün, fosfataz enzimi ile koparılması olayı.

RADYOİMMÜNESSEY

Radyoaktif olarak işaretli özel antikor ve antijen kullanılarak maddelerin aranması ve ölçülmesi için kullanılan çok hassas bir teknik.

SENDİKALAŞTIRMA

Sendikalaştırmak işi.

DELİOĞLANSARIĞI

Sarığıburma tatlısı.

GLUKURONİDASYON

İkinci faz biyotransformasyon aşamasında zehirli bir bileşik veya metabolitinin glukuronik asitle birleşmesi işlemi.

ADEMİMERKEZİYET

Yerinden yönetim.

SEROTİPLENDİRME

Mikroorganizmaların türleri (serotip veya serovar) arasındaki yapıların antijenik farklılıkları ortaya koyarak onları ayırt eden serolojik bir teknik.

DERMANSIZLAŞMAK

Bitkinleşmek.

SIDIKLIKÜÇÜKOBA

Kırşehir şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KIVILDİNİMBİLİM

Devinmeyen kıvıl yük dağılımlarını ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

MEZODERMİZASYON

İki ayrı embriyolojik kısmın örtücü epitel hücreleri yüzeyleri ve altındaki dokuyla birlikte birbirlerine dokundukları yerde kaynaşmaları. Ağız boşluğunun burun ve ağız boşluğuna dönüşmesinde prosessus palatiniler birbirleriyle kaynaşırlar.

ENDOPERİTONİTİS

Karın zarı yangısı.