İçinde D geçen 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 14 harfli toplam 730 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ENDOMETRİYOZİS

Döl yatağı endometiyumuna veya stroma elemanlarına, döl yatağı dışındaki karın boşluğunun diğer doku veya organlarda rastlanması. En sık miyometriyumda ve yumurtalıklarda görülür.

ŞARTLANDIRILMA

Şartlandırılmak işi, koşullandırılma.

DEKOMPENZASYON

Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe, kompenze edememe.

ABSİDİATÜRLERİ

Çürümüş bitkisel materyalde çoğalmak suretiyle insan, sığır ve laboratuvar hayvanlarında enfeksiyon oluşturan, Mucoraceae ailesinden, doğada yaygın bulunabilen bir cins mantar.

KİNETOPLASTİDA

Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan, Bodonina ve Trypanosomatina alt takımlarını içeren, kimileri serbest yaşamlı, çoğu bitkilerde, omurgalı ve omurgasız canlılarda parazitlenen, kamçılı bazal cismin yanına yerleşmiş bariz bir kinetoplast, bir veya iki kamçıya sahip kamçılı protozoa takımı, Protomastigida, Protomonadina.

CEVAPLANDIRMAK

Bir şeyin cevabını, karşılığını vermek, yanıtlandırmak.

ÇEKİRDEKLENMEK

Çekirdek bağlamak.

AYDINLANABİLME

Aydınlanabilmek işi.

HİDROALLANTOİS

Gebelikte allantois sıvısının aşırı artması.

FISILDAYABİLME

Fısıldayabilmek işi.

DOĞULULAŞTIRMA

Doğululaştırmak işi.

ÖRGÜTLENDİRMEK

Bir örgüt etrafında toplamak, teşkilatlandırmak.

YUKARIFINDIKLI

Çorum ilinde, Boğazkale ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Erzurum kenti, İspir belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KAROTENOYİDLER

Bitkilerde ve bazı hayvan dokularında görülen karoten v.b. gibi yağda eriyen pigmentler.

BAYATDOĞANŞALI

Iğdır ilinde, Taşburun nahiyesine bağlı bir yer.

ŞEKİLLENDİRMEK

Biçimlendirmek.

DİMASTİGAMOEBA

Naegleria.

DERMATOMİYOTOM

Somitin dorso-lateralinde dermatom ve miyotom olmak üzere iki kısmı bulunan ektoderm.

HİDROMETALURJİ

Cevherler, cevher konsantreleri ve diğer malzemelerden yaş yöntemle metallerin geri kazanılması.

PSİKODİSLEPTİK

Merkezi sinir sistemi üzerine saptırıcı etki yaparak etkisini oluşturan psikotrop ilaç grubu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük