İçinde D geçen 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 14 harfli toplam 730 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KANITLANDIRMAK

Bir düşünceyi, bir savı yeterli delillerle doğrulamak, belgelemek ve açıklamak.

CYCLOPHYLLİDEA

Cestoidea sınıfında, Cestoda alt sınıfında bulunan insan ve hayvanlarda doğal veya tesadüfi olarak parazitlenen Taeniidae, Hymenolepididae, Dipylidiidae, Davaineidae, Anoplocephalidae, Linstowiidae ve Mesocestoididae ailelerini içeren sestod takımı.

BAYINDIRLAŞMAK

Bayındır duruma gelmek.

BAĞDAŞTIRILMAK

Bağdaşlaştırma işine konu olmak.

DAYANIŞMACILIK

Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan öğreti, solidarizm. İşverenler ile sendikaların birlikte ücretleri piyasa denge ücretinin altında belirledikleri toplu sözleşme sistemi.

KAYADİBİKAVLAK

Bartın şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

BAYATBADEMLERİ

Antalya kenti, Korkuteli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KABADAYILANMAK

Kabadayılık etmek, kabadayı gibi davranmak.

DOLGUNLAŞTIRMA

Dolgunlaştırmak işi.

DÜZENLEYİCİLİK

Düzenleyicinin yaptığı iş.

PSÖDOMEMBRANÖZ

Yalancı zarlı.

ISINDIRABİLMEK

Isındırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

EBEDİLEŞTİRMEK

Ebedi duruma getirmek, sonsuzlaştırmak, ölümsüzleştirmek.

SIDIKLIORTAOBA

Kırşehir şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ENDOTOKSİKOZİS

Endotoksinlerin kana karışması sonucu gelişen zehirlenme hâli.

ÇİZDİRİLEBİLME

Çizdirilebilmek işi.

DİSNEYFİKASYON

Hayvanların insanlara özgü bazı karakteristik ve kültürel özellikler göstermesi.

DİSKONDROPLAZİ

Uzun kemiklerin uç kısımlarında kıkırdak dokuda gelişimin durması nedeniyle, baş ve gövdenin normal olmasına karşın, kol ve bacakların kısa kalmasıyla belirgin bir iskelet yapılış bozukluğu.

DİNOFLAGELLİDA

Phytomastigophorea sınıfında bulunan, planktonların önemli bir bileşeni olan kamçılara, selüloz bir hücre duvarına, yeşil, sarı ve kahverengi kromatoforlara sahip, deniz suyunda aşırı miktarlarda bulunarak deniz suyunda "kırmızı dalga" adı verilen renk değişimine ve sudaki oksijeni tüketerek deniz hayvanlarının ve balıkların ölümüne neden olan, kimi türleri çok kuvvetli nörotoksinler salgılayarak bu organizmalarla beslenen deniz kabuklularını yiyen insanlarda ciddi komplikasyonlara neden olan, Ceratium, Gonyaulax, Gymnodinium ve Prorocentrum cinslerini içeren, küçük, bitki benzeri genellikle denizlerde bulunan protozoa takımı, Dinoflagellata.

NÖRODERMATİTİS

Hayvanlarda sinir bozukluğundan kaynaklanan, kendilerinin oluşturduğu tırmalama, ısırma veya yalama gibi fiziksel darbe veya tahriş sonucu oluşan egzama benzeri deri yangısı.