İçinde D geçen 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 13 harfli toplam 1091 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİDROJEOLOJİK

Hidrojeoloji ile ilgili.

BULANDIRILMAK

Bulandırma işi yapılmak.

PARATİDEKTOMİ

Parotis bezinin ameliyatla çıkarılması.

PREADAPTASYON

Daha önce var olan ve yeni evrimsel uyum gösterebilen herhangi bir anatomik yapı, fizyolojik olay veya davranış kalıbı.

HALLEDİVERMEK

Çabucak halletmek.

ÖRNEKLENDİRME

Örneklendirmek işi.

ENDOSİMBİYONT

Dinoflagellatlar içinde yaşayan siyanobakteriler gibi, bir organizmanın içinde yaşayan diğer bir organizma. Bir organizmanın içinde simbiyoz olarak yaşayan diğer bir organizma. Dinoflagellata'lar içinde yaşayan siyanobakteriler gibi bir organizmanın içerisinde yaşayan diğer bir organizma.

KELMEYŞAHADET

Arapça kökenli kelime-i şahâdet: kelimeişahadet.

PROJELENDİRME

Projelendirmek işi.

DİRİLTİVERMEK

Çabucak veya ansızın diriltmek.

ANLAMLANDIRMA

Anlamlandırmak işi.

DİNDİREBİLMEK

Dindirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇEKİRDEKLEŞME

Çökmekte olan bir katının çok küçük kümeler oluşturması.

KINCIFIRDAMAK

Nazlanmak, cilve yapmak.

KARŞIDAVRANIŞ

Bir uyarana karşı verilen etkin yanıt ya da gösterilen tepki.

YÜKÜMLENDİRME

Yükümlendirmek işi.

DİŞİLEŞTİRMEK

Dişi duruma getirmek.

ÖYÜNLENDİRMEK

Bir kimseye az az yemek yedirmek.

METOKLOPRAMİD

Benzamid türevi bir dopamin antagonisti ilaç.

DÜŞÜNÜLEBİLME

Düşünülebilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük