İçinde D geçen 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "d" olan 12 harfli toplam 1577 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde d harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu d harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında d harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YABANİMERDİN

Ausjarotu, Arasum Aristolachiaceae.

DEPREŞİVERME

Depreşivermek işi.

HOLOBAZİDYUM

Bölmeli olmayan düz bazidyum.

YASSIGADAYİF

Yassıkadayıf.

ÇILDIRLANMIŞ

Kabuğu soyulmuş ceviz, badem.

SIDIKYUMURTA

Yerli yersiz ağlayan, sulu gözlü.

İNTERRADİYAL

Balıklarda iki yüzgeç ışını arası.

ATFEDEBİLMEK

Atfetme imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYDURABİLMEK

Uydurma imkânı veya olasılığı bulunmak.

EŞÖZDEKLİLİK

Bir kimyasal elementin, fiziksel özellikleri değişik, kimyasal özellikleri eşdeğer olan iki ya da daha çok biçimde bulunması durumu.

DÜŞLEYEBİLME

Düşleyebilmek işi.

DİCROCOELİUM

Dicrocoeliidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

YUKARIDARICA

Van şehrinde, Başkale ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

JİRODAKTİLOZ

Monogenea sınıfına ait Gyrodactylus cinsi parazitlerin alabalıkların solungaç filamentlerinde hasara neden olduğu bir hastalık.

FAİZLENDİRME

Faizlendirmek işi.

YENİKURUDERE

İzmir şehrinde, Kemalpaşa ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

İÇİNDENKOLLU

Bir ayakkabı türü. (Senirkent Isparta).

SİLİNDİRİKUS

Silindir biçiminde olan.

DÜZGÜNLENMEK

Bir binanın tahta kısmı yapılmak.

DENATÜRASYON

Bir proteinin ikincil, üçüncül veya dördüncül yapılarının bozularak birincil yapılarına dönüşmesi ve böylece biyolojik etkinliğini kaybetmesi. Bir maddenin ısı, ışın ve benzerleri etkilerle doğal niteliklerinin değişmesi veya değiştirilmesi. Belirli pH sınırlarının dışı ve yüksek sıcaklık gibi fiziksel etkenlerle veya bazı kimyasal maddelerin etkisiyle DNA'nın iki polinükleotidini bir arada tutan hidrojen bağlarının koparılarak tek zincirli DNA oluşturulması veya bir proteinin birincil yapısı bozulmadan ikincil, üçüncül veya dördüncül yapısının bozulmasında olduğu gibi bir makromolekülün doğal yapısının bozulması ve biyolojik etkinliğini kaybetmesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük