İçinde DIZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "dız" olan, toplam 133 tane kelime bulunuyor. İçerisinde dız bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu dız ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında dız olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

DENİZYILDIZLARI, YILANYILDIZLARI

14 harfli kelimeler

ÇUVALDIZDİKENİ, KABALDIZDİKENİ, KUYRUKLUYILDIZ, YUKARIYILDIZLI

13 harfli kelimeler

ÇAKIRILDIZLIK, YILDIZŞALGASI

12 harfli kelimeler

DENİZYILDIZI, SABAHYILDIZI, YALDIZLANMAK, YALDIZLATMAK, YILDIZLAŞMAK, ÇOBANYILDIZI, ETEKÇUVALDIZ, HADAHYILDIZI, SUFRAYILDIZI, TANRIYILDIZI, YALDIZLIKAYA, YILDIZBİLİMİ, ZAHİRYILDIZI, ZÖHREYILDIZI

11 harfli kelimeler

DIZDIZCILIK, TAKIMYILDIZ, YALDIZCILIK, YALDIZLAMAK, YALDIZLANMA, YALDIZLATMA, YILDIZLAMAK, YILDIZLAŞMA, DALDIZLAMAK, DIZBARLAMAK, İRTEYILDIZI, KANDIZLAMAK, KÜÇÜKYILDIZ, TAÇLIYILDIZ, ÜLKERYÜDIZI, YILDIZBİLİM, YILDIZCILIK, YILDIZLIKIR, YILDIZTONOZ

10 harfli kelimeler

ALPYILDIZI, YALDIZLAMA, YILDIZLAMA, AKANYILDIZ, BALDIZALMA, DALDIZAMAK, DANYILDIZI, TANYILDIZI, YENİYILDIZ, YILDIZALAN, YILDIZKAYA, YILDIZKÖKÜ, YILDIZÖREN, YILDIZTEPE

9 harfli kelimeler

BAŞYILDIZ, DIMDIZLAK, YILDIZELİ, YILDIZLIK, YILDIZSIZ, BALDIZLIK, DILDIZBIZ, DIPDIZLAK, DIPDIZLAN, GÜRYILDIZ, ILDIZKÖKÜ, ILDIZNAMA, MIHLANDIZ, NIZDIZLAM, TANYILDIZ, TOPYILDIZ, YILDIZCIK, YILDIZHAN, YILDIZKÖY, YILDIZLAR

8 harfli kelimeler

AYLANDIZ, ÇUVALDIZ, DIZDIZCI, DIZLAMAK, PALANDIZ, TUMBADIZ, YALDIZCI, YALDIZLI, YILDIZLI, YILDIZSI, AKYILDIZ, AYYILDIZ, CIBILDIZ, CIVALDIZ, DAMBADIZ, DIZDINAN, DIZDIRİK, DOMBADIZ, ERYILDIZ, HALADIZA, HIRLADIZ, ILDIZSIZ, KAVALDIZ, MIHLADIZ, MUHLADIZ, TOMBADIZ

7 harfli kelimeler

DIZLAMA, ALANDIZ, BALADIZ, BALDIZI, DIZDIZA, DOMADIZ, HALADIZ, ILDIZIM, KANDIZA, MALADIZ, PALADIZ

6 harfli kelimeler

BALDIZ, DALDIZ, DIZDIK, DIZMAN, YALDIZ, YILDIZ, DIZDIH, DIZDIR, DIZDIZ, DIZDİK, GINDIZ, HADIZE, KANDIZ, KINDIZ, SILDIZ

5 harfli kelimeler

ANDIZ, ILDIZ, INDIZ, İLDIZ, KADIZ

3 harfli kelimeler

DIZ

Bazı kelimelerin anlamları

DIZ

Saçsız baş, kel. Tuz.

YILDIZLAŞMAK

Bir işte, bir meslekte üstün başarı göstermek, yıldız durumuna gelmek.

YILDIZŞALGASI

Yerelması.

ÇAKIRILDIZLIK

Açık hava.

ÇUVALDIZDİKENİ

Harman zamanı görülen, esen yelle yuvarlanarak giden bir çeşit diken.

YILANYILDIZLARI

İkincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumundan, vücutları ortada beş köşeli bir disk ile bundan keskince ayrılmış olan çok ince beş koldan yapılmış, ağızları alt bölgede, anüsleri bulunmayan yer değiştirmeleri kollarının hareketi ile olan, bazılarının ışık verme özelliği bulunan türleri olan bir sınıf. Gevrek yılanyıldızı (Ophiothrix fragilis) iyi bilinen türüdür. (Ophiuroidea), İkincil-ağızlılar (Deuterostomia) filumunun derisi dikenliler (Echinoderma) alt- filumuna giren bir sınıfı Vücutları ortada 5 köşeli bir disk ile bundan keskince ayrılmış olan çok ince 5 koldan yapılmıştır. Ağızları alt bölgededir. Anüsleri yoktur. Yer değiştirme kolların hareketi ile olur. Bazılarının ışık verme özelliği vardır. Gevrek yılan yıldızı (Ophiothrix fragilis) iyi bilinen türüdür.

DENİZYILDIZLARI

Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.

ETEKÇUVALDIZ

Orta büyüklükte semerci çuvaldızı. (Senirkent Isparta).

YUKARIYILDIZLI

Sivas şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

DENİZYILDIZI

Denizyıldızlarından, yıldız biçiminde beş kolu olan, kayalıklar üzerinde yaşayan, derisi dikenli bir hayvan (Aster).

KABALDIZDİKENİ

Ekinler kaldırılırken dikenleri yuvarlanarak uçan bir çeşit bitki.

SABAHYILDIZI

Afrika'da yetişen sert ve kaba dokulu, turuncu sarı renkli ağaç (Nauclea didemichii).

ÇOBANYILDIZI

Venüs gezegeni. Tunceli kenti, Pülümür ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

YALDIZLATMAK

Yaldızlama işini yaptırmak.

YALDIZLANMAK

Yaldızlama işi yapılmak veya yaldızlama işine konu olmak.

KUYRUKLUYILDIZ

Zaman zaman göğümüzü ziyaret eden, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir ya da birkaç kuyruğu olan gökcismi.

  -   -   -  

Anlamında DIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ASTROLOJİ

Yıldız falcılığı.

AVCI

Avı kendine iş edinen kimse. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir takımyıldız, Cebbar, Orion. Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan).

AYYUK

Göğün en yüksek yeri. Göğün kuzey yarım küresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı.

BAŞYILDIZ

Çift yıldızlarda kütlesi büyük olan yıldız. Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçılarının en önde geleni.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

BİZ

Çokluk birinci kişiyi gösteren söz. Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ. Ülkemiz sularında yaşayan bir tür mersin balığı, şip (Acipenser nudiventris). Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir çuvaldız türü. Bazen teklik birinci kişi zamiri "ben" yerine kullanılan bir söz.

AYÇA

Hilal. Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem.

ASTROLOG

Yıldız falcısı.

ARAYICI

Bir şeyi aramayı iş edinen kimse. İstenilen yıldızı teleskobun görüntüsü içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağlı, görüş alanı geniş olan küçük teleskop.

BEŞPARMAK

Derisi dikenlilerden, beş ışınlı yıldız biçiminde bir deniz hayvanı, beşpençe (Uraster). Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş.

BATMA

Batmak işi. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi. İflas etme. Yok olma, inkıraz. Yıkılma, çökme.

ALEM

Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge.

ASTROFİZİK

Yıldız fiziği.

ALTIKARDEŞ

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

BALIK

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı.

BURÇ

Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı. Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad. Demir aksamın birbirine değmesini engellemek, boşlukları doldurmak amacıyla sarı, karbon, plastik vb.nden yapılmış olan bir motor parçası. Ökse otu.

BOĞA

Damızlık erkek sığır. Zodyak üzerinde Koç ile İkizler arasında yer alan takımyıldızın adı, Sevir.

AĞMA

Ağmak işi. Akan yıldız.

BATMAK

Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek. Yıkılmak, egemenliği sona ermek. Saplanmak. Çökmek. Yok olmak. Dünya'nın dönüşü dolayısıyla Güneş, Ay ve yıldız ufkun altına inmek. Tedirgin etmemesi gereken şeyler tedirgin etmek. Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak. Kirlenmek. İflas etmek. Daha kötü bir duruma uğramak. Dokunmak, incitmek.