İçinde CİRİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ciri" olan, toplam 38 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ciri bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ciri ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ciri olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

PATLICANİNCİRİ

13 harfli kelimeler

FİCİRİKLENMEK, TORASANİNCİRİ

11 harfli kelimeler

TABANİNCİRİ

10 harfli kelimeler

CİRİLDEMEK, CİRİTBELEN, CİRİTÇİLİK, TÜRKTACİRİ

9 harfli kelimeler

BİCİRİKLİ, CİRİTDÜZÜ, FİCİRİKLİ, İKİNCİRİK

8 harfli kelimeler

BİCİRİYH, CİMCİRİK, CİRİKARI, CİRİTMEK, CİTCİRİK, İTİNCİRİ, MANCİRİK

7 harfli kelimeler

CİRİTÇİ, BICİRİK, BİCİRİH, BİCİRİK, CİRİHDA, CİRİHTA, CİRİYAL, GACİRİK, GICİRİK, İNCİRİK, KICİRİK

6 harfli kelimeler

CİRİLA, CİRİNA

5 harfli kelimeler

CİRİM, CİRİT, CİRİF, CİRİK, CİRİL

4 harfli kelimeler

CİRİ

Bazı kelimelerin anlamları

CİRİ

Kötü adam. Sınır.

PATLICANİNCİRİ

Bir çeşit incir.

FİCİRİKLENMEK

Evhamlanmak.

İKİNCİRİK

iki anlama da gelen söz.

CİMCİRİK

Ufak tefek. Açıkgöz.

BİCİRİKLİ

Becerikli.

TÜRKTACİRİ

Ankara ili, Yenimehmetli nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

TORASANİNCİRİ

Pathcanincirinden küçük, morumsu renkte, tatlı bir çeşit incir.

CİRİLDEMEK

Bahçe sulamak.

FİCİRİKLİ

Hileli, düzenli.

CİRİKARI

Arının verdiği üçüncü ve daha sonraki oğulları.

TABANİNCİRİ

Kuru incir.

BİCİRİYH

Köşe, dip.

CİRİTDÜZÜ

Artvin ilinde, Şavşat belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

CİRİTBELEN

Malatya ilinde, Kuluncak belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

CİRİTÇİLİK

Ciritçi olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında CİRİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CİRİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MACERA

Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür. Olmayacakmış gibi görünen iş.

FIRDÖNDÜ

Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış çift halka. Belirli bir görüş veya düşünce sahibi olmayan kimse. Bir ipe bağlı olarak birden fazla çıpa atıldığında çıpaların karışmaması için tekne zinciri ile parçaların bağlandığı zincir arasına konulan metal araç. Topaç gibi çevrilerek oynanan, tunçtan, altı köşeli bir kumar aracı.

KORZA

Denizin içinde iki zincirin birbirine dolaşması.

KASTANYOLA

Bir çarkın dişlerine takılıp geriye doğru dönmesini önleyen dil. Akan gemi zincirini sıkarak durdurmak için kullanılan, güverte locasının altına konmuş, hareketli demir kol.

BAL

Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde. Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu. Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı.

HACİM

Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı.

DİZİM

Dizilme işi, dizme. Söz zincirinde birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan ögeler birleşimi, sentagma.

ISPARMAÇA

Deniz içinde birkaç zincirin birbirine dolaşması.

BANDIRMAK

Banmak. Üzüm salkımlarını, inciri çabuk kuruması ve renginin parlak olması için küllü veya potaslı ılık suya daldırıp çıkarmak.

CİRİTÇİ

Cirit oynayan kimse.

BAKLA

Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri. Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.

DEKATLON

Uzun atlama, gülle atma, cirit atma, yüksek atlama, disk atma, sırıkla yüksek atlama, 100, 400 ve 1500 metre koşuları ile 110 metre engelli koşusundan oluşan atletizm yarışması.

BU

Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

TEMREN

Cirit ucu.

CIRDAVAL

Meşe dalından yapılmış olan ucu demirli, uzun cirit değneği.

KALOMA

Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü.

APİKO

Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması. Derli toplu, süslü, şık. Hazır, tetik.

AGANTA

Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir.

PENTATLON

Eski Yunan'da koşu, uzun atlama, cirit atma, disk atma ve güreşi kapsayan atletizm yarışması. Günümüzde uzun atlama, cirit atma, disk atma, 200 ve 1500 metre koşularını kapsayan atletizm yarışması.

CİRİT

At koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun, cirit oyunu. Bu oyunda atılan değnek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük