İçinde CERİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ceri" olan, toplam 36 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ceri bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ceri ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ceri olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

BECERİKSİZLEŞMEK

15 harfli kelimeler

BECERİKSİZLEŞME

14 harfli kelimeler

CERİTYENİYAPAN

13 harfli kelimeler

BECERİKSİZLİK, ÇAĞLAYANCERİT

12 harfli kelimeler

BECERİKLİLİK, BECERİKSİZCE, BECERİVERMEK, CERİANTHARİA, CERİTMÜMİNLİ, CERİTYAYLASI, YUMAKLICERİT

11 harfli kelimeler

BECERİVERME, PAZIPENCERİ

10 harfli kelimeler

BECERİKSİZ, BECERİLMEK, CERİTHİDİA, CERİTOBASI, KÜÇÜKCERİT

9 harfli kelimeler

BECERİKLİ, BECERİLME, CERİTKALE, HECERİYYE

8 harfli kelimeler

CERİTLER

7 harfli kelimeler

HENCERİ, NENCERİ

6 harfli kelimeler

BECERİ, CERİDE, CERİHA, ACERİK, GECERİ

5 harfli kelimeler

ACERİ, CERİK, CERİT, İCERİ

4 harfli kelimeler

CERİ

Bazı kelimelerin anlamları

CERİ

Canlı, becerikli, eli çabuk. Kuvvetli, güçlü, keskin.

CERİTMÜMİNLİ

Kırıkkale kenti, Keskin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

CERİANTHARİA

Silindir güller.

BECERİKSİZ

Becerisi olmayan, usta olmayan, maharetsiz.

BECERİKSİZLEŞME

Beceriksizleşmek işi.

BECERİVERME

Becerivermek işi.

BECERİKSİZCE

Beceriksiz bir biçimde.

PAZIPENCERİ

Pancar.

CERİTYAYLASI

Afyon kenti, Dinar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

CERİTYENİYAPAN

Gaziantep ili, ŞehitKâmil belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

BECERİVERMEK

Çabucak becermek.

BECERİKSİZLİK

Beceriksiz olma durumu, maharetsizlik.

BECERİKSİZLEŞMEK

Beceriksiz bir duruma gelmek.

ÇAĞLAYANCERİT

Kahramanmaraş iline bağlı ilçelerden biri.

YUMAKLICERİT

Kahramanmaraş şehri, Pazarcık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BECERİKLİLİK

Becerikli olma durumu, ustalık, maharetlilik.

  -   -   -  

Anlamında CERİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CERİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

ACEMİCE

Toyca, beceriksizce, acemicesine.

CIZIRDATMAK

Cızırdamasına yol açmak, cızıldatmak. Kâğıt üzerinde ustaca kalem oynatmak veya beceriyle yazı yazmak, cızıldatmak.

AMATÖR

Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. Beceriksiz. Acemi.

ARGIN

Bitkin. Beceriksiz. Zayıf.

APRAKSİ

Beceri yitimi.

ACEMİLEŞMEK

Beceriksizlik göstermek.

CEBBAR

Kudret sahibi Tanrı. Avcı. Zorlayıcı, zorba. Becerikli, açıkgöz (kadın).

BECERİKLİ

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane.

CERBEZE

Güzel konuşma. Kurnazlık, hilekârlık. Beceriklilik, girginlik.

ÇEVRİMLİ

İşi iyi yöneten, becerikli, idareli.

CAMBAZ

Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. Kurnaz, hileci, hilekâr. Usta, becerikli kimse. At alıp satan veya yetiştiren kimse.

CİLASUN

Yiğit kimse. Eli çabuk, becerikli kimse.

DİPLOMAT

Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. İlişkilerinde kurnaz, becerikli olan. Teksir yapmak için kullanılan bir mumlu kâğıt türü.

ANDAVALLI

Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

DİPLOMASİ

Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü. Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği. Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk. Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik. Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı.

ÇOLPA

Ayağı sakat olan. Beceriksiz, eli işe yakışmayan, acemi.

CUDAM

Beceriksiz, güçsüz, görgüsüz kimse.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük