İçinde CEP geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "cep" olan, toplam 63 tane kelime bulunuyor. İçerisinde cep bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu cep ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında cep olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ANOPLOCEPHALİDAE, PARANOPLOCEPHALA

15 harfli kelimeler

ACANTHOCEPHALUS, ENCEPHALİTOZOON, SCHİSTOCEPHALUS

14 harfli kelimeler

ACANTHOCEPHALA, POROCEPHALİDAE, PROTEOCEPHALUS, TRİCHOCEPHALUS

13 harfli kelimeler

ANOPLOCEPHALA, GLOBOCEPHALUS, POROCEPHALİDA, RHİPİCEPHALUS

12 harfli kelimeler

CEPCEKLENMEK, CEPHANECİLİK, CEPHASTALIĞI, POROCEPHALUS

11 harfli kelimeler

CEPHELENMEK, CEPHELEŞMEK, DİLCEPARMAK, HATİCEPINAR, YENİCEPINAR

10 harfli kelimeler

CEPHELENME, CEPHELEŞME, CEPHANELİK

9 harfli kelimeler

CEPHANECİ, ACEPLEMEK, CEPANELİK, İNCEPELİT, MULTİCEPS, YÜCEPINAR

8 harfli kelimeler

CEPÇİLİK, CEPLEMEK, İRCEPGİL, MÜSTECEP, RECEPBEY, RECEPKÖY, RECEPLER

7 harfli kelimeler

CEPHANE, CEPHELİ, CEPLEME, CEPCEBE, CEPELLİ, CEPERİZ, RECEPLİ

6 harfli kelimeler

CEPKEN, CEPCEK, ZENCEP

5 harfli kelimeler

CEPÇİ, CEPHE, RECEP, CEPEL, CEPER, CEPİL, CEPİN, CEPLE, İRCEP, NACEP, NECEP

4 harfli kelimeler

ACEP, CEPE, ECEP

3 harfli kelimeler

CEP

Bazı kelimelerin anlamları

CEP

Genellikle bir şey koymaya yarayan, giysinin belli bir yeri açılarak içine yerleştirilen astardan yapılmış parça. Trafiği kolaylaştırmak, araçların durabilmesine olanak sağlamak için yaya kaldırımları veya şehirler arası yolların kenarlarında bulunan taşıt yanaşma yeri. Otomobil yarışlarında arabalarının yarışa başladıkları nokta. Cep telefonu. Savaş alanının bir yerinde düşmanın geriletilmesiyle ortaya çıkan taktik durum, çökertme.

ENCEPHALİTOZOON

Orijinal olarak Sporozoea sınıfının bir üyesi olup günümüzde Microsporea sınıfının bir parçası olarak kabul edilen paraziter protozoa cinsi.

ANOPLOCEPHALİDAE

Cestoda alt sınıfında, Cyclophyllidea takımında bulunan insanlarda ve otçullarda Anoplocephala, Bertiella, Moniezia, Paranoplocephala ve Thysanosoma gibi gerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısında önemli cinsleri içeren orta veya büyük sestodların bulunduğu aile.

RHİPİCEPHALUS

Ixodidae ailesinde bulunan, sığır babesiozisi adlı hastalığa neden olan Babesia türlerine vektörlük yapan kene cinsi.

ACANTHOCEPHALA

Başları dikenli solucanlar.

POROCEPHALİDAE

Pentastomida sınıfında, Porocephalida takımında bulunan silindirik gövdeli, erişkinleri sürüngenlerde, larvaları insanlarda ve çeşitli omurgalılarda parazitlenen Armillifer, Porocephalus ve Pentastoma cinslerini içeren eklem bacaklı ailesi.

PARANOPLOCEPHALA

Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

SCHİSTOCEPHALUS

Balıkların vücut boşluğunda bulunan, dorsal ve ventral yüzeyinde botrium bulunan, vücudu segmentli bir sestot cinsi.

ACANTHOCEPHALUS

Gövdesi silindiriğe yakın, proboskisi oldukça uzun oval veya silindirik, 6-28 çengel sıralı olup her sırada 4-15 adet çengel bulunan bir Acanthocephala cinsi. Acanthocephala şubesinde bulunan ve kimi türleri balıklarda parazitlenen cins.

PROTEOCEPHALUS

Proserkoitleri krustaselerin hemasolünde, pleroserkoitleri küçük balıklarda, olgunları tatlı su balıklarında bulunan, boyun bölgesine sahip ve vücudu segmentsiz bir sestot cinsi.

CEPCEKLENMEK

Gevezelik etmek.

POROCEPHALİDA

Pentastomida sınıfında bulunan, Porocephalidae ve Linguatulidae ailelerini içeren solucan benzeri dejenere eklem bacaklılar.

TRİCHOCEPHALUS

Trichuris cinsinin eski adı.

ANOPLOCEPHALA

Atların sindirim sisteminde parazitlenen Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

GLOBOCEPHALUS

Ancylostomatidae ailesinde bulunan kan emen nematod cinsi.

CEPHANECİLİK

Cephanecinin yaptığı iş.

  -   -   -  

Anlamında CEP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CEP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FİŞEK

Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane. Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler.

ÇÖKERTME

Çökertmek işi ya da durumu. Deniz dibine indirilerek üstüne balıklar geldiğinde köşelerinden çekilip kaldırılan ağ. Muğla yöresine ait bir tür halk oyunu ve halk türküsü. Cep.

DİKKUYRUK

Bir tür ördek (Oxyura leucocephala).

CEPHELENME

Cephelenmek işi.

ALNAÇ

Cephe.

CEPLEME

Ceplemek işi.

DUBAR

Kefalgillerden, 30-40 santimetre uzunluğunda, eti lezzetli bir tür balık (Mugil cephalus).

ÇAKI

Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı. Denizçakısı.

GAZEKİ

Cepken altına giyilen kolsuz bir tür giysi.

ACABA

Şüphe, kuşku. (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep.

CÜZDAN

Para, kâğıt vb. koymaya yarayan küçük çanta. Bir kimsenin kimliğini bildirmek için resmî bir yerden kendisine verilen, cep defteri biçimindeki belge.

CEPHANECİ

Kara, deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse.

ALINLIK

Kadınların alınlarına taktıkları altın veya gümüşten süs eşyası. Yapılarda cephe süsü.

KEFAL

Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renginde, beyaz etli bir balık, topbaş balık (Mugil cephalus).

BOZGEVEN

Yurdumuzda Erciyes dağında yetişen bir tür geven (Astragalus microcephalus).

CEPHELEŞME

Cepheleşmek işi.

CEPHELENMEK

Cephe oluşturmak.

BAHRİ

Denizle ilgili. Uzun boyunlu, sivri gagalı, boynunun önü ve göğsü parlak beyaz olan, alçaktan ve hızlı uçan, suya bağımlı bir tür kuş (Podiceps cristatus).

CEBECİ

Yeniçeri ordusunda silah yapan, onaran ve bakımı ile görevli bulunan, savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran yaya kapıkulu ocaklarından bir sınıf asker.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük