İçinde CÜR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "cür" olan, toplam 69 tane kelime bulunuyor. İçerisinde cür bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu cür ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında cür olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

CÜRETLENDİRMEK

13 harfli kelimeler

CÜRETLENDİRME, GÜCÜRGÜLENMEK

11 harfli kelimeler

CÜRMÜMEŞHUT, BÜCÜRLEŞMEK, CÜREKSİNMEK, CÜRETKARLIK, CÜRETLENMEK, CÜRETSİZLİK, GÜCÜRGENMEK, GÜCÜRGETMEK, GÜCÜRLENMEK, HÖCÜREBICAK

10 harfli kelimeler

BÜCÜRLEŞME, CÜRDELEMEK, CÜRETLENME, CÜRETSİZCE

8 harfli kelimeler

BÜCÜRLÜK, CÜRETKAR, TAHACCÜR, CÜRCÜLLÜ, CÜRETMEK, CÜRETSİZ, CÜRLEMEK, CÜRÜMSÜZ, GÖCÜRMEK, GÖLÜNCÜR

7 harfli kelimeler

CÜRETLİ, CÜRCÜNE, CÜRELEK, CÜRÜMEK, FÜCÜRME, GÖLÜCÜR, GÖNÜCÜR, HÖCÜREN, MÜCÜRÜF, MÜCÜRÜM

6 harfli kelimeler

CİVCÜR, CÜRBEK, CÜRCÜR, CÜRDEK, CÜRDÜK, CÜREFE, CÜREPE, CÜRGÜL, GÖĞCÜR, GÖLCÜR, HÖCÜRE, HÜCÜRE, KÜCÜRE, MÜCÜRE, ÜCÜRET

5 harfli kelimeler

BÜCÜR, CÜRET, CÜRUF, CÜRÜM, CÜRAZ, CÜREK, CÜREP, CÜRRE, CÜRÜK, CÜRÜN, GÖCÜR

4 harfli kelimeler

CÜRA, CÜRE, CÜRİ, CÜRÜ, ECÜR

3 harfli kelimeler

CÜR

Bazı kelimelerin anlamları

CÜR

Çelik ve aşık oyunlarında sınırlandırılan yerin dışı.

CÜRDELEMEK

Örselemek.

CÜRETLENDİRMEK

Cüretlenme işini yaptırmak.

GÜCÜRGÜLENMEK

Bir işi isteksiz, gönülsüz yapmak, üşenmek.

CÜRETKARLIK

Cüretkâr olma durumu.

CÜREKSİNMEK

Öfkelendiği halde bir şey yapamamak.

CÜRETLENMEK

Cüretli davranmak.

GÜCÜRGETMEK

Zahmet vermek.

HÖCÜREBICAK

Delik deşik, lime lime.

CÜRETLENDİRME

Cüretlendirmek işi.

CÜRETSİZLİK

Cüretsiz olma durumu.

GÜCÜRGENMEK

Bir işi isteksiz, gönülsüz yapmak, üşenmek. Elinden gelen iyiliği yapmak. Güç saymak, zor bulmak. Gücenmek, gücüne gitmek.

CÜRMÜMEŞHUT

Suçüstü.

BÜCÜRLEŞME

Bücürleşmek işi.

BÜCÜRLEŞMEK

Bücür duruma gelmek.

GÜCÜRLENMEK

Güç görmek.

  -   -   -  

Anlamında CÜR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CÜR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YÜREKSİZ

Yürekli olmayan, cesaretsiz, cüretsiz, tabansız.

BÜCÜRLÜK

Bücür olma durumu.

CESARET

Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Cüret. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği. Atılganlık.

CÜRETLENME

Cüretlenmek durumu.

BASTIRAK

Yol yapımında çakıl, kum, cüruf vb. maddeleri ezmeye ve sıkıştırmaya yarayan alet.

ASMOLEN

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

SUÇ

Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. Yasalara aykırı davranış, cürüm.

MÜTECASİR

Yeltenen, cüret eden.

ATAR

Cesaret, cüret, kudret. Çaput aygıtı. (Dutluca, İnönü Eskişehir).

DIŞIK

Cüruf.

SUÇÜSTÜ

Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç. Suç işlerken.

YÜREKLİ

Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek, babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr.

MEÇÇİK

Bodur, bücür kişi. Davul çalarken tokmakla birlikte kullanılan ince çubuk.

ATAKLIK

Atak olanın durumu veya atak bir biçimde yapılmış olan iş, davranış, cüret.

YÜZ

Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı. Nedeniyle, sebebiyle. Kere, kat vb. kelimeler ile birlikte kullanılarak yapılmış olan işin çokluğunu abartılı bir biçimde anlatan söz. Kesici araçlarda ağız. Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş. Bu sayıyı gösteren 100 ve C rakamlarının adı. Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret. Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf. Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat. Yüzey. Utanma. Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü. On kere on, doksan dokuzdan bir artık. Yan, taraf. Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin her biri.

BEBERUHİ

Sevimsiz, budala, bücür erkek. Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı.

HÖCÜREN

Çok eskimiş, yıkılmaya yüz tutmuş (yapı). Korkunç, tehlikeli: Ali'nin yarası çok höcüren olmuş. Camilerde öğrencilere ait olan küçük odalar.

CÜRETSİZCE

Cüretsiz bir biçimde.

BATLI

Kısa boylu, bücür, bodur.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.