İçinde BUYRUK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "buyruk" olan, toplam 8 tane kelime bulunuyor. İçerisinde buyruk bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu buyruk ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında buyruk olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

BUYRUKÇULUK

9 harfli kelimeler

BUYRUKALP, BUYRUKATA, BUYRUKBAY, BUYRUKHAN

8 harfli kelimeler

BUYRUKÇU, ONBUYRUK

6 harfli kelimeler

BUYRUK

Bazı kelimelerin anlamları

BUYRUK

Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman. Egemenlik.

BUYRUKÇULUK

Buyrukçu olma durumu.

ONBUYRUK

Tanrının, Musa Peygambere gönderdiği söylenen ve Yahudilerce uyulması gereken on buyruğa verilen ad.

BUYRUKBAY

Buyruk veren zengin.

BUYRUKÇU

Buyuran, emreden kimse.

BUYRUKATA

Buyruk veren ata.

BUYRUKHAN

Buyruk veren hükümdar.

BUYRUKALP

Buyruk veren yiğit.

  -   -   -  

Anlamında BUYRUK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BUYRUK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KABALA

Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı. Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. Götürü, toptan. Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı.

DİKTA

Hiçbir şart olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk.

FAİLİMUHTAR

Yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan (kimse). Başına buyruk.

ESLEK

Başkasının buyruk ve dileklerini yerine getiren, söz tutan, yumuşak başlı, itaatli, muti.

İCABET

Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme. Bir buyruk veya isteğe uyma, kabul etme, razı olma.

KAİME

Buyruk, resmî kâğıt, ferman. Kâğıt para, kâğıt lira, kayme.

BUYURGAN

Sık sık buyruk veren, buyruk verir gibi konuşan. Kesin hüküm bildiren.

FERMAN

Buyruk, emir. Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.

HACI

Din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş Müslüman. Kudüs, Efes vb. kutsal bir yeri ziyaret etmiş olan Hristiyan.

BUYURU

Buyruk.

ÇAVUŞ

Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli. Askerî okullarda sınıf başkanı. Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.

İTAATSİZ

Söz dinlemez, buyruk dinlemez, kendi başına buyruk olan (kimse).

İRADE

Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç. Buyruk. İstenç. İstek, dilek.

BUYRULTU

Sadrazam, vezir, beylerbeyi vb. yüksek devlet görevlileri tarafından yazılan buyruk.

AMEL

Yapılan iş, edim, fiil. İshal. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.

APORT

Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk sözü.

EMİR

Buyruk, komut, talimat, ferman. İstek. Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.

İBADET

Bir dinin buyruklarını yerine getirme.

EMİRNAME

Yazılı buyruk.

ANAÇ

Şefkatli, anne gibi davranan. Yemiş verecek durumdaki ağaç. Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan. Kurnaz. Başına buyruk. İri, kart. Deneyimli, bilgili.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük