İçinde BRE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "bre" olan, toplam 91 tane kelime bulunuyor. İçerisinde bre bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu bre ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında bre olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

BREVİBACTERİUM, SCOMBRESOCİDAE

13 harfli kelimeler

SABREDEBİLMEK, SİNAPTOBREVİN, YERDEBRENMESİ, YERTEBRENMESİ

12 harfli kelimeler

DEBREŞDİRMEK, DEBREŞTİRMEK, SABREDEBİLME, ŞEKERGÜBRESİ

11 harfli kelimeler

GEBRELENMEK, GÜBRELENMEK, SABREYLEMEK, DÜBRELLEMEK, GÜBRELETMEK

10 harfli kelimeler

GEBRELEMEK, GEBRELENME, GÜBRELEMEK, GÜBRELENME, SABREYLEME, İBRETİALEM, BREZİLYALI, GÜBRELETME

9 harfli kelimeler

CEBRETMEK, EHLİHİBRE, GEBRELEME, GÜBRELEME, İBRETAMİZ, SABRETMEK, BRETİLYUM, DEBREKSİN, DEBRENMEK, DEBREŞMEG, DEBREŞMEK, DEBRETMEK, SUBREGNUM, TEBRELMEK, TEBRENMEK, TEBREŞMEK, TEBRETMEK

8 harfli kelimeler

BÖBREKSİ, CEBRETME, GÜBRELİK, GÜBRESİZ, İBRETLİK, LİBRETTO, SABRETME, BÖBREKLİ, DEBREMEK, GÜBREMEK

7 harfli kelimeler

GÜBRELİ, KALİBRE, ŞAMBREL, CEBREZE, CÖBRETİ, EBREHEM, İBRENCE, İBRETLE

6 harfli kelimeler

BÖBREK, BREZİL, CEBREN, MÜBREM, SUBRET, BEBREK, BREVİS, CEBREZ, DEBREM, İNBRED, MÖBREM, TİMBRE

5 harfli kelimeler

CİBRE, GEBRE, GÜBRE, İBRET, LİBRE, ABREL, ABREZ, CEBRE, CIBRE, CÖBRE, DEBRE, GÖBRE, HİBRE, KEBRE, KİBRE, YEBRE

4 harfli kelimeler

BREŞ, İBRE, ABRE, EBRE

3 harfli kelimeler

BRE

Bazı kelimelerin anlamları

BRE

"Ey, hey" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Tekrarlanan iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz. Şaşkınlık, coşku anlatan bir seslenme sözü. "Vay" anlamında şaşma bildiren bir seslenme sözü. "Be" yerine kullanılan bir seslenme sözü.

SCOMBRESOCİDAE

Uskumrumsugiller.

DEBREŞDİRMEK

Gizli, unutulmuş bir şeyi meydana çıkarmak, ortaya atmak.

DEBREŞTİRMEK

Gizli, unutulmuş bir şeyi meydana çıkarmak, ortaya atmak. Hareket ettirmek, kımıldatmak.

DÜBRELLEMEK

At dörtnala gitmek.

GÜBRELENMEK

Gübre dökülmüş olmak. Gelişmesi, yetişmesi için her türlü imkân sağlanmış olmak.

YERTEBRENMESİ

Deprem.

SABREYLEMEK

Sabretmek.

YERDEBRENMESİ

Deprem.

GEBRELENMEK

Gebreleme işine konu olmak.

SABREDEBİLME

Sabredebilmek işi.

ŞEKERGÜBRESİ

Dabakların deri temizlemekte kullandıkları madde. (Yalvaç-Isparta).

SABREDEBİLMEK

Sabretme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SİNAPTOBREVİN

Sinaptik keseciği alfa SNAP, gama SNAP, NSF ve SNAP 25 proteinlerinden oluşan bir kompleks ile akson ucundaki plazma zarında bulunan sintaksin proteinine bağlayan protein.

BREVİBACTERİUM

Birçok türü tuza dayanıklı olan ve süt proteinini hidrolize eden, Gram pozitif, sporsuz, hareketsiz, çubuk veya kokoit biçiminde, mutlak aerob bakteri cinsi.

GÜBRELETMEK

Gübreleme işini yaptırmak.

  -   -   -  

Anlamında BRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİLİRKİŞİ

Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf.

FIŞKILAMAK

Toprağı fışkı ile gübrelemek.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

GEBRE

Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese. Gebre otunun yemişi.

GEBRELEMEK

Hayvanı gebre (I) ile tımar etmek.

DALAK

Midenin arkasında, diyaframın altında, sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı, gevşek bir dokudan oluşmuş organ. Omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları çok olan bir organ. Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri. Bal peteği.

BÖBREKSİ

Böbrek biçiminde olan.

FOSFAT

Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

ÇAP

Cisimlerin genişliği, kutur. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biçimde. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası. Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita. Büyüklük. Ölçü, ölçek. Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü, kalibre. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı.

GEBRELEME

Gebrelemek işi.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

FOSFATLAMAK

Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek. Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak.

GEBRELENME

Gebrelenmek işi.

BİYOGAZ

Gübre gazı.

CEBRETME

Cebretmek işi.

ANÜRİ

İdrar oluşturamama biçiminde ağır bir böbrek rahatsızlığı belirtisi.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

DAYANMAK

Bir yere yaslanmak, kendini dayamak. Varmak, ulaşmak. Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek. Uzun süre kullanılmaya uygun olmak. Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek. Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek, istinat etmek. Yetişmek, yeter olmak. Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak. Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek. Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak. Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak.

GALVANOSKOP

Manyetik bir ibre yardımıyla elektrik akımının varlığını veya yönünü gösteren cihaz.

DERS

Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük