İçinde BİTA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "bita" olan, toplam 26 tane kelime bulunuyor. İçerisinde bita bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu bita ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında bita olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

İNFRAORBİTAL, İNFRAROBİTAL, İNTERORBİTAL, MEFOBARBİTAL, MİKROHABİTAT, SUPRAORBİTAL

11 harfli kelimeler

AMOBARBİTAL, POSTORBİTAL

10 harfli kelimeler

BİTARAFLIK, LEBLEBİTAŞ, ORBİTATOMİ, SUBORBİTAL

9 harfli kelimeler

BİTANJANT, DİBİTATLI, İBİTAVUĞU, ORBİTALİS

7 harfli kelimeler

BİTARAF, HABİTAT, ZABİTAN, ÇİMBİTA, ORBİTAL

6 harfli kelimeler

BİTATA, ORBİTA

5 harfli kelimeler

BİTAP, BİTAV

4 harfli kelimeler

BİTA

Bazı kelimelerin anlamları

BİTA

Peteği. Boyuna, biteviye.

MEFOBARBİTAL

Kimyaca n-metilfenobarbital olup vücutta n-demetilasyonla fenobarbitale dönüşüp etkin olan fenobarbital türevi ilaç.

AMOBARBİTAL

Elektron taşıma zincirinde elektronların NADH'den koenzim Q'ya geçişini engelleyen bir madde.

DİBİTATLI

Ekşilice denilen bitkinin kökü.

İNTERORBİTAL

Gözler arası.

İNFRAROBİTAL

Suborbital.

BİTANJANT

Bir eğriye veya yüzeye farklı iki noktada teğet olan doğru, çifte teğet.

İNFRAORBİTAL

Göz çukurunun altında.

SUBORBİTAL

Gözün alt kısmı, infraorbital.

İBİTAVUĞU

Hindi.

MİKROHABİTAT

Özellikle küçük bir organizmanın en yakın çevresi; genel bir habitat içinde kendi çevre şartları ile ayırt edilebilen küçük yer. Geniş bir habitat içerisinde farklılık arz eden küçük bir bölge.

ORBİTATOMİ

Göz çukuru içinde bulunan tümör ve yabancı cisim gibi maddeleri uzaklaştırmak için göz kapakları dışından kesi yaparak göz içi bölgeye ulaşılması.

LEBLEBİTAŞ

Diyarbakır ili, Ovabağ bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

SUPRAORBİTAL

Göz çukurunun üzerinde.

POSTORBİTAL

Göz çukurunun arkasındaki damar, kemik vb.yapı. Gözün arka kısmı.

BİTARAFLIK

Yansızlık.

  -   -   -  

Anlamında BİTA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BİTA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MİKROFLORA

Bakteriler, bir hücreli mantarlar ve alglerden oluşan, başka organizmaların içinde, üzerinde ya da belli bir ekosistem ya da habitatta yaşayan mikroorganizmalar. Başka organizmalar içinde, üzerinde veya belli bir ekosistem veya konakçıda yaşayan bakteriler, tek hücreli funguslar ve alglerden oluşan mikroorganizmalar.

FRONTAL

Alın. Balıklarda orbital bölgede bulunan ve baş iskeletinin büyük bir kısmını oluşturan bir çift büyük kıkırdak kemik.

MİMİKRİ

Bir türün, yapı, ses, habitat ve renk bakımından başka bir türe benzemesi ve böylece kendini düşmanlarından koruması.

MEZOBİYOTA

Bir ekosistem, habitat ve özellikle toprak vb.deki bakteriden büyük, toprak solucanından küçük, boyu 200 mikron ile 1 cm arasında olan organizmalar populasyonu.

YORGUN

Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan, bitap.

ORBİTALİS

Orbital.

EKOTOP

Bir bölgedeki belli bir habitat.

POTAMOLOJİ

Akarsu ve akarsu habitatlarını inceleyen bilim dalı.

YORGUNLUK

Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık.

ORBİTAL

Göz çukuruna ait. Elektronun atom çekirdeği etrafında en fazla bulunduğu ve takip ettiği yörünge. Göz çukuruyla ilgili, orbitalis.

KOLONİLEŞME

Bir türün yeni bir habitatı istila etmesi. Boş arazinin tohumlarla işgali. 3.Bağırsakta bakteri florası oluşması. Kolonizasyon.

MESOFİT

Suyun ne eksik ne de fazla durumda olduğu habitatlarda gelişen bitkiler.

ARNUĞ

Yorgun, yorulmuş, bitap. Yorgunluk.

MİKROBİYOTA

Herhangi bir ekolojik sistem, habitat, özellikle toprak vb.deki bakteriler, tek hücreli algler, mantarlar, protozoonlar gibi mikroskobik organizmalar populasyonu. Herhangi bir ekolojik sistem, habitat, özellikle toprak ve benzerleri bakteriler, tek hücreli algler, fungi, protozoonlar gibi mikroskobik organizmalar popülasyonu.

MAKROBİYOTA

Bir ekosistem, habitat, özellikle topraktaki ve benzerleri birkaç santimetreden büyük organizmalar populasyonu. Bir ekosistem içerisindeki gözle görülebilecek büyüklükteki organizmalar topluluğu.

YANSIZLIK

Yansız olma durumu, bitaraflık, tarafsızlık, nötralizm. Asit veya alkali niteliği yok olma, etkisiz hâle gelme, nötralizm.

KABAK

Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki (Cucurbita). Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılmış olan ürünü. Kabak kemane. Dişleri aşınarak yüzeyi düzleşmiş olan (taşıt lastiği). Ham, tatsız (kavun, karpuz). Bilgisiz, görgüsüz, kaba. Kısa boynuzlu hayvan. Tüysüz, dazlak. Esrarkeşlerin kullandığı bir tür nargile.

GIGIŞTIRMAK

Topallamak: Topal bitarafa gığıştırıp gidiyor.

YANSIZ

Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bitaraf, nötr. Turnusol gibi bir ayıraç karşısında, asit ve alkali tepkisi göstermeyen, nötr. Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, nötr.

PSAMMOFİTLER

Kum ya da küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler. Kum veya küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük