İçinde BEC geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "bec" olan, toplam 106 tane kelime bulunuyor. İçerisinde bec bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu bec ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında bec olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

BECERİKSİZLEŞMEK

15 harfli kelimeler

BECERİKSİZLEŞME

13 harfli kelimeler

BECERİKSİZLİK, MUHASEBECİLİK, BAŞMUHASEBECİ, MUHAREBECİLİK

12 harfli kelimeler

BECERİKLİLİK, İŞKEMBECİLİK, BECEREBİLMEK, BECERİKSİZCE, BECERİVERMEK

11 harfli kelimeler

BECELLEŞMEK, BECEREBİLME, BECERİVERME, BECERTLEMEK, BECİDLETMEK, ÖĞRENBECLİK

10 harfli kelimeler

BECELLEŞME, BECERİKSİZ, HAYBECİLİK, HEYBECİLİK, MUHASEBECİ, BECELLEMEK, BECERİLMEK, BECERLEMEK, BECERNİKLİ, BECİDLEMEK, BECİĞNELİK, BECİKLAMAH, BECİTLEMEK, DARBECİLİK, PEMBECİLER

9 harfli kelimeler

BECERİKLİ, İŞKEMBECİ, AĞABBECİK, AKBUBECCİ, AKBUBECİK, APAPBECİK, BECANALIK, BECAROHLİ, BECENELİK, BECERİLME, BECERTMEK, GEBECELER, İSİMBECİK

8 harfli kelimeler

ABECESEL, BECERMEK, CETBECET, DARBECİK, ABECESİZ, ALABECİT, BECARMEK, BECENARI, BECERTME, EBECELİK, MÜBECCEL, PEMBECİK

7 harfli kelimeler

BEBECİK, BECAYİŞ, BECERME, CÜBBECİ, DARBECİ, HAYBECİ, HEYBECİ, ABBECİK, AYBECER, BEBECÜK, BECCANE, BECEKLİ, BECEYİŞ, BECİLER, BUBECCE, CİBECİK, GERBECİ, KÖPBECE, SEPBECE

6 harfli kelimeler

BECERİ, CEBECİ, BECANA, BECANE, BECEKA, BECENA, BECENE, BECENİ, BECERE, EBECEN, EBECİK, EBECÜK, GEBECE, İBECİK

5 harfli kelimeler

ABECE, BECET, ABECİ, BECEK, BECEL, BECEN, BECİD, BECİK, BECİT, BECNA, BECUK, EBECE

4 harfli kelimeler

BECA, BECE, BECO

3 harfli kelimeler

BEC

Bazı kelimelerin anlamları

BEC

Bedevre. Cep (çocuk dilinde).

BECERİKSİZLİK

Beceriksiz olma durumu, maharetsizlik.

BECERİKSİZLEŞMEK

Beceriksiz bir duruma gelmek.

BECERİKSİZLEŞME

Beceriksizleşmek işi.

BAŞMUHASEBECİ

Başmuhasebe dairesinin başkanı.

BECERİKLİLİK

Becerikli olma durumu, ustalık, maharetlilik.

MUHASEBECİLİK

Saymanın görevi, saymanlık.

BECERTLEMEK

Başarmak, becermek, güçlüğü yenmek.

BECELLEŞMEK

Cedelleşmek.

MUHAREBECİLİK

Muharebeci olma durumu.

BECERİVERME

Becerivermek işi.

BECERİVERMEK

Çabucak becermek.

BECERİKSİZCE

Beceriksiz bir biçimde.

BECEREBİLME

Becerebilmek işi.

İŞKEMBECİLİK

İşkembecinin yaptığı iş.

BECEREBİLMEK

Becerme imkânı veya olasılığı bulunmak.

  -   -   -  

Anlamında BEC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BEC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CEDELLEŞME

Cedelleşmek işi, becelleşme, cebelleşme.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

CAMBAZ

Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. Kurnaz, hileci, hilekâr. Usta, becerikli kimse. At alıp satan veya yetiştiren kimse.

ANDAVALLI

Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval.

ACEMİ

Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. Saraya yeni alınmış cariye. İşinde, mesleğinde yeni olan, toy. Bir yere, bir şeye yabancı olan.

ARGIN

Bitkin. Beceriksiz. Zayıf.

APRAKSİ

Beceri yitimi.

BECERME

Becermek işi.

ACEMİCE

Toyca, beceriksizce, acemicesine.

ALFABETİK

Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

AMATÖR

Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. Beceriksiz. Acemi.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

CEBBAR

Kudret sahibi Tanrı. Avcı. Zorlayıcı, zorba. Becerikli, açıkgöz (kadın).

ACEMİLEŞMEK

Beceriksizlik göstermek.

BECERİKSİZ

Becerisi olmayan, usta olmayan, maharetsiz.

BECERİKLİ

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane.

ALFABE

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

CEDELLEŞMEK

Tartışmak, münakaşa etmek, becelleşmek, cebelleşmek. Uğraşmak, çabalamak, becelleşmek, cebelleşmek.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.