İçinde BAZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "baz" olan, toplam 229 tane kelime bulunuyor. İçerisinde baz bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu baz ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında baz olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

DAVLUMBAZLANMAK

14 harfli kelimeler

BAZİOKSİPİTALE, FRAGMOBAZİDYUM, YOBAZLAŞTIRMAK

13 harfli kelimeler

DÜZMEBAZİLİKA, YOBAZLAŞTIRMA

12 harfli kelimeler

BAZİDİYOSPOR, ABAZANLAŞMAK, BAZİSFENOYİT, BAZOFİLOPENİ, HOLOBAZİDYUM, YUKARICAMBAZ

11 harfli kelimeler

HOKKABAZLIK, KUMARBAZLIK, KÜFÜRBAZLIK, MADRABAZLIK, SİHİRBAZLIK, YOBAZLAŞMAK, ABAZAMBALAK, ABAZANLAŞMA, AŞAĞICAMBAZ, BAZNADOMUZU, DALBAZLAMAK, DÜZENBAZLIK, YUVARLAKBAZ

10 harfli kelimeler

CAMBAZHANE, ÇENEBAZLIK, OYUNBAZLIK, YOBAZLAŞMA, BAKKALBAZİ, BAZİPODYUM, CAMBAZDERE, CURCUNABAZ, DAKARBAZİN, DAVULUMBAZ, DELİBAZARI, NİKARBAZİN, PERENDEBAZ, SCHİFFBAZI, TATABAZLIK

9 harfli kelimeler

ABAZANLIK, CAMBAZLIK, DAVLUMBAZ, ABAZAMBAK, ABAZIRMAK, BADRAMBAZ, BAZLAMACI, BAZLAMBAÇ, BAZLANBAÇ, BAZOFİLİK, BAZOFİLUS, CAMBAZLAR, ÇEGANEBAZ, ÇEMBERBAZ, DAVLAMBAZ, DAVLANBAZ, DAVLIMBAZ, DAVLUNBAZ, DIMBAZLAR, KUŞBAZLAR, MATRAKBAZ, MAYMUNBAZ, METABAZİS, PLASTİBAZ, RİSMANBAZ, RUBENTBAZ, ŞAHBAZLAR, ŞARBAZARI, ŞEMŞİRBAZ, ŞUBEDABAZ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

BAZİLİKA, BAZLAMAÇ, BAZLAŞMA, BAZOFOBİ, CİLVEBAZ, DÜZENBAZ, HAYALBAZ, HOKKABAZ, KUMARBAZ, KÜFÜRBAZ, MADRABAZ, SİHİRBAZ, YOBAZLIK, ABAZIMAK, ABAZIPKA, ARVATBAZ, AVLUMBAZ, AVRATBAZ, BAĞBAZAN, BAZİTESİ, BAZLAMAC, BAZLAMAK, BAZLAMBA, BAZLAMBO, BAZLIMAÇ, BAZLIMBA, BAZMALIK, BAZOFİLİ, BAZÖLÇÜM, BAZYÖRÜK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ABAZACA, ATEŞBAZ, BAZLAMA, BAZOFİL, ÇENEBAZ, DİYABAZ, HİLEBAZ, İNKIBAZ, OYUNBAZ, YOBAZCA, AYARBAZ, AYAZBAZ, BAZİLOM, BAZLIMA, BAZMENT, BAZRAKI, BAZULAK, ÇEHEBAZ, DARBAZA, GAZBAZI, GUDUBAZ, GÜRZBAZ, HABAZAN, HARBAZA, KABAZLI, KASEBAZ, KİLOBAZ, KOLBAZI, KUZEBAZ, MEGABAZ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ABAZAN, BAZALT, BAZISI, BAZİÇE, BAZUKA, CAMBAZ, DİLBAZ, KILBAZ, KUŞBAZ, SERBAZ, ŞAHBAZ, TOMBAZ, ABAZLI, ARBAZA, BAZLAR, CANBAZ, CİNBAZ, CONBAZ, ÇOLBAZ, ÇOMBAZ, DALBAZ, DOMBAZ, GAZBAZ, HABAZA, HAMBAZ, HUMBAZ, KAMBAZ, KAYBAZ, KAZBAZ, PAKBAZ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ABAZA, BAZAL, BAZEN, BAZİK, BAZİT, YOBAZ, ABBAZ, AHBAZ, APBAZ, ARBAZ, AŞBAZ, BAZİN, BAZİS, BAZLI, BAZMA, BAZUK, BAZUT, HABAZ, ŞOBAZ

4 harfli kelimeler

BAZA, BAZI, ABAZ, BAZU

3 harfli kelimeler

BAZ

Bazı kelimelerin anlamları

BAZ

Temel. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde.

FRAGMOBAZİDYUM

Bazidyokarp içinde dört hücre oluşturan bölmeli bazidyum.

ABAZANLAŞMAK

Cinsel ilişkiden uzun süre uzak kalmış olmak.

BAZİSFENOYİT

Kafatasının kaidesinin ortasındaki kemik.

YUKARICAMBAZ

Ardahan şehri, Çıldır belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BAZİOKSİPİTALE

Art kafa tabanı.

HOLOBAZİDYUM

Bölmeli olmayan düz bazidyum.

DAVLUMBAZLANMAK

Kabarmak, tümsekli, çıkıntılı olmak: Suyun üstü davlumbazlandı.

DÜZMEBAZİLİKA

(Mimarlık) Orta sahını yan sahınlardan yüksek bazilika. a. bk. bazilika.

YOBAZLAŞTIRMA

Yobazlaştırmak işi.

BAZİDİYOSPOR

Bazitli mantarların sporları.

BAZOFİLOPENİ

Kanda bazofil sayısının azalması.

KUMARBAZLIK

Kumarcı olma durumu, kumarcılık.

YOBAZLAŞTIRMAK

Yobazlaşma işini yaptırmak.

HOKKABAZLIK

Hokkabazın yaptığı iş. Yalan dolanla görülen iş.

KÜFÜRBAZLIK

Küfürbaz olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında BAZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMBAR

Genellikle tahıl saklanan yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

AMA

Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin. Uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarayan bir söz. Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz. Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlayan bir söz. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz.

AĞIL

Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç. Hale. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

AKŞIN

Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan), çapar, albinos.

AMONYAKLAMAK

Bazı yemleri amonyak veya bir amonyum bileşiği ile karıştırmak, doyurmak.

AKROBAT

Cambaz.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AJAN

Casus. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ALIN

Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü. Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. Karşı. Bazı şeylerin önü, ön yüzü.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ABAZANLIK

Abazan olma durumu.

AMİTOZ

Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

AMBER

Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde. Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

AKROBATLIK

Cambazlık.

ALGARİNA

Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.

AKROBASİ

Cambazlık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük