İçinde BAĞLAR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "bağlar" olan, toplam 29 tane kelime bulunuyor. İçerisinde bağlar bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu bağlar ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında bağlar olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

AZİZLİBAĞLARI

12 harfli kelimeler

BAĞLARPINARI, SALKIMBAĞLAR, YOKUŞBAĞLARI

11 harfli kelimeler

BİÇERBAĞLAR, BAĞLARARASI, BÜYÜKBAĞLAR, GÜMEÇBAĞLAR, GÜMÜŞBAĞLAR, İĞDEBAĞLARI, KARŞİBAĞLAR, KAYABAĞLARI, KÜÇÜKBAĞLAR, MEŞEBAĞLARI, YEŞİLBAĞLAR

10 harfli kelimeler

AKÇABAĞLAR, BAĞLARBAŞI, BAĞLARÜSTÜ, ESKİBAĞLAR, İKİZBAĞLAR, KARABAĞLAR, KAYABAĞLAR, YENİBAĞLAR

9 harfli kelimeler

BAŞBAĞLAR, BOZBAĞLAR, HASBAĞLAR, ŞENBAĞLAR

8 harfli kelimeler

BAĞLARCA

Bazı kelimelerin anlamları

BAĞLAR

Yapısındaki eksiciklerle öğeciklerarası kimyasal bağı güçlendirme niteliğinde olan. Diyarbakır kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzincan ilinde, Tanyeri bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Hakkâri şehri, Şemdinli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Muş ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

SALKIMBAĞLAR

Siirt ili, Bağgöze bucağına bağlı bir yer.

BAĞLARPINARI

Bingöl şehrinde, Adaklı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Tokat ili, Zile ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BİÇERBAĞLAR

Ekini hem biçen hem de bağ durumuna getiren makine.

AZİZLİBAĞLARI

Yozgat ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

GÜMEÇBAĞLAR

Elâzığ ili, Palu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BAĞLARARASI

Sivas ili, Akçakışla nahiyesine bağlı bir yer.

İĞDEBAĞLARI

Tekirdağ şehri, Şarköy ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MEŞEBAĞLARI

Diyarbakır ili, Hazro ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KAYABAĞLARI

Elâzığ şehrinde, Gözeli nahiyesine bağlı bir yer.

BÜYÜKBAĞLAR

Tokat şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

YEŞİLBAĞLAR

Erzurum ili, Olur ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KÜÇÜKBAĞLAR

Tokat ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KARŞİBAĞLAR

Diyarbakır kenti, Ergani belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

YOKUŞBAĞLARI

Siirt şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

GÜMÜŞBAĞLAR

Elâzığ ili, Harput nahiyesine bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında BAĞLAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAĞLAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

İNZİVA

Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama. Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Tanrı'yla birleşebilmek için insanın kendi içine kapanması.

FIRÇA

Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılmış olan araç. Çökmeyi engelleyen bağların oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası. Resim yapma sanatı ve biçimi. Paylama.

DÜRMECE

Bağlarda, tomurcuk, yaprak ve salkım yiyerek yaşayan, sarımsı gece kelebeği (Sparganothis pilleriana).

ARDI

Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti, Horasan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ANDİLİK

Kadınların, bilhassa kızların bir çeşit yemeni bağlama şekli ki yemeninin bağları saçın altından, kulakların ardından geçirilerek alında düğümlenir: Şu koca koknaya bakın gençler gibi andilik bağlamış.

BAŞAKÇI

Tarlalarda kalmış başakları veya bağlarda dökülmüş meyveleri toplayan kimse.

BAĞLIK

Bağ yeri, üzüm bağları çok olan yer.

ANDON

Kadınların, bilhassa kızların bir çeşit yemeni bağlama şekli ki yemeninin bağları saçın altından, kulakların ardından geçirilerek alında düğümlenir. Çokça kadınlara hakaret için söylenen söz.

BALLIK

Bal konulan kap. Ballıbaba. Bağlarda görülen külleme hastalığı.

YENİLGİ

Bir yarışmada kaybetme, yenilme, mağlubiyet, hezimet. Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması, bozgun, hezimet. Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme.

BAŞAKLAMAK

Tarlalarda, bağlarda kalmış döküntüleri toplamak.

ANARI

Arı beyi. Çabuk, tez: Evde işim var gel anarı. Ters, aksi: İşim anarı gitti. Ayrı: Bizim at başka hayvanlardan anarı duruyor. İtibaren,-den beri (yer ve zaman hakkında): İpi buradan anarı çek. 2.-den doğru, yönünden, tarafından: Koyunlar bağlardan anarı geldi. Dolayı, ötürü. Karşı taraf, karşı yaka: Anarı yemyeşildir. Öteye, öte taraf, öte: Anarı dur. O yan, o taraf.

MİLDİYU

En çok bağlarda görülen, peronospora cinsinden, emeçlerini bitkilerin yapraklarına salarak yaşayan asalak bir mantarın oluşturduğu hastalık.

YAPI

Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

BAHÇELİK

Bağları, bahçeleri olan yer. Bahçe özelliği taşıyan.

DİL

Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Gönül, yürek. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Kıstak. Belli mesleklere özgü dil. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Anahtar.

AŞİRET

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak.

AHURA

Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla. Bağlardaki kuvvetli üzüm çubuğu.

ANDAL

Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak için, toprağın eğimine göre ayrılmış parçalar, maşala, evlek. Evlek sınırı. Bahçe ve bostanlarda evlekler arasındaki su yolu, ark. Sulanan tarla veya bostanda evleklerin suyla dolması, göllenmesi hali: Bahçe andallanıncaya kadar suyu kesme. Pirinç ekmeye elverişli akıntısız, sulak yer, bataklık. Fındığın dövülme zamanı yapılan 40-50 cm. yüksekliğinde ve 80-100 cm. enindeki kabuklu fındık yığını. Tırpan veya makine ile biçilen ekin sapı yığını: Tarlada üç andal ziyan olmuş. Orman içindeki ince uzun mera. Sersem, budala: Ahmet bu sıralarda andallaştı. Filan, falan: Sofraya ekmek, kaşık, andal geldi mi?. Seyrek, aralıklı yapılan iş veya dikiş: Ahmet tarlasını andal sürmüş. Bağ, bahçe sulamak için yapılan hendek, ark. Üzüm bağlarında evlek sırası. Derin su kanalı (Çayağzı). Tütün fidelerinin yetiştirildiği evlek. (Çakallı, Konak, Samsun).

KÜPEŞTE

Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılmış olan dolgu set, parapet.