İçinde BAĞLAÇ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "bağlaç" olan, toplam 4 tane kelime bulunuyor. İçerisinde bağlaç bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu bağlaç ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında bağlaç olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAĞLAÇ

Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.

BAĞLAÇSIZLIK

Aralarında sıkı ilgi bulunduğu halde iki kelime veya kelime öbeğinin bağlaçsız olmaları hali. ister istemez, Kan koça, Ağzına vur lokmasını al gibi. (Söz sanatı terimi) Cümlenin akışına hız vermek üzere bağlaç kullanmayış. Genç, ihtiyar, kadın erkek hepsi koşuştular. Çocuk koşuyor, zıplıyor, bağırıyor, oynuyordu, gibi. Tümcenin akışını hızlandırmak için bağlaçları atma sanatı, ör. "Onun geleceği duyulunca kadın, erkek, genç, ihtiyar yollara düştüler; yollarına çiçekler serptiler, candan alkışladılar...".

BAĞLAÇLAMA

Bir sayılamanın bütün öğelerine bağlaç getirme : hem iyi, hem güzel, hem sağlam gibi.

BAĞLAÇLI

Bağlacı olan.

  -   -   -  

Anlamında BAĞLAÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAĞLAÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HELEMME

Ya anlamında bağlaç: Sen öyle dedin helemme, mesele böyle değil.

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.

KARŞINLI

Fakat, ama, lakin gibi karşı gelme fikri anlatan bağlaçlara denir.

UYRUMLAYICI

Uyrumlu bir tümceyi baştümceye bağlıyan (bağlaç, bağıntı zamiri...).

BAĞLANI

Tümcelerin, bağlaçlarla birbirine bağlanması.

AMAÇLIK

"Seni görmeğe geldim" sözündeki "görmek" bir AMAÇLIK MASTAR (Infinitif final), -e takısı AMAÇLIK TAKI ve "haberiniz olsun diye söylüyorum" cümlesinde ise "Haberiniz olsun" tümcesi bir AMAÇLIK TÜMCE (Proposition finale), "diye" bağlacı da bir AMAÇLIK BAĞLAÇ (Conjonction finale) dir.

RABIT

Bağ, bağlama. Bağlaç.

YAPILIK

Ekmek, yemek pişirilen ocak. Bir köke, yani bir anlam öğesine eklenip ona gramatikal bir kılık vermeğe yarayan, onun kelime (isim, sıfat, fiil ...) çeşidini, gramerin hangi ulamından (eril, dişil, tekil, çoğul) olduğunu ve hangi zaman ve kişiyi gösterdiğini, söz dizimi bakımından durumunu belirten yapı Öğesi. Yapılıklar başlıca ek, ve takı olmak üzere ikiye ayrılır, önleçler, artaçlar ve bağlaçlar gibi ayrı olarak kullanılan kelimeler de yapılık sayılabilir. (bk. Birincil, İkincil yapılık, Kelime ve Gövde yapılığı, Sıfır yapılık). Yapılık bir kelimedeki bazı öğelerin vasıf değişmelerinden ibaret bir olay da olabilir.