İçinde B geçen 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "b" olan 3 harfli toplam 156 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde b harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu b harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında b harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BOM

İskambil kâğıdıyla oynanan bir tür oyun.

BEZ

Pamuk ya da keten ipliğinden yapılmış olan dokuma, çaput. Herhangi bir cins kumaş. Kumaş veya dokumadan yapılmış. İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ. Herhangi bir iş için kullanılan dokuma. Pamuktan, düz dokuma.

TAB

Mizaç, huy, tabiat, karakter. Bası.

FAB

Antijen bağlayan parça.

BUF

Açık saçık, güldürücü oyun türü. Bu tür oyunların güldürücü sahnelerinde çoğu kez yüz kızartıcı durumlar, davranışlar vardır.

BEY

Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir. Eş, koca. Komutan. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz.

BÖV

Böcek, akrep, çıyan, örümcek v.s.

BUL

Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta.

BHA

Bütillendirilmiş hidroksi anizol.

ABU

Şaşma ve korku bildiren bir söz.

BÜZ

Künk. Biz (tığ). Çimento harcından yapılan künk, boru. Yapının dışında pis suyun taşınmasında kullanılan betondan yapılmış boru.

BİZ

Çokluk birinci kişiyi gösteren söz. Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ. Ülkemiz sularında yaşayan bir tür mersin balığı, şip (Acipenser nudiventris). Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir çuvaldız türü. Bazen teklik birinci kişi zamiri "ben" yerine kullanılan bir söz.

BEĞ

Cilt üzerindeki koyu renk leke, ben. Arı beyi, ana arı. Zevce, koca. Küçük devlet başkanı. Âmir, nüfuzlu, ileri gelen, sözü geçen5 zengin adam. Kuş avlamak için kullanılan başka kuş.

LEB

"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamındaki leb demeden leblebiyi anlamak deyiminde geçen bir söz.

BEJ

Sarıya çalan açık kahverengi. Bu renkte olan.

BEH

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Bir şey satın alınırken veya yaptırılırken, önceden verilen bir miktar para, pey. Korkutma ünlemi. Köpekleri çağırma ünlemi. Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp: Ben buradan gideceğim beh. Evlenirken veya nişanlanmadan önce oğlan ve kız taraflarının birbirlerine yolladıkları hediyeler. Anlaşma, söz: Bu gizin behini aldıh. Alışverişte önceden verilen para, pey. Depozito; beh vermek.

BEL

İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm. Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi. Ses şiddetiyle ilgili birim. Geminin orta bölümü. Meni.

BUK

Funda, çalı. Böğürtlen sapı. Gelin. Kavun, karpuz ekilen yer. Büklüm. Kıyı. Sarmaşık. Sık çalılık.

İBA

Çiğ, nem. Çiy, nem. İncelik, nezaket.

GÖB

Çukurluk yerlerde biriken sular. Ahırda hayvanların bağlandığı yemlik ya da duvara çakılı küçük ağaç parçası. (Beyceli Fatsa Ordu).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük