İçinde B geçen 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "b" olan 17 harfli toplam 152 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde b harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu b harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında b harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GENELLEŞTİREBİLME

Genelleştirebilmek işi.

BİÇİMLENDİREBİLME

Biçimlendirebilmek işi.

YILANBALIĞIGİLLER

Kimi türleri, asalak solucanlara arakonakçılık yapan ince uzun vücutlu, çoğunluğu pulsuz balıklar familyası. (Anguillidae),iyi bilinen türüdür.

BÜTÜNLEŞTİREBİLME

Bütünleştirebilmek işi.

YOĞUNLAŞTIRABİLME

Yoğunlaştırabilmek işi.

SİNDİRİLEBİLİRLİK

Gübre miktarının tüketilen yem miktarına bölünmesiyle bulunan, bir yemin veya besin maddesinin tüketildikten sonra vücutta tutulan kısmı, hazmolabilirlik, hazmolma oranı, sindirim derecesi.

BİRLEŞTİRİLEBİLME

Birleştirilebilmek işi.

YAYINBALIĞIGİLLER

Arakonakçı olarak önemli türleri de bulunan balıklar familyası. (Siluridae),türleri iyi bilinirler.

CEZALANDIRABİLMEK

Cezalandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

RİBONÜKLEOPROTEİN

RNA ve proteinden oluşan herhangi bir bileşik.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK

Bağdaşık duruma getirmek, homojenleştirmek.

DEĞERSİZLEŞEBİLME

Değersizleşebilmek işi.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMEK

Dönüştürülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİREYSELLEŞTİRMEK

Bir şeyi ayrı olarak, bireysel olarak göz önüne almak.

ÇALIŞTIRILABİLMEK

Çalıştırılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİZELEŞTİREBİLMEK

Dizeleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BOLLAŞTIRILABİLME

Bollaştırılabilmek işi.

SONUÇLANDIRABİLME

Sonuçlandırabilmek işi, neticelendirebilme.

GÜMÜŞBALIĞIGİLLER

Asalakbilimde, yassı solucanlara arakonakçı türleri dolayısıyle adı geçen kemikli balıklar familyası.

ÇİFTLEŞTİREBİLMEK

Çiftleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük