İçinde BÖCEK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "böcek" olan, toplam 49 tane kelime bulunuyor. İçerisinde böcek bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu böcek ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında böcek olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

FIRILDAKBÖCEKLERİ

15 harfli kelimeler

BÖCEKLENEBİLMEK, KALKANBÖCEKLERİ, TOKMAKBÖCEKLERİ

14 harfli kelimeler

BÖCEKLENEBİLME, GEYİKBÖCEKLERİ, GÜNLÜKBÖCEKLER, HAMAMBÖCEKLERİ, KAPLANBÖCEKLER, KUDUZBÖCEKLERİ, MAYISBÖCEKLERİ, TAKLABÖCEKLERİ

13 harfli kelimeler

ATEŞBÖCEKLERİ, SÜSLÜBÖCEKLER, TEKEBÖCEKLERİ, UĞURBÖCEKLERİ, UYUZBÖCEKLERİ, YUMULGANBÖCEK, YUMULKANBÖCEK

12 harfli kelimeler

GÜMÜŞLÜBÖCEK, KARABÖCEKLER, KIZBÖCEKLERİ, SÜMÜKLÜBÖCEK

11 harfli kelimeler

BÖCEKÇİLLER, BÖCEKKABUĞU, BÖCEKLENMEK, ALABÖCEKLER, GÜNLÜKBÖCEK, KAPLANBÖCEK, ŞILLAKBÖCEK

10 harfli kelimeler

BÖCEKKAPAN, BÖCEKSAVAR, ALTINBÖCEK, BÖCEKBİLİM, BÖCEKÇİLİK, BÖCEKLENME, ÇOPURBÖCEK, KOHARBÖCEK, TELLİBÖCEK

9 harfli kelimeler

BÖCEKBAŞI, BÖCEKHANE

8 harfli kelimeler

BÖCEKÇİL, BÖCEKLER, BÖCEKLİK, BÖCEKSİZ, BÖCEKKÖY

7 harfli kelimeler

BÖCEKLİ, BÖCEKÇİ

5 harfli kelimeler

BÖCEK

Bazı kelimelerin anlamları

BÖCEK

Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere. Istakoza benzer, uzunluğu 30-40 santimetre kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı. Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar.

TAKLABÖCEKLERİ

Taklaböceği türlerini içine alan kınkanatlılar familyası. Erginleri balözü, çiçek tozu, filiz yiyerek, özellikle ekin, sebze ve süs bitkilerinde ağır yitiklere yol açarlar. a. bk. telkurdu.

FIRILDAKBÖCEKLERİ

Durgun ya da az akıntılı suların yüzünde fırıl fırıl dönerek yaşayan kınkanatlı böcekler familyası; dönerböcekler.

SÜSLÜBÖCEKLER

Kurtçukları, ya kabuk altına girerek, ya da doğrudan doğruya odun katını delerek, ağaçlarımıza büyük zarar veren ve ergin çağda gözalıcı, parlak renklerle süslü bulunan kınkanatlılar familyası.

HAMAMBÖCEKLERİ

On bir bölümden yapılma karınları, eşit olmayan iki çift kanatları bulunan, bitkisel, hayvansal her çeşit besini oburca yiyen, kurtçukları erginlerine benzer, karanlık ve sıcak sever, uzun duyargalı böcekler takımı.

KALKANBÖCEKLERİ

Birçok türü, tarım ve orman bitkilerinde asalak yaşayan, kınkanatları kalkanımsı böcekler familyası.

MAYISBÖCEKLERİ

Otçul özellikleri dolayısıyle daha çok bitki sağlığı yönünden önem taşıyan ve asalakbilimde arakonakçı olarak ayrıca adları geçen düzlemduyargalı böcekler topluluğu.

BÖCEKLENEBİLMEK

Böceklenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BÖCEKLENEBİLME

Böceklenebilmek işi.

GÜNLÜKBÖCEKLER

Kimi yazarların yalancısinirkanatlılara bağlayıp incelediği, gelişme evreleri üç yıl, erginlik çağı bir gün süren ve astım yapıcı olarak suçlu görülen, ince yapılı, yumuşak derili böcekler topluluğu.

GEYİKBÖCEKLERİ

Geyikböceği ve benzerlerini içine alan kınkanatlılar familyası.

TEKEBÖCEKLERİ

Kurtçuk evresinde özellikle tarım ve orman ağaçlarına zarar veren, duyargası uzun, kınkanatlılar familyası.

KUDUZBÖCEKLERİ

Ateşböceklerine benzemekle birlikte, onlar gibi ışık vermeyen ve kuduzböceği türlerini içine alan kınkanatlılar familyası.

TOKMAKBÖCEKLERİ

Kimi türleri, sokması ve ağılı salgısı dolayısıyla oldukça ağır deri yangıları doğurabilen, kınkanatları çok kısa böcekler familyası; aylakböcekler.

ATEŞBÖCEKLERİ

Kınkanatlılardan, erkekleri uçucu, dişileri kanatsız, kurtçukları etçil, birçoğu ışık saçan, gündüzleri bitkilerde geçiren böcekler familyası; ışılböcekler.

KAPLANBÖCEKLER

Çok zararlı böcekleri oburca avlayarak, bitki, hayvan ve insan sağlığına yardımcı olan, güzel renkli, kınkanatlı böcekler familyası.

  -   -   -  

Anlamında BÖCEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BÖCEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAMBUL

Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kın kanatlı böcek (Anisoplia austriaca).

BÖCEKÇİLLER

Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, böcek yiyen, karada yaşayan hayvanlar takımı.

AKKARINCALAR

Ağız parçaları iyi gelişmiş, iri başlı, ısırıcı böcekler topluluğu, termitler.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

BOYNUZLUTEKE

Kın kanatlılardan, kurtçuğu meşe ağaçlarında yaşayan bir böcek (Carambyx).

BÖCEKKAPAN

Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya, sindirmeye elverişli olan bitkilerin ortak adı.

BÖCEKLENMEK

İçinde veya üstünde böcek üremek.

BİTLER

Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı.

BAŞTANKARA

Ötücü kuşlar takımının baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'da yaşayan, böcek yiyerek tarıma yararlı olan, oldukça kısa, güçlü ve sivri gagalı, çeşitli renklerde olabilen bir tür kuş (Parus major).

AĞAÇKESEN

Zar kanatlılardan, kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaşayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma).

ARI

Temiz. Günahsız. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica). Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis.

BİT

Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus).

BÖCEKLİK

İpek böceği yetiştirilen yer, böcekhane.

BAĞKESEN

Makaslı böcek.

BAYGINTI

Baygınlık. İpek böceklerinin sindirim organlarında görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalık. Bu sebeple koza yapamama durumu.

AĞAÇDELEN

Yuva yapmak için ağaçları oyan böcek.

AKKARINCA

Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit, divik (Termes).

BÖCEKLİ

İçinde veya üstünde böcek bulunan, böceklenmiş.

BÖCEKHANE

Böceklik.

BÖCEKÇİL

Böcek yiyen, böcekle beslenen (hayvan veya bitki).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük