İçinde AZU geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "azu" olan, toplam 59 tane kelime bulunuyor. İçerisinde azu bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu azu ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında azu olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

YAZUPANCARI

10 harfli kelimeler

İZAZUİKRAM, DEMİRKAZUK, DİKLAZURİL, GAZURDAMAK, PAZUBENTLİ

9 harfli kelimeler

AZULANMAK, AZUNSUMAK, DINKALAZU, HAYAZULCU, MAZULAMAK, TEVAZUSUZ

8 harfli kelimeler

MAZURYUM, TEVAZULU, PAZUBENT, ABOMAZUM, AZUROFİL, YAZUKSUZ

7 harfli kelimeler

KAZULET, KAZURAT, MAZURKA, TENAZUR, AZUKLUK, BAZULAK, MAZULAK, YALAZUH, YAZUKLU

6 harfli kelimeler

BAZUKA, TEVAZU, ANAZUT, ARAZUT, AZUCUK, AZURUM, OMAZUM, YAZUCI

5 harfli kelimeler

LAZUT, MAZUR, AZULU, AZURT, BAZUK, BAZUT, GAZUH, GAZUK, KAZUK, LAZUD, MAZUK, NAZUS, ONAZU, YAZUH, YAZUK

4 harfli kelimeler

AZUH, AZUK, AZUR, BAZU, CAZU, MAZU, PAZU, YAZU

3 harfli kelimeler

AZU

Bazı kelimelerin anlamları

AZU

Tırpan demirinin geniş dip kısmı. Ya da. Boynuz, azı.

PAZUBENT

Belli bir amaçla kola geçirilen enli kuşak, kolçak. Kol muskası.

HAYAZULCU

Hırsız.

TEVAZULU

Alçak gönüllü.

DEMİRKAZUK

Kutup yıldızı.

TEVAZUSUZ

Tevazusu olmayan.

İZAZUİKRAM

Saygı gösterme ve ağırlama.

DİKLAZURİL

Benzenasetonitril yapısında antikoksidiyal etkili olan ve ayrıca oositlerin sporlanmasını da engelleyen bir antiparaziter ilaç.

YAZUPANCARI

İlkbaharda, kırda biten, yemeği yapılan yeşil otların tümü.

PAZUBENTLİ

Pazubendi olan veya pazubent takan.

GAZURDAMAK

Bağırmak.

AZUNSUMAK

Az bulmak, yetersiz görmek.

MAZULAMAK

Bağırarak ağlamak. Tabaklanacak derileri işleme yatırmak.

MAZURYUM

Teknetyum.

DINKALAZU

Tepe, uç, doruk.

AZULANMAK

Kızmak, öfkelenmek.

  -   -   -  

Anlamında AZU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AZU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KOLÇAK

Yalnız başparmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven. Kola geçirilen işaretli bağ, pazubent. Kadınların dirseklerine kadar taktıkları basmadan yapılmış olan süs eşyası. Koltuk veya iskemlenin kol konacak parçası. Ceket veya gömlek kollarının kirlenmesine engel olmak için bilekten dirseğe kadar geçirilen eğreti kolluk. Zırhın kola geçirilen parçası.

YALAZUH

Yalnız. Yalnız: Yalazuh kaldım bu gece.

YAZIHLAMAK

Acımak. Eski türkçe yazuklamak: acımak.

HEMONKOZİS

Dünyanın birçok bölgesinde geviş getiren hayvanlarda oldukça yaygın olarak görülen ciddi abomazum hastalığı. Haemonchus contortus koyun ve keçilerde, H. placei ise sığırlarda enfeksiyona neden olmaktadır. Hastalığın seyri, bu parazitlerin kan emmelerinden dolayı oluşan hipoproteinemi, sindirim sistemi bozuklukları ve anemiyle ilgilidir.

GİEMSABOYASI

Azur II, eozin, gliserin ve metanol içeren kan parazitleri ve doku kültürlerinde üretilen parazitlerin çeşitli gelişim evrelerinin belirlenmesinde kullanılan, Plasmodium, Trypanosoma, Chlamidia gibi etkenlerin pembe-mor renkte reaksiyon verdiği bir boya çözeltisi.

DIŞKI

Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat.

KARU

Bazu, kol.

AZULU

Vahşi, yırtıcı, yabani: Ahmedin azulu bir eşeği var.

KEPİLENMEK

Hamur çok durmaktan yüzü deri gibi kabuk tutmak: Hamur dura dura kepilendi, çabuk olun da ekmeği yazup bitirelim.

BAKIŞIM

İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.

MAZERETLİ

Mazereti olan, mazur.

OSTERTAGİA

Trichostrongylidae ailesinde bulunan geviş getiren hayvanların abomazumunda parazitlenen nematod cinsi.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

ROKETATAR

Bazuka.

KARUCUK

Pazvand, bazubend.

AZUR

Metakromatik bazik karakterli üç azur boyasından (A, B, C) biri. Gök mavisi. Azar, doğru yoldan çıkar.

AZUCUK

Azıcık, az: Bana çok azucuk düştü.

TEKNETYUM

Atom numarası 43, atom ağırlığı yaklaşık 98 olan, yapay olarak elde edilen radyoaktif element, mazuryum (simgesi Tc).

PROMİYELOSİT

Akyuvar yapımında miyeloblasttan sonra gelişen, azurofil granüllerin ilk defa belirginleştiği, bölünerek miyelositlere dönüşen hücre, progranülosit. Promiyelositler granüllerinin özelliklerine göre; promiyelositus nötrofilikus adı verilen nötrofil promiyelosit, promiyelositus asidofilikus adı verilen eozinofil promyelosit ve promiyelositus bazofilikus adı verilen bazofil promiyelosit olmak üzere üç grubu oluştururlar.

MONOSİT

Oval ya da at nalı şeklinde bir çekirdeği olan, farklılaşarak makrofajları oluşturan ve dokular arasına geçen, fagositoz yapan büyük kan hücresi. Oval veya at nalı biçiminde bir çekirdeği olan, farklılaşarak makrofajları oluşturan ve dokular arasına geçen, fagositoz yapan büyük kan hücresi. Kanda bulunan, kemik iliği kökenli, oval veya böbrek benzeri görünümde tek çekirdekli, sitoplazmasında azurofilik granüller içeren, fagositoz yapabilen en büyük beyaz kan hücreleri. Dokulara göç ederek kuvvetli fagositik aktiviteye sahip olan ve kronik enfeksiyon hastalıklarında sayıları artan makrofajlara dönüşür ve kanda yaklaşık 24 saat süreyle kalırlar. Kanın büyük, tek çekirdekli ve renksiz olan bir tip gözesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük