İçinde AZOT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "azot" olan, toplam 23 tane kelime bulunuyor. İçerisinde azot bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu azot ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında azot olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

AZOTLANDIRMA, HİPERAZOTEMİ, HİPERAZOTÜRİ

11 harfli kelimeler

AZOTİYOPRİN, HİPOAZOTÜRİ

10 harfli kelimeler

AZOTOMETRE, MAZOTLAMAK

9 harfli kelimeler

AZOTLAMAK, AZOTÖLÇER, MAZOTLAMA, VAZOTOSİN

8 harfli kelimeler

AZOTLAMA, VAZOTOMİ

7 harfli kelimeler

AZOTEMİ, AZOTÜRİ

6 harfli kelimeler

AZOTLU, ANAZOT, GAZOTU, LAZOTU

5 harfli kelimeler

MAZOT, AZOTİ, LAZOT

4 harfli kelimeler

AZOT

Bazı kelimelerin anlamları

AZOT

Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N).

MAZOTLAMA

Mazotlamak işi.

AZOTLAMA

Azotlamak işi. Azotlu besin almayan bitki veya hayvanların dokularındaki serbest azotu belirleme.

AZOTÜRİ

İdrarda fizyolojik sınırların üzerinde üre gibi azot içeren bileşiklerin fazla miktarda bulunması hâli. Felçli miyoglobinüri.

AZOTEMİ

Kanda üre ve benzerleri azotlu bileşiklerin aşırı miktarda artışı. Akut ve kronik böbrek yetmezliği, şok, idrar yollarında tıkanma, kalp yetmezliği ve böbreklerin perfüzyon yetmezliği gibi nedenlerle kanda üre, ürik asit, kreatinin gibi azot içeren bileşiklerin bulunmasıyla belirgin biyokimyasal bozukluk, üremi.

HİPERAZOTÜRİ

İdrarda aşırı miktarda üre bulunuşu. İdrarda nitrojen miktarındaki artma.

AZOTLANDIRMA

Azotla birleştirme. Azotlu bileşiklerle doyurma işlemi.

HİPOAZOTÜRİ

İdrarla atılan azot miktarının azalması.

AZOTOMETRE

Azotölçer.

AZOTÖLÇER

Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt, azotometre.

HİPERAZOTEMİ

Kanda nitrojen durumunda bir fazlalık.

AZOTİYOPRİN

Vücuda alınmasından sonra glutatyonun etkisiyle bir pürin analoğu olan merkaptoürine çevrilen ve organ nakillerinde reddin engellenmesi amacıyla kullanılan bileşik.

AZOTLAMAK

Azotla karıştırmak veya birleştirmek.

VAZOTOMİ

Vaz deferens ameliyatı.

MAZOTLAMAK

Mazot tabakasıyla kaplamak. Yağlı parçaları mazotla temizlemek, yıkamak.

VAZOTOSİN

Kuşlar, sürüngenler ve iki yaşamlılarda, hipofizin posteriyor lobundan salgılanan, memelilerdeki vazopressinin yapı ve işlevine sahip, on amino asitten oluşmuş, halkasal bir peptit hormon.

  -   -   -  

Anlamında AZOT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AZOT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KİYANUS

Doğada serbest olarak bulunmayan fakat birçok cismin birleşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz.

MOTORİN

Mazot.

AZOTLU

İçinde azot bulunan.

ALBÜMİN

Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein.

NİTROJEN

Azot.

AMONYAKLAŞTIRMA

Azot içeren organik birleşiklerden azotun amonyum iyonu hâlinde ayrılması olayı, amonifikasyon.

ADENİN

Nükleik asitlerin yapısında bulunan azotlu bir pürin. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), nikotinamit adenin dinükleotidin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotit, flavin adenin dinükleotit (FAD) ve flavin mononükleotidin (FMN) yapısında bulunan azotlu bir baz. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), adenozin difosfatın (ADP), (AMP), nikotinamit adenin dinükleotitin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotitin, flavin adenin dinükleotitin (FAD), flavin mononükleotitin (FMN) ve nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazı. Nükleik asitlerin, adenozin trifosfat, nikotinamit adenin dinükleotit, nikotinamit adenin dinükleotit fosfat ve flavin adenin dinükleotidin yapısına giren bir pürin bazı.

AMONYAK

Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3). İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu.

AKARYAKITLAR

İşlenmemiş yeryağı ürünlerinden mazot, benzin, gazyağı ve benzerleri sıvı durumunda kullanılan yanıcı özdekler.

SÜLFAMİT

Mikroplara karşı etkili olan azotlu ve kükürtlü organik birleşimlerin ortak adı.

YAĞ

Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Abartılı övgü. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde.

ÖZBESLENEN

Besinini bağımsız olarak sağlayan, inorganik azot, azotlu madde ve CO2'den protein ve karbonhidratların sentezini yapabilen (bitki), kendibeslek, ototrof.

ÜRE

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde. Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.

DUBNİYUM

Atom numarası 105, atom ağırlığı 262 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile azot atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir element (simgesi Db).

AMMONOTELİK

Suda yaşıyan canlılarda, memeliler hariç, fazla amonyağın azot metabolizması son ürünü olarak amonyak biçiminde atılımı.

AKARYAKIT

Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.

YAKIT

Doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde. Enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde.

AZ

Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Azot elementinin simgesi.

AZİT

Azothidrik asit HN3 teki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleşikler.

GUANO

Özellikle deniz kuşlarının pisliklerinin bir yerde uzun süreden beri birikip yığılmasıyla oluşan, azot ve fosfat bakımından zengin, gübre olarak kullanılan madde.