İçinde AZO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "azo" olan, toplam 156 tane kelime bulunuyor. İçerisinde azo bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu azo ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında azo olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

VAZOKONSTRİKSİYON

16 harfli kelimeler

İMİDAZOLETİLAMİN, PENTİLENTETRAZOL

15 harfli kelimeler

BENZİMİDAZOLLER, SÜLFAMETOKSAZOL, TETRAHİDRAZOLİN, VAZOKONSTRİKTÖR, VAZORELAKSASYON

14 harfli kelimeler

İMİDAZOLETRİON, NAZOFARENGİTİS, NAZOFARENGİYAL, OKSİFENBUTAZON, TRİKLABENDAZOL, VAZODİLATASYON, VAZOHİPERTONİK

13 harfli kelimeler

NAZOSİNÜZİTİS, VAZODEPRESYON, VAZOHİPOTONİK

12 harfli kelimeler

ABOMAZOPEKSİ, ASETAZOLAMİD, AZOTLANDIRMA, BAZOFİLOPENİ, DEKSAMETAZON, HİPERAZOTEMİ, HİPERAZOTÜRİ, İMİDAZOLDİON, KLORZOKSAZON, METRONİDAZOL, NAZOLAKRİMAL, NAZOSEPTİTİS, SÜLFADİYAZOL, TİYABENDAZOL, VAZODEPRESÖR, VAZONÖROPATİ, ZOKSAZOLAMİN

11 harfli kelimeler

ASİNİTRAZOL, AZOTİYOPRİN, BENZOKSAZOL, HİPOAZOTÜRİ, KETOKONAZOL, KLOTRİMAZOL, LANSOPRAZOL, METAZOLAMİT, NAZOFARENKS, NAZOFARİNKS, NAZOGASTRİK, SEFOPERAZON, TİYOKONAZOL, VAZODİLATÖR, VAZOPAREZİS, VAZOPRESSİN

10 harfli kelimeler

AZOTOMETRE, GAZOZCULUK, MAZOTLAMAK, VAZOLUNMAK, GAZOZAĞACI, AZOOSPERMİ, AZOPRESSİN, BOĞAZOLUĞU, KALAZOGAMİ, KARBİMAZOL, MEBENDAZOL, PALAZOBASI, PENTAZOSİN, TAZOBAKTAM, ZIPPALAZOP

9 harfli kelimeler

AZOTLAMAK, AZOTÖLÇER, DİYAPAZON, GAZOMETRE, GAZOMETRİ, MAZOTLAMA, VAZOLUNMA, ABRAZONLU, AMAZONLAR, ANTAZOLİN, AZOBACTER, BAZOFİLİK, BAZOFİLUS, KİNAZOLİN, KİNETAZON, KİRAZOĞLU, MAZOPLAZİ, METALAZON, METİMAZOL, MİDAZOLAM, NAFAZOLİN, OMEPRAZOL, ORNİDAZOL, PROKUAZON, PROTEAZOM, RONİDAZOL, SEFAZOLİN, TALAZOĞLU, TERAZOSİN, TETRAZOMİ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AZOTLAMA, BAZOFOBİ, KALAMAZO, MAZOŞİST, MAZOŞİZM, METAZORİ, ARAZOĞLU, BAZOFİLİ, DİYAZOMA, HEMAZOİN, METAZOEA, NAZOPATİ, TETRAZOM, TETRAZON, VAZOPATİ, VAZOTOMİ, YILMAZOK

7 harfli kelimeler

BAZOFİL, GAZOJEN, GAZOLİN, GAZOZCU, KAZOLİT, AZOTEMİ, AZOTÜRİ, DANAZOL, GAZONNİ, HALAZON, LOMAZOM, METAZOA, PARAZOA, ZORAZOR

6 harfli kelimeler

AMAZON, AZONAL, AZOTLU, ANAZOT, ARAZOZ, GAZOTU, LAZOTU, OZAZON, SAZOBA

5 harfli kelimeler

AZOİK, GAZOZ, MAZOT, AZOTİ, KAZOS, LAZOT

4 harfli kelimeler

AZOL, AZOT, VAZO, AZOH, AZOR

3 harfli kelimeler

AZO

Bazı kelimelerin anlamları

AZO

Üye.

TETRAHİDRAZOLİN

Yerel dekonjestan olarak kullanılan imidazolin türevi bir ilaç.

NAZOFARENGİYAL

Nazofarenksle ilgili olan. Burun ve yutakla ilgili.

VAZODİLATASYON

Kan damarlarının genişlemesi.

VAZOHİPERTONİK

Kan damarları gerginliğinin artması.

VAZOKONSTRİKSİYON

Kan damarı iç çapının daralması.

SÜLFAMETOKSAZOL

Ağız yoluyla alınmasından sonra sindirim kanalında oldukça yavaş emilen ve daha yavaş atılan, özellikle sindirim kanalı ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan sülfonamid türevi bir ilaç.

OKSİFENBUTAZON

Fenilbutazondaki N-1-fenil halkasına parahidroksi grubunun getirilmesiyle hazırlanan ve yangı önleyici, ateş düşürücü, ağrı kesici olarak kullanılan bir ilaç.

İMİDAZOLETİLAMİN

Histidinden türeyen kan basıncını düşüren bir amin.. Histamin.

VAZORELAKSASYON

Damar basıncının azalması.

TRİKLABENDAZOL

Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

NAZOFARENGİTİS

Yutağın yumuşak damak üstünde kalan bölümünün yangısı.

BENZİMİDAZOLLER

Kimyasal olarak 1, 2-diaminobenzen yapısında, geniş antiparaziter etkiye sahip, oldukça güvenli olan ve veteriner hekimlikte özellikle, kambendazol, tiyobendazol, oksifendazol, parbendazol gibi yaklaşık 15 bileşiği kullanılan antelmintik ilaç grubu. Bu gruptaki ilaçlar etkilerini nematod tubulinine bağlanarak mikrotübül oluşumunu bozarak gösterirler.

VAZOKONSTRİKTÖR

Kan damarlarının kasılmasına sebep olan, kan damarlarının duvarlarındaki düz kasın kasılmasını sağlayan maddeler.

PENTİLENTETRAZOL

GABA almacı-klor kanalı sistemini etkileyerek merkezi sinir sistemiyle solunum ve dolaşım sistemini güçlü bir biçimde uyaran, barbitüratlar, kloralhidrat ve benzerleri maddelerin solunum üzerindeki istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaç.

İMİDAZOLETRİON

Formülü CONHCONHCO olan suda çözünen, renksiz levhalar. Parabanik asit.

  -   -   -  

Anlamında AZO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AZO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AZOTLAMA

Azotlamak işi. Azotlu besin almayan bitki veya hayvanların dokularındaki serbest azotu belirleme.

GAZÖLÇER

Belirli basınç altında gelen gazın hacmini ölçmeye yarayan araç, gazometre.

BİBLO

Çeşitli maddelerden yapılmış olan heykel, vazo vb. zarif, küçük süs eşyası.

GAZOZCULUK

Gazozcunun yaptığı iş.

AKARYAKIT

Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.

AZOTLAMAK

Azotla karıştırmak veya birleştirmek.

AZOTLU

İçinde azot bulunan.

AZİT

Azothidrik asit HN3 teki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleşikler.

AZOTÖLÇER

Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt, azotometre.

GUANO

Özellikle deniz kuşlarının pisliklerinin bir yerde uzun süreden beri birikip yığılmasıyla oluşan, azot ve fosfat bakımından zengin, gübre olarak kullanılan madde.

FAĞFUR

Çin imparatorlarına verilen unvan. Çin'de yapılmış kâse, tabak, vazo vb. porselen eşya.

İSKEMLE

Arkalıksız sandalye. Üstüne sigara tablası, çiçek vazosu vb. konulan küçük masa.

BEL

İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm. Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi. Ses şiddetiyle ilgili birim. Geminin orta bölümü. Meni.

AZ

Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Azot elementinin simgesi.

GAZOZCU

Gazoz yapıp satan kimse. Eğlence yerlerinde dolaşarak gazoz satan kimse, gazoz satıcısı.

DUBNİYUM

Atom numarası 105, atom ağırlığı 262 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile azot atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir element (simgesi Db).

AMONYAK

Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3). İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu.

AZOTOMETRE

Azotölçer.

AMAZON

Savaşa katılan kadınlara eski çağların Amazonlarına benzetilerek verilen san. Ata binen kadın.

ALBÜMİN

Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük