İçinde AYRIT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ayrıt" olan, toplam 4 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ayrıt bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ayrıt ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ayrıt olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

AYRITEPE, AYRITLIK, AYRITSAL

5 harfli kelimeler

AYRIT

Bazı kelimelerin anlamları

AYRIT

İki düzlemin ara kesiti.

AYRITEPE

Konya ili, Yunak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

AYRITSAL

Nesnelerin ayırıcı özelliklerine ilişkin.

AYRITLIK

Ayrılık. Bir olay ya da bireyin ayırıcı özellikleri toplamı.

  -   -   -  

Anlamında AYRIT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AYRIT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÖZDEŞMEZLİK

Olay, nesne ya da özellikler arasında ayrımlar gözetmeye yarayan ayrıtsal uzaklık.

ALTEVREN

Bir gözlem evreninin, gözlem konusuna ilişkin- ayrıtlar bakımından bölümlenebilen altkümeleri ya da bir tutum alanının birbirinden ayrılabilir ve bağımsız alt boyutları.

AYRILTI

ayrıt, madde (Artikel, article).

ZEH

Tırnak dibi. Genellikle kara kumaştan giysi kolunun ucuna dikilen ince parça. Çizgi. Çizgi gibi ince oyuk, yiv. Ayrıt. Köşe, keskin kıyı çizgisi.

KÜP

Su, pekmez, yağ ve benzerleri sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap. Sarhoş. Birbirine eşit karelerden oluşan altı yüzlü dikdörtgen, mikâp. Bu biçimindeki nesne. Bir cismin hacim hesabında kullanılan ölçü birimi. Bir sayının üçüncü kuvveti: (43)=4x4x4=64.. Saz çalgısının gövde kısmı. Darbuka. Arabaların ön ve arkasında olan iki kalın tahta. Küreğin, baltanın sap takılan yeri. Çalılık. Kesilmiş ağaç. Kısa boylu ağaç. Testi. Uzayda on iki ayrıtının tümü eş uzunlukta, yüzleri birbirine eşleşik dördüller olan altıyüzlü. nin, eş uzunluklu n sayıda kapalı aralığın çarpım kümesinden oluşan altkümesi. Üçboyutlu uzayda, tüm yüzleri kareler olan dik prizma. Adana kenti, Aladağ ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BİÇE

Bir oluşum, durum ya da sürecin ilk örneğinin ya da ayırıcı biçiminin, ayrıtsal özellikleriyle simgesel anlatımı.

ORTOKLAZ

Dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça hâlinde dilinen bir çeşit potasyum feldspat, ortoz.

ÖZDEŞME

Olay, nesne ya da özellikler arasında aynılaştırmalara ya da kümeler oluşturmaya elveren ayrıtsal yakınlık.

İKİKATLAMA

Oylumu verilen bir küpün oylumunun iki katına eşit olan küpün bir ayrıtını bulma.

KARMAN

Sayılabilir sayıda yalıncadan oluşan, bunlardan dilemsel ikisinin kesişimi ya boş ya da bunlardan her birinin birer ayrıtına eşit olan ve hiçbir yalıncanın köşesi söz konusu küme içindeki yalıncalardan sonlu sayıdasından daha çoğunca kapsanmayan küme.

TÜR

Çeşit, cins. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram. Türlü. Gezinti : Orhan bugün iyi bir tür yaptı. Birbirlerine benzeyen, sadece kendi aralarında verimli gen alış verişi yapabilen (üreyebilen) bireylerin oluşturduğu populasyon. Taksonomik bir birim olan türün biri cins adı diğeri tür adı olmak üzere iki adı vardır. Örnek: Homo sapiens (insan). Bu isimler daima italik yazıyla yazılır. Birinci isim cins adıdır ve büyük harfle başlar, ikinci isim o cinse giren türü bildirir ve küçük harfle başlar. Biyolojik tür, spesyes. İçerik, biçim ve amaç yönünden özellik gösteren bir sanat çeşidi. Kimyada atom, molekül, iyon veya radikale verilen genel ad. Biyolojide cinslerin ayrıldığı alt bölüm. Birbirlerine benzeyen, yalnızca kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerin oluşturduğu canlı grubu, spesiyes. Özel bir biçim gösteren bir sanat çeşidi ya da sanat kolu. Kalıtsal yapıya bağlı olarak ortak karakterlere sahip olan ve kendi aralarında birleştirildiklerinde döl verme yeteneğinde yavrular elde edilen bireylerin oluşturduğu hayvan grupları. Belli ayrıtsal özelliklerle ötekilerden ayrılan nesneler ya da birimler kümesi. Özel bir biçim gösteren bir sanat çeşidi ya da kolu. (karşılık, spesyes),Ancak kendi aralarında çiftleşen bireyler topluluğu; hayvan sınıflandırmalarında cins içinesokulan ve ırk ve variyeteleri içine alan bir birlik.

EVRENDEĞER

Evrenden hesaplanan ya da örnekleme yoluyla kestirilmek istenen, evrenin ayırıcı bir niteliğine ilişkin değer. Örneğin, evrenin ortalaması. Örneklemeyle kestirilmeye çalışılan bir ayrıtın evrendeki gerçek değeri.

DÜZGÜN

Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde. Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim). Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.