İçinde AYRIM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ayrım" olan, toplam 22 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ayrım bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ayrım ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ayrım olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

AYRIMLAŞMAK, AYRIMSIZLIK, SAYRIMSAMAK, AYRIMSANMAK, KARŞITAYRIM

10 harfli kelimeler

AYRIMLAŞMA, AYRIMLILIK, AYRIMSAMAK, SAYRIMSAMA, AYRIMCILIK, AYRIMLAMAK, AYRIMSANMA, AYRIMSAYIŞ

9 harfli kelimeler

AYRIMLAMA, AYRIMSAMA, SAYRIMSAK

8 harfli kelimeler

AYRIMSIZ, AYRIMCIK

7 harfli kelimeler

AYRIMCI, AYRIMLI

6 harfli kelimeler

GAYRIM

5 harfli kelimeler

AYRIM

Bazı kelimelerin anlamları

AYRIM

Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark. Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü. Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark. Alt bölüm. Ayrılma noktası.

AYRIMLILIK

Ayrımlı olma durumu, farklılık.

KARŞITAYRIM

Görüş ya da deyişler arasında birbirine ters düşen ayrım.

SAYRIMSAMAK

Gerçekte hasta olmadığı hâlde kendini hasta göstermek, temaruz etmek.

AYRIMLAŞMAK

Ayrımlı duruma gelmek, farklılaşmak.

AYRIMSANMAK

Ayrımsama işine konu olmak.

SAYRIMSAMA

Sayrımsamak işi, temaruz.

AYRIMSAYIŞ

Ayrımsama işi.

AYRIMSANMA

Ayrımsanmak işi.

AYRIMLAMAK

Ayrım yapmak.

AYRIMCILIK

Ayrımcı olma durumu. Belli insan öbeklerinin ayrımlaşmasını bilinçli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yöneltinin benimsenmesi.

AYRIMSIZLIK

Ayrımsız olma durumu, farksızlık.

AYRIMSAMA

Ayrımsamak durumu.

AYRIMLAMA

Senaryonun hazırlanmasında geliştirim ile çevrim senaryosu arasında yer alan, senaryonun sahne ve ayrımlarının belirlendiği, başlıca karakterlerin ayrıntılarıyla çizildiği, konuşmaların son biçimini aldığı aşama.

AYRIMSAMAK

Bir şeyi anlamak, bir şeyi görmek, fark etmek.

AYRIMLAŞMA

Ayrımlaşmak işi, farklılaşma. Hücrelerin veya canlı organizmaların işlevlerine veya yaşayış türlerine ilişkin yapısal nitelik kazanması, farklılaşma. Bir iç kayanın katılaşması sürecinde yer ve zamana göre ayrımların ortaya çıkması, farklılaşma.

  -   -   -  

Anlamında AYRIM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AYRIM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FARKLI

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

AYRIMLI

Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

POSTANE

Posta ile gönderilen maddelerin kabul edildiği, postaya verilmiş maddelerin ayrım ve dağıtımının yapıldığı bina.

AYRIMCI

Ayrım yapan kimse.

FARKLILAŞMA

Farklılaşmak işi, ayrımlaşma. Ayrımlaşma.

KUMLAMA

Çam türü ağaçlarda yıl halkaları arasındaki görüntü ayrımını daha da belirtmek için yüzeye, hava basıncından yararlanarak kum püskürtme. Oyma işlerinde, çukurda kalan yüzeyleri özel dişli araçlarla pürüzlü duruma getirme.

AYNI

Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o.

KIVRIM

Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm. Ayrım, dönemeç. Bir tatlı türü. Kıvrılma sonunda oluşan toprak dalgası.

FARKLILAŞMAK

Farklı duruma gelmek, ayrımlaşmak.

NÜANS

Ayırtı. İnce ayrım.

NOKTALAMA

Noktalamak işi. Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.

DEĞİŞİM

Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Rüzgârın yön değiştirmesi. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.

FARK

Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. Çıkarma işleminin sonucu. Ayrım.

EŞİTLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

KESMECE

Kesilip müşteriye gösterilerek satılan (kavun, karpuz). (ke'smece) Kesip bakarak beğenmek şartıyla. (ke'smece) Aradaki değer ayrımını gözetmeksizin hepsi bir fiyattan.

BİLAİSTİSNA

İstisnasız, ayrıksız, ayrım yapmaksızın.

FARKLILIK

Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

DÜZEÇLEME

Aynı düzeye getirme, yüzey ayrımlarını ölçme, tesviye. Bir yerin değişik noktalardaki yükseltisini, deniz yüzeyi göre belirlemek için yapılmış olan işlemlerin bütünü.

AYRIMSIZ

Ayrımlı olmayan, aynı, farksız.

GELİŞTİRİM

Senaryonun hazırlanmasında özet ile ayrımlama arasında yer alan aşama.