İçinde AYOL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ayol" olan, toplam 17 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ayol bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ayol ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ayol olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

POSTAYOLU, TURNAYOLU, YAYLAYOLU

8 harfli kelimeler

ELMAYOLU, HAVAYOLU, KAYAYOLU, KAZMAYOL

7 harfli kelimeler

KISAYOL, AKÇAYOL, ATAYOLU, DAYOLUK, KARAYOL, ORTAYOL

6 harfli kelimeler

ANAYOL, ARAYOL

5 harfli kelimeler

BAYOL

4 harfli kelimeler

AYOL

Bazı kelimelerin anlamları

AYOL

Genellikle kadınların kullandığı bir seslenme sözü.

KARAYOL

Cehennemin dibi (ilençlerde kullanılır). Ölüm.

ARAYOL

Anayolları birbirlerine bağlayan, onlara oranla daha dar ve daha kısa olan yollar.

KISAYOL

Bilgisayarda herhangi bir programa kestirmeden ulaşmayı sağlayan komutu içeren simge.

ELMAYOLU

Amasya şehri, Alıcık bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

HAVAYOLU

Günümüzde, özellikle yolcu taşımacılığında çok kullanılan ve yeryüzünün her yanını havalimanlarıyla birbirine bağlayan yoğun ulaşım ağı.

POSTAYOLU

Şose.

ORTAYOL

Rize ili, Pazar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Şanlıurfa ilinde, Halfeti ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Van şehrinde, Başkale ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TURNAYOLU

Tunceli kenti, Nazımiye ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ANAYOL

Birçok yolu besleyen ve birbirine bağlayan, kentlerin yüksek yoğunluk bölgelerinden geçen, kavşakları olan ve kent özeğini yörekentlere bağlayan yol.

YAYLAYOLU

Erzincan şehrinde, Tercan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Erzurum şehrinde, Çiftlik nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya ilinde, Emet ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Niğde şehrinde. Tokat kenti, Zile ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ATAYOLU

Ağrı ili, Diyadin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

AKÇAYOL

Şırnak kenti, Beytüşşebap ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KAYAYOLU

Ağrı şehrinde, Eleşkirt belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Diyarbakır kenti, Mermer Bucağı.

KAZMAYOL

Şose.

DAYOLUK

Kayseri ilinde, Sarız ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında AYOL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AYOL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

İVERYOL

Anakentler arasında hızlı taşıt gidişgelişini sağlayan, yayalara kapalı, taşıt giriş çıkışıyla sık sık kesilmeyen, yerleşim yerlerinin dışından geçen, hız düşürmeyi gerektiren keskin dönüşleri bulunmayan, bir iki saatlik aralıklarla dinlenme ve benzin alma yerleri öngörülmüş, geniş ve birkaç şeritli karayolu.

HOY

Ayol anlamında seslenme ünlemi.

AYUŞAK

Ayol ve benzerleri anlamında bir hitap.

AYYO

Ayol anlamında bir hitap.

SAVACAK

1.Değirmen suyunu başka yöne çevirmek için oluk önüne konulan tahta. 2.Değirmen arkmdaki fazla suyun akması için açılan ikinci suyolu. 3.Genel su arkı, su anayolu. Değirmen suyunun yönünü değiştirmeye yarayan, bentlere konulan kapak. Değirmende çarka çarpan suyun yönünü değiştirerek durmasını sağlayan araç. Değirmen arkındaki fazla suyun dışarı akması için konulan oluk.

AYU

Ayol anlamında bir hitap. Ayı. Doğrusu: ayi. bk. ayi.

GÖĞÜMSÜREMEK

Yeşilliğe ve ota özlem duymak: Bahar geç geldi, ayol hayvanlar da göğümsüredi, biz de.

CADE

Cadde. Arapça kökenli câdde: İşlek yol, anayol.

YERBÖLÜMLEME

Genellikle tarımsal nitelikte olan belli bir toprak parçasının, kentin düzentasarısına ve bayındırım kurallarına uygun biçimde, anayolları ve yeşil alanları belirtilmiş yapı alanlarına adacıklara, küçük parçalara ayrılması işlemi.

YANGEÇİT

Düzgeçişli taşıt dolaşımını kentte belli bir bölgenin dışına çekmek amacıyla, o bölgeye teğet olarak geçirilen ve anayola iki ucundan bağlanan yardımcı yol.

SAPAH

Küçük yolların anayoldan ayrıldığı yer. Yol ayrımı.

SAVAKBAŞI

Genel su arkı, su anayolu.

ULUYOL

İşlek, geniş yol, anayol. Hatay ilinde, Kışlak bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kastamonu kenti, İnebolu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ENGARI

Çok bilgili kadın: Ayol bu sizin çocuk engarı be.

AYRINTITASAR

Büyük ölçekli düzentasarın, bir toprak parçasında, bugünkü ve gelecek için önerilmiş yapıları ve bayındırlık etkinliklerini, taşınmazların sınırlarını, sokak ve anayol çizgilerini, ağaçları ve ağaç kümelerini gösteren, küçük ölçekteki özeti.

ORTAKALDIRIM

Sokaklarda ve özellikle anayollarda, yayaları taşıt dolaşımının çekincelerinden korumak için yol ortasına yapılmış, yol düzeyinden yüksekte yer alan durma ve geçme yeri.

GENYOL

Kent içinde taşıtların ve yayaların gelip geçmesine ayrılmış, geniş ve ağaçlıklı anayol.

ALTGEÇİT

Taşıtların ya da yayaların bir anayolun bir yanından öbür yanına, anayolu kullanmaksızın ve anayoldaki gidiş gelişi aksatmaksızın güvenle geçebilmelerini sağlayan ve anayoldan daha aşağı düzeyde bulunan geçit.

ÇENK

Arpı andıran, telli bir çalgı. Bakırın yeşil pası: Ayol bu kazanın çengi çıkmış, kalaylatsanıza.

KELEZ

Ayol, hey, yahu*anlamında ünlem. Kertenkele. Hasta, cılız, zayıf. Büyümemiş, gelişmemiş. Bodur ağaç. Şaşkın. Verimsiz, kıraç toprak. Düşkün, zayıf. Gelişmemiş, kurumuş ekin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük