İçinde ATİK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "atik" olan, toplam 152 tane kelime bulunuyor. İçerisinde atik bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu atik ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında atik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

ANTİPATİKLEŞTİRME, DRAMATİKLEŞTİRMEK, OTOMATİKLEŞTİRMEK

16 harfli kelimeler

DEMOKRATİKLEŞMEK, DRAMATİKLEŞTİRME, MİKROANJİYOPATİK, OTOMATİKLEŞTİRME

15 harfli kelimeler

DEMOKRATİKLEŞME, ANTİPATİKLEŞMEK, BAKTERİYOSTATİK, KARDİYOPNÖMATİK, KOKSİDİYOSTATİK, MONOSEMPTOMATİK, ORTOPANKROMATİK, PRATİKLEŞTİRMEK

14 harfli kelimeler

ANTİDEMOKRATİK, DRAMATİKLEŞMEK, MATEMATİKÇİLİK, OTOMATİKLEŞMEK, ANKİLOSTOMATİK, ANTİPATİKLEŞME, PRATİKLEŞTİRME

13 harfli kelimeler

DEMOKRATİKLİK, ELEKTROSTATİK, OTOMATİKLEŞME, DRAMATİKLEŞME, EKSTRAHEPATİK, FANATİKLEŞMEK, İDİOSİNKRATİK, KORDİPLOMATİK, MİKROBİSTATİK, POİKİLOSMATİK

12 harfli kelimeler

ANTİPATİKLİK, ARİSTOKRATİK, MATEMATİKSEL, PARASEMPATİK, PRATİKLEŞMEK, ASEMPTOMATİK, FANATİKLEŞME, MONOKROMATİK, ORTOKROMATİK, PANKREATİKUS, PSİKOSOMATİK, UNSİNARİATİK, VAGOSEMPATİK

11 harfli kelimeler

HİDROSTATİK, MATEMATİKÇİ, OTOMATİKLİK, OTOMATİKMAN, PRATİKLEŞME, PROBLEMATİK, AEROAKUATİK, AKİYAZMATİK, AKRONEMATİK, GLİKOSTATİK, HEPATİKOLOZ, HOMEOSMATİK, KARATİKENLİ, MİKROSMATİK, PANKROMATİK, PERİHEPATİK, PROSTATİKUS, SEMPTOMATİK, SPERMATİKUS, TRİKROMATİK, ZİGOMATİKUS

10 harfli kelimeler

BANKAMATİK, BÜROKRATİK, DEMOKRATİK, DİPLOMATİK, ENFORMATİK, GRAMATİKAL, KARİZMATİK, NÜMİSMATİK, SİSTEMATİK, ASARIATİKA, GRAMATİKOS, HEMOSTATİK, HİPOSTATİK, İDİYOPATİK, KOLESTATİK, LİMFATİKUS, METASTATİK, PNÖMATİKUS, SİMPATİKUS, VİROSTATİK

9 harfli kelimeler

AKROMATİK, ANTİPATİK, KİNEMATİK, MATEMATİK, PRAGMATİK, PRATİKLİK, SİNEMATİK, TELEPATİK, TEOKRATİK, ADYABATİK, AKROBATİK, AMFİPATİK, ANASTATİK, BIÇKİATİK, HEPATİKUS, HİPOBATİK, İDİOPATİK, İZOZMATİK, KARATİKEN, METABATİK, SİTOPATİK, TRAVMATİK

8 harfli kelimeler

ALİFATİK, AROMATİK, DOGMATİK, DRAMATİK, KROMATİK, LENFATİK, MAGMATİK, MEDYATİK, OTOMATİK, PRATİKTE, SEMPATİK, APATİKLİ, DERMATİK, GRAMATİK, KATİKARA, LİMFATİK, OTAMATİK, PATPATİK, PNÖMATİK, SİLVATİK

7 harfli kelimeler

ATİKLİK, FANATİK, PRATİKA, SİYATİK, ŞEMATİK, TEMATİK, ATİKKÖY, EKTATİK, HEPATİK, PLATİKA, SOMATİK

6 harfli kelimeler

PATİKA, PRATİK, STATİK, NATİKA, PATİKE

5 harfli kelimeler

PATİK, ATİKE, BATİK, FATİK, HATİK, KATİK, TATİK

4 harfli kelimeler

ATİK

Bazı kelimelerin anlamları

ATİK

Çabuk davranan, çevik. Eski, eski zamanla ilgili. Yuvasına alışmış, insancıl güvercin. Açıkgöz. Eski. Özgür, hür. Asil, soylu. Berrak, saf, değerli.

OTOMATİKLEŞTİRMEK

Otomatikleşme işini yaptırmak.

OTOMATİKLEŞTİRME

Otomatikleştirmek işi.

BAKTERİYOSTATİK

Bakteriyi öldürülmeksizin büyüme ve üremesini yavaşlatma veya durdurma yeteneğine sahip olan. Bakteriyi öldürmeksizin büyüme ve çoğalmasını yavaşlatma veya durdurma özelliğine sahip olan. Bakterilerin üreme ve gelişmesini durduran veya önleyen. Bakteri hücrelerinin gelişmesini ve üremesini önleyen.

DRAMATİKLEŞTİRME

Dramatikleştirmek işi.

MONOSEMPTOMATİK

Bir belirtili.

ANTİPATİKLEŞMEK

Sevimsizleşmek.

PRATİKLEŞTİRMEK

Pratik duruma getirmek.

MİKROANJİYOPATİK

Mikroanjiyopati özelliklerine sahip, mikroanjiyopatiyle ilgili olan.

KARDİYOPNÖMATİK

Kalbe ve akciğerlerle, kalp-akciğer çalışmasıyla ilgili olan.

DEMOKRATİKLEŞMEK

Demokrasiye uygun biçime girmek.

ANTİPATİKLEŞTİRME

Sevimsizleştirme.

DRAMATİKLEŞTİRMEK

Dramatik duruma getirmek.

KOKSİDİYOSTATİK

Koksidiyostat.

DEMOKRATİKLEŞME

Demokratikleşmek işi.

ORTOPANKROMATİK

Duyarkatı ortopankromatik olan film.

  -   -   -  

Anlamında ATİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ATİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAĞNAZ

Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

DİZGESEL

Dizge ile ilgili, sistemli, sistematik.

DARBE

Vuruş, çarpış. Birini kötü duruma düşüren, sarsan olay. Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.

ÇEVİK

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik.

AMALİERBAA

Matematikte dört işlem.

AROMALI

Hoş kokulu, aromatik.

BİYOELEKTRONİK

Moleküler biyolojinin hücrelerin yapısına giren moleküller arasında geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen bölümü.

ATKI

Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü, bürgü. Büyük yaba. Dokuma tezgâhlarında mekikle enine atılan iplik, argaç. Bazı kadın ayakkabılarında ve çocuk patiklerinde ayağın üstünden geçen, yandan iliklenen ince uzun parça. Kapı ve pencerelerin yapımında üst tarafa konan ağaç, taş veya beton destek, üst eşik.

BANKAMATİK

Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine.

CEBİR

Zor, zorlayış. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu.

ÇALAK

Eline ayağına çabuk, atik, çevik. Eline ayağına çabuk, atik, çevik bir biçimde.

BAĞNAZLIK

Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, bağnazca davranış, taassup, mutaassıplık, fanatiklik, fanatizm.

BROVNİNG

Namlusu 7,65 milimetre çapında olan otomatik tabanca.

DİFERANSİYEL

Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt. Özellikle fonksiyonların değişmeleriyle ilgili matematik dalı.

BİLİŞİM

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

ÇIĞIR

Çığın kar üzerinde açtığı iz. İz. Patika. Yeni bir biçim, yöntem veya yol.

ARİTMETİK

Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu, hesap. Matematikle ilgili.

DEMOKRATİKLİK

Demokratik olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük