İçinde ARR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "arr" olan, toplam 82 tane kelime bulunuyor. İçerisinde arr bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu arr ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında arr olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

KAYALARREŞİTBEY

14 harfli kelimeler

BAŞMUHARRİRLİK, SERMUHARRİRLİK, CARREHASTALIĞI

13 harfli kelimeler

MUTASARRIFLIK, TASARRUFÇULUK, BARRCİSİMCİĞİ

12 harfli kelimeler

GARREHLENMEK, HACIMUHARREM

11 harfli kelimeler

BAŞMUHARRİR, HARRANGÜRRA, MUHARRİRLİK, SERMUHARRİR, MUHARREMLER, MUHARREMŞAH, SAMBARRAMAK, VARROATOZİS

10 harfli kelimeler

MUKARRERAT, MUTASARRIF, MUTAZARRIR, MÜTEHARRİK, TASARRUFÇU, TASARRUFLU, BARRAMUNDA, ESKİHARRAN, KARRAGENAN, OYŞARRAMAK, TOZARRAMAK

9 harfli kelimeler

SARRAFİYE, SARRAFLIK, AYARRAMAK, GARRANGUÇ, UCARRAMAK, YARDARRIH, ZARRANMAH

8 harfli kelimeler

MAZARRAT, MUHARREM, MUHARRER, MUHARRİK, MUHARRİR, MUHARRİŞ, MUKARRER, TAHARRÜŞ, TAKARRÜP, TAKARRÜR, TASARRUF, ARREKTOR, ARRİGERE, CARRAMAH, FARRADAK, GARRAHAN, HARRADAK, MUZARRAT, ŞARRADAK

7 harfli kelimeler

TAARRUZ, TAHARRİ, TAZARRU, BARRİNG, MUARREF, MUTARRA, PUHARRI

6 harfli kelimeler

HARRAN, SARRAF, ARREST, DARRAH, GARRAF, GARRAK, KARRAK, MARRAK, MUARRA, SARROT, VARRIH, VARRIM, ZARRAF, ZARRAK

5 harfli kelimeler

ARREY, ARRUT, CARRA, GARRA, VARRI

4 harfli kelimeler

ARRK

3 harfli kelimeler

ARR

Bazı kelimelerin anlamları

ARR

Şaşma bildirir ünlem.

BAŞMUHARRİR

Başyazar.

SERMUHARRİRLİK

Başyazarlık.

CARREHASTALIĞI

Köpek gençlik hastalığı.

TASARRUFÇULUK

Birikimcilik.

MUHARREMLER

Zonguldak şehrinde, Gökçebey belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HARRANGÜRRA

Özensiz bir biçimde. Gürültü ile.

MUHARRİRLİK

Yazarlık.

HACIMUHARREM

Kastamonu kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

BAŞMUHARRİRLİK

Başyazarlık.

GARREHLENMEK

Güvenmek.

MUTASARRIFLIK

Mutasarrıfın görev ve makamı. Sancak.

SERMUHARRİR

Başyazar.

BARRCİSİMCİĞİ

Cinsiyet kromatini.

MUHARREMŞAH

Uşak ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Zonguldak kenti, Perşembe nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KAYALARREŞİTBEY

Sakarya ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

  -   -   -  

Anlamında ARR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALAKARGA

Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir tür kuş, kestane kargası (Garrulus glandarius). Saksağan.

GÖKKUZGUN

Gökkuzgunumsular takımının gökkuzgungiller familyasından, başı, kanatları mavi, boyun ve karnı yeşil göçücü kuş (Coracias garrulus).

BORSA

Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer.

GOYGOYCU

Muharrem ayında kapı kapı dolaşarak ve ilahiler okuyarak dilenen kimse. Boşu boşuna, bilgisiz olarak, gereksiz yere çok konuşan kimse. Dilenci. Şakşakçı.

ARAMA

Aramak işi, taharri. Sanığın yakalanması veya suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılmış olan araştırma işlemi.

ARTIRMAK

Artmasını sağlamak, çoğaltmak. Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek. Herhangi bir davranışta ileri gitmek. Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.

KÖPEKAYASI

Ballıbabagillerden, çiçekleri sap çevresinde demet durumunda toplanmış, güzel kokulu birçok türü olan bir bitki (Marrubium vulgare).

ARAŞTIRMA

Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı.

KUYUMCU

Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe vb. süs eşyası yapan veya satan kimse, sarraf, mücevherci, cevahirci.

BAŞYAZARLIK

Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik. Başyazarın yaptığı iş, başmuharrirlik, sermuharrirlik.

BONO

Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet.

BİRİKTİRMEK

Toplayıp yığmak. Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek. Öğrenme, yarar sağlama vb. sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak.

HAREKETLİ

Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize. Canlı, kıpırdak.

KIŞKIRTICILIK

Kışkırtıcı olma durumu, muharriklik.

KULLANIM

Kullanma, yararlanma, tasarruf.

İRKİLMEK

Ürkerek geri çekilir gibi olmak. Vücudun bir yeri dışarıdan gelen bir uyarıcının etkisiyle kanlanıp şişmek, taharrüş etmek. Şaşırıp duraklamak. Akan bir şey, bir engel karşısında duraklayıp birikmek.

DOKUNULMAZ

İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş. Hiçbir biçimde eleştirilemez.

DEVİTKEN

Herhangi bir hareketi sağlayan, muharrik.

BAŞYAZAR

Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir.

ARTIRIM

Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf. Müzayedede artırma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük