İçinde ARPA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "arpa" olan, toplam 116 tane kelime bulunuyor. İçerisinde arpa bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu arpa ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında arpa olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ARPALIKİHSANİYE, PEYGAMBERARPASI

14 harfli kelimeler

HACIHALİLARPAÇ

13 harfli kelimeler

ARPACIKARAÇAY, ARPAÇSAKARLAR

12 harfli kelimeler

HARPACTİCOİD, PARPAZLANMAK, SAKALAÇARPAN

11 harfli kelimeler

ARPAÇBAHŞİŞ, ARPALIUŞAĞI, ÇARPABİLMEK, ÇARPAYAZMAK, PARPARLAMAK, PARPAZLAMAK, SARPABALIĞI

10 harfli kelimeler

BARPARALEL, ARPADERESİ, ARPAGÜZELİ, ARPAKESMEZ, ARPALISEKİ, ÇARPABİLME, ÇARPALAMAH, ÇARPALAMAK, ÇARPANLAMA, ÇARPAYAZMA, HARPALAMAK, PARPARÇALI, TARPADANAK

9 harfli kelimeler

ARPACILIK, ALAÇARPAH, ALAÇARPAK, ALAÇARPAZ, ARPAÇAYIR, ARPADEREN, ARPAGEDİK, ARPALAMAK, ARPALANMA, ARPALIRAK, ARPARMIDI, ERKEKARPA, HASANARPA, KARPATAĞI, KILIÇARPA, TOPUZARPA, YAKUPARPA, YARPAHLIH

8 harfli kelimeler

ARPALAMA, LARPADAK, ARPAALAN, ARPACILI, ARPADERE, ARPAFULU, ARPAMBİÇ, ARPAÖREN, ARPASEKİ, ARPATEPE, ARPAYAZI, ARPAYERİ, CARPADAK, CARPADAN, ÇARPACAK, ÇARPANAK, ÇARPAŞIH, ÇARPAŞIK, ÇARPAŞUH, DARPADAK, DARPADAN, GARPADAK, HARPADAK, HARPADAN, ŞARPADAK, ŞARPAYAK, ZARPADAK

7 harfli kelimeler

ARPACIK, ARPAÇAY, ARPAĞAN, ARPALIK, ARPACIL, ARPACUH, ARPACUK, ARPAGAN, ARPAĞCI, ARPAHAN, ARPAKÖY, ARPAMSI, ARPAÖZÜ, CARPADA, ÇARPALA, ÇARPANA, HARPADA, PARPARA, PARPARI, ŞARPADA, TARPADA

6 harfli kelimeler

ARPACI, ÇARPAN, TARPAN, AKARPA, ARPALI, ARPAÖZ, ÇARPAG, ÇARPAZ, KARPAL, PARPAL, PARPAR, SARPAN, ŞARPAT, TARPAK, YARPAH

5 harfli kelimeler

PARPA, SARPA, ARPAÇ, ARPAD, ARPAĞ, ARPAK

4 harfli kelimeler

ARPA

Bazı kelimelerin anlamları

ARPA

Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare). Rüşvet. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri.

ÇARPABİLMEK

Çarpma imkânı veya olasılığı bulunmak.

PARPAZLANMAK

Acıdan kıvranmak.

HACIHALİLARPAÇ

İçel ili, Elvanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

PARPARLAMAK

Kuduz hastalığını tuzla iyileştirmek.

ARPAÇSAKARLAR

İçel kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ARPALIUŞAĞI

Hatay ili, Hassa belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ARPAÇBAHŞİŞ

İçel ili, Elvanlı nahiyesine bağlı bir yer.

PARPAZLAMAK

Acıdan kıvranmak. Sendeleyerek yürümek. Elde tutulan kuş çırpınmak. Umutsuzca çırpınmak.

PEYGAMBERARPASI

Kılçıksız ve kabuksuz, buğdaya benzer bir çeşit arpa.

ARPALIKİHSANİYE

Kocaeli kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SAKALAÇARPAN

Hamur ile mercimek karıştırılarak yapılan yemek. İnce, uzun kesilip haşlanan hamur üstüne sarımsaklı yoğurt dökülerek yapılan bir çeşit mantı.

SARPABALIĞI

Genişçe, sırtı beyaz ve sarı çizgili bir çeşit balık.

ÇARPAYAZMAK

Çarpacak duruma gelmek.

ARPACIKARAÇAY

Tokat kenti, Sulusaray ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HARPACTİCOİD

Kabuklular (Crustacea) sınıfının Copepoda alt sınıfından, genellikle göllerin çamurlu bölgelerinde veya sucul yüksek yapılı bitkiler üzerinde yaşayan bir takım.

  -   -   -  

Anlamında ARPA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARPA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BARSAM

Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir tür çarpan balığı (Trachinus vipera).

ÇAĞILTI

Suyun, akarken taşlara, kayalara çarparak çıkardığı sesin adı.

BİRA

Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

ARPACILIK

Arpacının yaptığı iş.

ANATOMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

BOZA

Arpa, darı, mısır, buğday vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılmış olan koyuca, tatlı veya mayhoş içecek.

ARPALAMA

Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalık. Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

BARİZ

Açık, göze çarpan, belirgin.

ARPACI

Arpa alan ve satan kimse.

ARPALIK

Arpa ekilen yer, arpa tarlası. Karşılıksız yarar sağlanılan yer veya kimse, yemlik. Osmanlılarda memurlara görevleri sırasında maaşlarına ek olarak, görevden ayrıldıktan sonra ise bir tür emeklilik maaşı olarak verilen gelir. Hayvanın dişinde bulunan ve hayvan yaşlandıkça silindiği için yaşını belli eden bir nişan. Arpa konulan yer.

BUĞDAYGİLLER

Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası.

ÇALKALAMAK

Sulu bir şeyi sarsarak veya çırparak karıştırmak. İçinde bir şey bulunan bir nesneyi sarsarak sallamak. Bir şeyi içinden su çarparak geçirmek yolu ile temizlemek. Vücudun göbek, kalça vb. yerini sürekli oynatmak. Sağlığının bozulmasına yol açmak. Tahılı sarsarak kalburdan geçirmek, elemek. Kuluçka yumurtalarını çevirmek.

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

AĞBENEK

Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı.

BELİRGİN

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

ÇAĞILDAMAK

Sular akarken taşlara, kayalara çarparak "çağıl çağıl" ses çıkarmak.

ARPAĞAN

Yabani arpa.

ANIT

Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide. Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük