İçinde ARGU geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "argu" olan, toplam 22 tane kelime bulunuyor. İçerisinde argu bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu argu ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında argu olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

ARGUNKÖY, ARGURMAK

7 harfli kelimeler

ARGUVAN, ARGULOZ, YARGUCU

6 harfli kelimeler

BARGUÇ, DARGUN, GARGUÇ, GARGUN, KARGUN, MARGUL, SARGUN, SARGUT, YARGUŞ

5 harfli kelimeler

ARGUÇ, ARGUN, ARGUS, ARGUT, GARGU, KARGU, YARGU

4 harfli kelimeler

ARGU

Bazı kelimelerin anlamları

ARGU

İki dağ arası, uçurum.

ARGURMAK

Yorulmak, zayıflamak. Yormak, zayıflatmak.

BARGUÇ

Küçük kazan.

ARGUVAN

Malatya iline bağlı ilçelerden biri.

YARGUCU

Dava ve husumet fasleden hâkim.

SARGUT

Açık saman rengi, sarımsı. İhsan, bağış, ödül.

ARGULOZ

Balık biti hastalığı.

MARGUL

Havuç.

ARGUNKÖY

Diyarbakır ilinde, Kulp belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

GARGUÇ

Ucu sivriltilmiş ağaç.

YARGUŞ

Tezgahtaki pamuk iplikleri demetler durumuna sokan delikli tahta. (Yalvaç Isparta).

KARGUN

Erimiş buz ve kar parçalarının oluşturduğu akarsu. Bentte biriken su. Sulanması bir düzene bağlanmamış arazi. (Amasya).

SARGUN

Uygun, tıpatıp : Bu elbise sana pek sargun geldi. Üstü sazlarla örtülü küçük bataklık.

DARGUN

Çitlembik ağacı ve meyvesi.

GARGUN

Karların erimesiyle fazlalaşan su.

ARGUÇ

Gurur.

  -   -   -  

Anlamında ARGU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARGU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DOYDUM

Malatya şehri, Arguvan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

EYMİR

Kağnı tekerleğinin dingil geçecek yerine oturtulan demir halka. Kağnı tekerleğinin göbeğinin içinde bulunan küçük demir boru. (Karacaviran Seydişehir Konya). Amasya kenti, Alıcık bucağına bağlı bir yer. Ankara şehrinde, Nallıhan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Antalya şehrinde, Elmalı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Bolu ilinde, Gerede belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bursa kenti, İnegöl belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çorum şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Denizli kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kastamonu ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kütahya şehrinde, Altıntaş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Malatya ilinde, Arguvan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Samsun şehri, Havza ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Sinop kenti, Kabalı nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas ili, Hafik ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas şehrinde, Kangal ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas şehrinde, Zara belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Tokat ili, Reşadiye belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Yozgat şehrinde, Eymir nahiyesine bağlı bir bölge.

BOZAN

Sürülmemiş,boz tarla. Sürülmemiş tarla. Afyon ilinde, Dazkırı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Afyon şehri, Şuhut ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Erzurum kenti, Kırık nahiyesine bağlı bir bölge. Eskişehir şehrinde, Alpu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Konya ilinde, Kulu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Malatya kenti, Arguvan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KARAGÖZ

İzmaritgillerden, 25-30 santimetre uzunluğunda, enli, boz renkli, beyaz etli bir balık (Sargus sargus). Güldürüp eğlendiren kimse. Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatmaya dayalı bir gösteri oyunu. Bu oyunda halk görüşünü ve duyuşunu veren kimse.

GÖVCÜT

Pek hafif: İstanbul ekmekleri sargut, bizimkiler daha çok gövcüttür.

İZMARİTGİLLER

Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, etçil ya da otçul, bazıları er dişi olan, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan, 200 kadar türü bulunan bir familya. Kemikli balıklardan, ağızları belirgin olarak ileriye uzatılabilir özellikte, yan taraflarındaki dört köşeli siyah bir benekle özellik kazanmış bir familya, beyazgözlüler. (Sparidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları yüksektir. Etçil ya da otçuldurlar. Bazıları erdişidir. Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadenizde yaşarlar. 200 kadar türü vardır. İzmarit (Maena vulgaris), melanurya (Sparus melanurya), istrongilos (Smaris vulgaris), kupes (Boops boops), sarpa (B. salpa), ispari (Sargus annularis, sarı göz (S. salyieri), karagöz balığı (S. sargus), mercan balığı (Pagrus pagrus), kırma mercan (P. erythrinus), trança (P. ehrenbergii), mandagöz mercan balığı (Pagellus eentrodontus), sivri-burun karagöz (Charax puntazzo), sinagrit (Dentex vulgaris), çipura (Aurata aurata) iyi bilinirler.

GÜVEÇLİ

Bingöl kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çorum şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Gaziantep şehri, Doğanpınar bucağına bağlı bir bölge. Malatya ilinde, Arguvan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Tokat şehrinde, Doğanyurt bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

İSAKÖY

İstanbul ilinde, Ağva bucağına bağlı bir yer. Kastamonu kenti, Cide belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Konya ili, Beyşehir ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Malatya ili, Arguvan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ERMİŞLİ

Malatya ili, Arguvan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HAKVERDİ

Allah'ın verdiği kimse. Malatya şehri, Arguvan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Mardin ilinde, Kızıltepe ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KONAKBAŞI

Malatya şehri, Arguvan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BOZBURUN

Bitlis ilinde, Kavakbaşı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum kenti, Aşkale belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kocaeli ili, Kandıra belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Malatya ilinde, Arguvan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Manisa şehrinde, Köprübaşı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Muğla ili, Bozburun bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şırnak kenti, İdil belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SARIGÖZ

İzmaritgillerden, rengi altın sarısı olan, Atlantik Okyanusu'nda ve Akdeniz'de yaşayan bir balık (Sargus salvieri).

KARABABA

Diyarbakır ilinde, Çınar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Gaziantep kenti, Araban ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Malatya şehrinde, Arguvan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Tekirdağ kenti, Susuzmüsellim nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KUYUDERE

Malatya şehri, Arguvan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

ARGUN

Yorgun, zayıf, bitkin. Bir çeşit yabani armut. Kamıştan yapılmış çok sesli bir çalgı. Gizli, saklı: Bu sırrı sana söyledim argun tut. Kokmuş, ağırlaşmış (et, yemek hakkında). Bir çeşit ahlat.

ÇEVRELİ

Antalya ilinde, Kale belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Artvin şehri, Yusufeli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Bingöl şehri, Adaklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bolu şehri, Mudurnu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Çorum kenti, Alaca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Gaziantep ilinde, Burç nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. İçel şehrinde, Gülek bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kastamonu şehri, Kuzyaka nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Malatya şehrinde, Arguvan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Tokat ili, Almus ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

İSPARİ

İzmaritgillerden, kurşun renginde bir balık (Sargus annularis).

KARAHÜYÜK

Ankara şehrinde, Hasayaz bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Denizli şehri, Acıpayam ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Eskişehir şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Hatay şehrinde, Reyhanlı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kahramanmaraş şehri, Elbistan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kahramanmaraş ili, Narlı bucağına bağlı bir bölge. Kayseri ilinde, Güneşli bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kayseri şehrinde, İncesu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Konya şehrinde, Akören belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Konya ilinde, Akşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Malatya şehri, Arguvan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Nevşehir şehri, Gümüşkent bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa kenti, Suruç ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ARG

Karmaşık sayıların argumentini gösteren simge.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük