İçinde ANSIZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ansız" olan, toplam 130 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ansız bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ansız ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ansız olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

CANSIZLAŞTIRILMAK, İMKANSIZLAŞTIRMAK

16 harfli kelimeler

FRANSIZLAŞTIRMAK, CANSIZLAŞABİLMEK, CANSIZLAŞTIRILMA, İMKANSIZLAŞTIRMA

15 harfli kelimeler

ANTRENMANSIZLIK, CANSIZLAŞTIRMAK, DERMANSIZLAŞMAK, FRANSIZLAŞTIRMA, YANSIZLAŞTIRMAK, CANSIZLAŞABİLME, VİCDANSIZCASINA

14 harfli kelimeler

ANGAJMANSIZLIK, CANSIZLAŞTIRMA, ORMANSIZLAŞMAK, YANSIZLAŞTIRMA, DERMANSIZLAŞMA, İMKANSIZLAŞMAK, KUMANDANSIZLIK, RANDIMANSIZLIK

13 harfli kelimeler

FRANSIZLAŞMAK, HEYECANSIZLIK, ORMANSIZLAŞMA, AMANSIZCASINA, İMKANSIZLAŞMA

12 harfli kelimeler

ANTRENMANSIZ, CANSIZLAŞMAK, DERMANSIZLIK, FRANSIZLAŞMA, KANSIZLAŞMAK, VİCDANSIZLIK, ANSIZLAMADAN, CANSIZCASINA, HEYECANSIZCA, YANSIZLAYICI

11 harfli kelimeler

ANGAJMANSIZ, CANSIZLAŞMA, DUMANSIZLIK, İDMANSIZLIK, KANSIZLAŞMA, KUMANDANSIZ, PAYANSIZLIK, TABANSIZLIK, VATANSIZLIK, VİCDANSIZCA, ZAMANSIZLIK, ÇOBANSIZLIK, DERMANSIZCA, İMKANSIZLIK, İNSANSIZLIK, KANSIZLANMA, RANDIMANSIZ

10 harfli kelimeler

AMANSIZLIK, FRANSIZLIK, HEYECANSIZ, İZANSIZLIK, ORANSIZLIK, PLANSIZLIK, ANSIZDALIK, CAMEKANSIZ, EZANSIZLIK, İMANSIZLIK, İMKANSIZCA, İNANSIZLIK

9 harfli kelimeler

AMANSIZCA, APANSIZIN, CANSIZLIK, DERMANSIZ, DESTANSIZ, FİSTANSIZ, FRANSIZCA, KANSIZLIK, NOKSANSIZ, VİCDANSIZ, YANSIZLIK, HÜSRANSIZ, İMANSIZCA, İZANSIZCA, KATRANSIZ, MİNTANSIZ, PLANSIZCA, SALKANSIZ

8 harfli kelimeler

DUMANSIZ, İDMANSIZ, İNSANSIZ, NİŞANSIZ, ORMANSIZ, PAYANSIZ, TABANSIZ, VATANSIZ, YALANSIZ, ZAMANSIZ, ZİYANSIZ, ANSIZDAN, ANSIZLIK, AYRANSIZ, CANSIZAT, CANSIZCA, ÇOBANSIZ, DABANSIZ, FIRANSIZ, HORANSIZ, İMKANSIZ, SAPANSIZ, UNVANSIZ, YILANSIZ, YORANSIZ

7 harfli kelimeler

AMANSIZ, ANSIZIN, APANSIZ, EZANSIZ, FRANSIZ, İMANSIZ, İNANSIZ, İZANSIZ, ORANSIZ, PLANSIZ, ABANSIZ, ANSIZCA, ANSIZLA, PUANSIZ

6 harfli kelimeler

CANSIZ, KANSIZ, SANSIZ, YANSIZ, ÇANSIZ, GANSIZ, ŞANSIZ

5 harfli kelimeler

ANSIZ

Bazı kelimelerin anlamları

ANSIZ

Anlayışsız, akılsız. (a'nsız) Ansızın.

CANSIZLAŞTIRILMAK

Cansız duruma getirilmek.

VİCDANSIZCASINA

Vicdansızca.

ANGAJMANSIZLIK

Bağlantısızlık.

YANSIZLAŞTIRMAK

Yansız duruma getirmek.

DERMANSIZLAŞMAK

Bitkinleşmek.

İMKANSIZLAŞTIRMAK

Olanaksızlaştırmak.

FRANSIZLAŞTIRMAK

Fransız kimliğini kazandırmak.

CANSIZLAŞABİLMEK

Cansızlaşma olasılığı bulunmak.

FRANSIZLAŞTIRMA

Fransızlaştırmak işi.

CANSIZLAŞABİLME

Cansızlaşabilmek işi.

ANTRENMANSIZLIK

İdmansızlık.

İMKANSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi.

CANSIZLAŞTIRMA

Cansızlaştırmak işi.

CANSIZLAŞTIRMAK

Cansız duruma getirmek. Bir dişin canlı dokusunu yok etmek.

CANSIZLAŞTIRILMA

Cansızlaştırılmak işi.

  -   -   -  

Anlamında ANSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

BAĞLANTISIZLIK

Bağlantısız olma durumu, irtibatsızlık, angajmansızlık.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

APANSIZ

Ansızın.

BEKLENMEDİK

Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan.

ALDANMAK

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. Hayal kırıklığına uğramak. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. Bir hileye, bir yalana kanmak. Avunmak, oyalanmak.

ANİDE

Ansızın.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

ANEMİ

Kansızlık.

AMANSIZCA

Öldürücü bir durumda, acımasız olarak, amansızcasına. Hoşgörüsüz olarak, amansızcasına.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

ANEMİK

Kansız.

AMANSIZLIK

Amansız olma durumu.

BEDAHETEN

Ansızın. Düşünmeksizin.

ANTRENMANSIZ

Antrenmanı olmayan, idmansız.

BAĞLANTISIZ

Aralarında bağlantı bulunmayan, irtibatsız, rabıtasız, angajmansız. Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz.

ANİDEN

Ansızın.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

APANSIZIN

Ansızın.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük