İçinde ANSIZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ansız" olan, toplam 130 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ansız bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ansız ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ansız olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

CANSIZLAŞTIRILMAK, İMKANSIZLAŞTIRMAK

16 harfli kelimeler

FRANSIZLAŞTIRMAK, CANSIZLAŞABİLMEK, CANSIZLAŞTIRILMA, İMKANSIZLAŞTIRMA

15 harfli kelimeler

ANTRENMANSIZLIK, CANSIZLAŞTIRMAK, DERMANSIZLAŞMAK, FRANSIZLAŞTIRMA, YANSIZLAŞTIRMAK, CANSIZLAŞABİLME, VİCDANSIZCASINA

14 harfli kelimeler

ANGAJMANSIZLIK, CANSIZLAŞTIRMA, ORMANSIZLAŞMAK, YANSIZLAŞTIRMA, DERMANSIZLAŞMA, İMKANSIZLAŞMAK, KUMANDANSIZLIK, RANDIMANSIZLIK

13 harfli kelimeler

FRANSIZLAŞMAK, HEYECANSIZLIK, ORMANSIZLAŞMA, AMANSIZCASINA, İMKANSIZLAŞMA

12 harfli kelimeler

ANTRENMANSIZ, CANSIZLAŞMAK, DERMANSIZLIK, FRANSIZLAŞMA, KANSIZLAŞMAK, VİCDANSIZLIK, ANSIZLAMADAN, CANSIZCASINA, HEYECANSIZCA, YANSIZLAYICI

11 harfli kelimeler

ANGAJMANSIZ, CANSIZLAŞMA, DUMANSIZLIK, İDMANSIZLIK, KANSIZLAŞMA, KUMANDANSIZ, PAYANSIZLIK, TABANSIZLIK, VATANSIZLIK, VİCDANSIZCA, ZAMANSIZLIK, ÇOBANSIZLIK, DERMANSIZCA, İMKANSIZLIK, İNSANSIZLIK, KANSIZLANMA, RANDIMANSIZ

10 harfli kelimeler

AMANSIZLIK, FRANSIZLIK, HEYECANSIZ, İZANSIZLIK, ORANSIZLIK, PLANSIZLIK, ANSIZDALIK, CAMEKANSIZ, EZANSIZLIK, İMANSIZLIK, İMKANSIZCA, İNANSIZLIK

9 harfli kelimeler

AMANSIZCA, APANSIZIN, CANSIZLIK, DERMANSIZ, DESTANSIZ, FİSTANSIZ, FRANSIZCA, KANSIZLIK, NOKSANSIZ, VİCDANSIZ, YANSIZLIK, HÜSRANSIZ, İMANSIZCA, İZANSIZCA, KATRANSIZ, MİNTANSIZ, PLANSIZCA, SALKANSIZ

8 harfli kelimeler

DUMANSIZ, İDMANSIZ, İNSANSIZ, NİŞANSIZ, ORMANSIZ, PAYANSIZ, TABANSIZ, VATANSIZ, YALANSIZ, ZAMANSIZ, ZİYANSIZ, ANSIZDAN, ANSIZLIK, AYRANSIZ, CANSIZAT, CANSIZCA, ÇOBANSIZ, DABANSIZ, FIRANSIZ, HORANSIZ, İMKANSIZ, SAPANSIZ, UNVANSIZ, YILANSIZ, YORANSIZ

7 harfli kelimeler

AMANSIZ, ANSIZIN, APANSIZ, EZANSIZ, FRANSIZ, İMANSIZ, İNANSIZ, İZANSIZ, ORANSIZ, PLANSIZ, ABANSIZ, ANSIZCA, ANSIZLA, PUANSIZ

6 harfli kelimeler

CANSIZ, KANSIZ, SANSIZ, YANSIZ, ÇANSIZ, GANSIZ, ŞANSIZ

5 harfli kelimeler

ANSIZ

Bazı kelimelerin anlamları

ANSIZ

Anlayışsız, akılsız. (a'nsız) Ansızın.

VİCDANSIZCASINA

Vicdansızca.

FRANSIZLAŞTIRMA

Fransızlaştırmak işi.

CANSIZLAŞABİLME

Cansızlaşabilmek işi.

İMKANSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi.

CANSIZLAŞTIRMA

Cansızlaştırmak işi.

DERMANSIZLAŞMAK

Bitkinleşmek.

ANGAJMANSIZLIK

Bağlantısızlık.

İMKANSIZLAŞTIRMAK

Olanaksızlaştırmak.

CANSIZLAŞABİLMEK

Cansızlaşma olasılığı bulunmak.

ANTRENMANSIZLIK

İdmansızlık.

CANSIZLAŞTIRILMAK

Cansız duruma getirilmek.

CANSIZLAŞTIRILMA

Cansızlaştırılmak işi.

CANSIZLAŞTIRMAK

Cansız duruma getirmek. Bir dişin canlı dokusunu yok etmek.

FRANSIZLAŞTIRMAK

Fransız kimliğini kazandırmak.

YANSIZLAŞTIRMAK

Yansız duruma getirmek.

  -   -   -  

Anlamında ANSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

APANSIZIN

Ansızın.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ANTRENMANSIZ

Antrenmanı olmayan, idmansız.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

AMANSIZLIK

Amansız olma durumu.

ANİDEN

Ansızın.

ANİDE

Ansızın.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

ANEMİK

Kansız.

BEKLENMEDİK

Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan.

APANSIZ

Ansızın.

BAĞLANTISIZ

Aralarında bağlantı bulunmayan, irtibatsız, rabıtasız, angajmansız. Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz.

ANEMİ

Kansızlık.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

BAĞLANTISIZLIK

Bağlantısız olma durumu, irtibatsızlık, angajmansızlık.

BEDAHETEN

Ansızın. Düşünmeksizin.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

AMANSIZCA

Öldürücü bir durumda, acımasız olarak, amansızcasına. Hoşgörüsüz olarak, amansızcasına.

ALDANMAK

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. Hayal kırıklığına uğramak. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. Bir hileye, bir yalana kanmak. Avunmak, oyalanmak.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük