İçinde AMBER geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "amber" olan, toplam 26 tane kelime bulunuyor. İçerisinde amber bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu amber ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında amber olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PEYGAMBERBUĞDAYI, PEYGAMBERHAYVANI

15 harfli kelimeler

PEYGAMBERDEVESİ, PEYGAMBERARPASI, PEYGAMBERKUŞAĞI

14 harfli kelimeler

PEYGAMBERÜZÜMÜ

13 harfli kelimeler

PEYGAMBERVARİ

12 harfli kelimeler

PEYGAMBERANE, PEYGAMBERLİK, KAMBERHÜYÜĞÜ, KAMBERLİKAYA

11 harfli kelimeler

PEYGAMBERCE

10 harfli kelimeler

AMBERBARİS, FUTLAMBERT, KAMBERTEPE

9 harfli kelimeler

PEYGAMBER, KAMBERLER

8 harfli kelimeler

KAMBERİZ, KAMBERLİ, PEGAMBER, PEĞAMBER

7 harfli kelimeler

AKAMBER, AMBERBU, LAMBERT

6 harfli kelimeler

KAMBER

5 harfli kelimeler

AMBER

Bazı kelimelerin anlamları

AMBER

Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde. Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı.

FUTLAMBERT

(footlambert)bk. kandela bölü metrekare.

KAMBERLİKAYA

Hatay kenti, Kırıkhan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KAMBERHÜYÜĞÜ

İçel şehrinde, Yenice bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

PEYGAMBERÜZÜMÜ

Bağcılarca beğenilen iri taneli bir çeşit üzüm.

PEYGAMBERBUĞDAYI

Yabanıl buğday.

PEYGAMBERVARİ

Peygamber gibi. Peygamberce.

PEYGAMBERARPASI

Kılçıksız ve kabuksuz, buğdaya benzer bir çeşit arpa.

PEYGAMBERCE

Peygambere yaraşır bir biçimde, peygamberane.

PEYGAMBERDEVESİ

Sıcak ve ılıman ülkelerde yaşayan, genellikle yeşil renkte ve ortalama 5 santimetre boyunda, düz kanatlı, çok obur böcek (Mantis religiosa).

PEYGAMBERHAYVANI

Husyesiz doğan hayvan.

PEYGAMBERLİK

Peygamber olma durumu, yalvaçlık, nübüvvet.

KAMBERTEPE

Elâzığ şehrinde, Arıcak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

PEYGAMBERANE

Peygamberce.

AMBERBARİS

Sarıçalı.

PEYGAMBERKUŞAĞI

Gökkuşağı.

  -   -   -  

Anlamında AMBER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AMBER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TUFAN

Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur. Şiddetli yağmur. Çok yoğun ya da şiddetli şey.

RESUL

Kendisine kitap indirilmiş peygamber. Haberci.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

GAYAKOL

Peygamber ağacı reçinesinden çıkarılan ve hekimlikte kullanılan bir sıvı.

TASAVVUF

Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım. Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.

NUH

"İnat etmek, ayak diremek" anlamındaki Nuh deyip, peygamber dememek ve "çok eski, çoktan modası geçmiş, köhnemiş" anlamındaki Nuh Nebi'den kalma deyimlerinde geçen bir söz.

NAKİBÜLEŞRAF

Peygamber soyundan olanların işlerine bakmak üzere kendi aralarından seçtikleri görevli.

NÜBÜVVET

Peygamberlik.

FETRET

İki peygamber arasında peygambersiz geçen süre. Hükûmet gücünün gevşediği bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre. İki padişah arasında padişahsız geçen süre. İki olay arasındaki süre. İslam dinine göre Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen süre.

HIDIRELLEZ

Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan 6 Mayıs günü. Her yılın 6 Mayıs gününde kutlanan geleneksel bayram.

AKAMBER

Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine.

KELAM

Söz. Söyleyiş biçimi, söyleme. Başta Tanrı'nın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret olmak üzere İslamiyetin ana ilkelerini konu edinen bilim.

NEBEVİ

Peygamberle ilgili, peygambere ilişkin.

İLHAM

Esin. Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.

ŞEFAAT

Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle Tanrı arasında peygamberin yaptığı aracılık.

MUCİZE

Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, hâller, tansık. İnsan aklının alamayacağı olay. İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay. Olağanüstü, şaşırtıcı.

NEBİ

Kendisine kitap indirilmemiş peygamber.

MAVİKANTARON

Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği, acımık (Centaurea cyanus).

CEBRAİL

Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri.

SARIÇALI

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilaç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuzluğu, çobantuzluğu, amberbaris (Berberis vulgaris).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük