İçinde ALU geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "alu" olan, toplam 162 tane kelime bulunuyor. İçerisinde alu bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu alu ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında alu olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ACANTHOCEPHALUS, MALUMATFURUŞLUK, SCHİSTOCEPHALUS

14 harfli kelimeler

HİDROMETALURJİ, PROTEOCEPHALUS, TRİCHOCEPHALUS

13 harfli kelimeler

MALUMATSIZLIK, GLOBOCEPHALUS, HİYALURONİDAZ, RHİPİCEPHALUS

12 harfli kelimeler

MALUMATFURUŞ, ALUMİNOTERMİ, HİDROSEFALUS, LEPTOSEFALUS, POROCEPHALUS, YALUNUZSAMAK

11 harfli kelimeler

BALUMSULTAN, MONOSEFALUS

10 harfli kelimeler

MALUMATSIZ, MALUMATTAR, ALUKDURMAK, ALURDAKSIZ, ALUTALAMAK, ASTRAGALUS, BİLALUŞAĞI, DURALUŞAĞI, KALUSTERON, TALUKLAMAK, TOPALUŞAĞI, YALYAPALUK

9 harfli kelimeler

JALUZİSİZ, MALULİYET, MALUMATLI, ALUKLAMAK, BAĞLAMALU, DİSEFALUS, GAYMAGALU, KANDALALU, MALUNİYON, METALURJİ, USTALUKLİ, YALUNUZÇA

8 harfli kelimeler

JALUZİLİ, MALULLÜK, ALALUSUL, ALALUVUÇ, ASEFALUS, ASILMALU, DALUKMAK, DUNYALUK, GALUNDUR, ĞATYALUK, HATYALUK, KALUBELA, KALURLAK, MARTALUZ, PALUDİNA, SALUMSUZ, SALURBAY, SEVDALUK, UYALUVÇU

7 harfli kelimeler

DALUYKU, MALULEN, MALUMAT, AKSALUR, ALUNLUK, ALUSTAH, ALUŞGUN, ALUŞMAN, ARHALUH, ARKALUC, ARKALUK, BABALUĞ, BALUCAK, CIRBALU, HACALUH, HALUÇKA, HALUŞGA, HALUŞKA, KALUCAK, KALUĞAN, KALUNTU, KALURGA, ORTALUH, PAŞALUĞ, SALUTRİ, SALUVAN, VARMALU, YAĞALUR, YALUNUZ

6 harfli kelimeler

ALUCRA, JALUZİ, ŞALUPA, ALUMEL, ALUŞGA, ALUTÇA, ANALUH, ANALUK, ARALUH, ARKALU, BAHALU, GALUBA, KALUÇA, KALUNÇ, MAYALU, PAŞALU, SALUCA, SALUCU

5 harfli kelimeler

MALUL, MALUM, SALUR, ALUCA, ALUÇA, ALULA, ALUTA, BALUK, BALUM, ÇALUH, ÇALUK, GALUÇ, GALUH, GALUK, GALUŞ, HALUÇ, HALUH, HALUK, HALUS, HALUT, HALUZ, KALUÇ, KALUH, KALUK, KALUM, KALUN, KALUŞ, LALUÇ, LALUK, MALUH, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

PALU, ALUC, ALUÇ, ALUF, ALUĞ, ALUH, ALUK, ALUM, ALUV, BALU, ÇALU, HALU, SALU, TALU

3 harfli kelimeler

ALU

Bazı kelimelerin anlamları

ALU

Al, alıver: Şu taşı olu. Şaşma, korku bildirir ünlem. Âciz. Aşağı, geri, değersiz. Ahmak, aptal, sersem.

ALUMİNOTERMİ

Metal ve ametallerin oksijenli bileşiklerin aluminyum metali vasıtasıyla indirgenmesine dayanan metal, ametal ve alaşımların elde edilmesi yöntemi. Yöntem ilk olarak 1859 yılında N.N.Beketov tarafından bulunarak kullanılmıştır. Bu yöntemle Al toz veya yonga biçiminde kullanılır. Mn, Cr, V, W ve birçok alaşımlar bu yöntemle elde edilirler.

RHİPİCEPHALUS

Ixodidae ailesinde bulunan, sığır babesiozisi adlı hastalığa neden olan Babesia türlerine vektörlük yapan kene cinsi.

GLOBOCEPHALUS

Ancylostomatidae ailesinde bulunan kan emen nematod cinsi.

MALUMATSIZLIK

Malumatsız olma durumu.

ACANTHOCEPHALUS

Gövdesi silindiriğe yakın, proboskisi oldukça uzun oval veya silindirik, 6-28 çengel sıralı olup her sırada 4-15 adet çengel bulunan bir Acanthocephala cinsi. Acanthocephala şubesinde bulunan ve kimi türleri balıklarda parazitlenen cins.

HİDROSEFALUS

Beyinde su toplanması. Beyinde ventriküler sistemde, subaraknoidal boşlukta veya her iki boşluk sisteminde, doğuştan veya kazanılmış nedenlerle anormal miktarda sıvı birikimi. Oluşumunda en ön sebep beyin-omurilik akışını engelleyen tıkanmaya sebep olucu deformitelerdir.

HİYALURONİDAZ

A, B, C gurbu steptokoklarla Streptococus pneumonia ve Streptococcus suis tarafından üretilen, bağ dokunun parçalanmasını ve enfeksiyonun dokular arasında yayılmasını sağlayan enzim.

POROCEPHALUS

Porocephalida takımında, Porocephalidae ailesinde bulunan insanlarda parazitlenen solucan biçimindeki eklem bacaklı cinsi.

HİDROMETALURJİ

Cevherler, cevher konsantreleri ve diğer malzemelerden yaş yöntemle metallerin geri kazanılması.

TRİCHOCEPHALUS

Trichuris cinsinin eski adı.

MALUMATFURUŞ

Bilgiçlik taslayan.

PROTEOCEPHALUS

Proserkoitleri krustaselerin hemasolünde, pleroserkoitleri küçük balıklarda, olgunları tatlı su balıklarında bulunan, boyun bölgesine sahip ve vücudu segmentsiz bir sestot cinsi.

MALUMATFURUŞLUK

Bilgiçlik taslama, malumatfuruş olma durumu.

SCHİSTOCEPHALUS

Balıkların vücut boşluğunda bulunan, dorsal ve ventral yüzeyinde botrium bulunan, vücudu segmentli bir sestot cinsi.

LEPTOSEFALUS

Gelişmeleri 1-3 yıl süren, lateral olarak yassılaşmış, saydam ve çok az pigmentli olan yılan balığı larvası. Bazı balık gruplarında yaprak benzeri veya saydam şerit benzeri olan larvalar.

  -   -   -  

Anlamında ALU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ALU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MEÇHUL

Bilinmeyen, bilinmedik. Edilgen fiil, malum karşıtı. Bilinmeyen.

PELİKAN

Pelikangillerden, pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu (Pelecanus onocrotalus).

SANDAL

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album). Sandalet. İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle yürütülen deniz teknesi.

JALUZİLİ

Jaluzisi olan.

ELMA

Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus). Bu ağacın kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve yeşil renkte, kokusu hoş, tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi.

BELLİ

Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr.

SINCAN

Sakızlı bir tür dikenli çalı (Astragalus).

BİLGİLİ

Bilgi sahibi olan, malumatlı, malumattar, malumat sahibi, haberli. Bilgiye dayalı bir biçimde.

BOZGEVEN

Yurdumuzda Erciyes dağında yetişen bir tür geven (Astragalus microcephalus).

ETKEN

Etki eden şey, faktör. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.

KEFAL

Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renginde, beyaz etli bir balık, topbaş balık (Mugil cephalus).

BİLGİ

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

BİLİNEN

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

GEVEN

Baklagillerden, çok yıllık, bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan, dikenli bir çalı, keven (Astragalus).

BİLGİSİZ

Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil. Aymaz.

JALUZİSİZ

Jaluzisi olmayan.

PAÇOZ

Kefal türünden bir balık (Mugil cephalus). Uyumsuz, özensiz giyinmiş kimse. Fahişe.

DUBAR

Kefalgillerden, 30-40 santimetre uzunluğunda, eti lezzetli bir tür balık (Mugil cephalus).

SAKATLIK

Sakat olma durumu, malullük, maluliyet. Kaza, terslik. Yanlış, kusur, hata.

SÖKEL

Sakat (kimse), malul. Güçsüz. Hasta.