İçinde AKS geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "aks" olan, toplam 547 tane kelime bulunuyor. İçerisinde aks bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu aks ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında aks olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

DAMAKSILLAŞTIRMAK, OLANAKSIZLAŞTIRMA, TAKSİTLENDİRİLMEK

16 harfli kelimeler

DAMAKSILLAŞTIRMA, ARTDAMAKSILLAŞMA, KAYALAKSOLAKLISI, PNÖMOHİDROTORAKS, TAKSİTLENDİRİLME

15 harfli kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, OLANAKSIZLAŞMAK, TAKSİTLENDİRMEK, ABSTRAKSİYONİST, AKSETTİREBİLMEK, GIRTLAKSILLAŞMA, HEMOPNÖMOTORAKS, PİYOPNÖMOTORAKS, PNÖMOHEMOTORAKS, PNÖMOPİYOTORAKS, SEROPNÖMOTORAKS, VAZORELAKSASYON

14 harfli kelimeler

DAMAKSILLAŞMAK, OLANAKSIZLAŞMA, TAKSİTLENDİRME, AHLAKSIZCASINA, AKSETTİREBİLME, ANTİANAFİLAKSİ, HİLLREAKSİYONU, İDİYOTAKSONOMİ, KEMOPROFİLAKSİ, PİYOHEMOTORAKS, SEROPROFİLAKSİ

13 harfli kelimeler

AKSELEROMETRE, AKSESUARCILIK, DAMAKSILLAŞMA, DUDAKSILLAŞMA, AKSETTİRİLMEK, AKSIRTABİLMEK, DAYANAKSIZLIK, İNTİBAKSIZLIK, İNTROFAKSLAMA, KEMOPROFLAKSİ, KORUNAKSIZLIK, MAGNETOTAKSİS, MAKSİLLEKTOMİ, PUTREFAKSİYON, PÜTREFAKSİYON, SAKSAFONCULUK, SAKSAĞANBEYNİ, SAKSAĞANLAMAK, SİTOTAKSONOMİ, SUPRAMAKSİLAR, UTERORELAKSAN, ÜRETROFRAKSİS, ÜRETROSTAKSİS, VAKSİNOTERAPİ

12 harfli kelimeler

AKSELEROGRAF, DURAKSAMASIZ, MAKSATSIZLIK, OLANAKSIZLIK, ABSTRAKSİYON, AKSARAYLILIK, AKSATABİLMEK, AKSAYABİLMEK, AKSEDEBİLMEK, AKSELERASYON, AKSETTİRİLİŞ, AKSETTİRİLME, AKSIRABİLMEK, AKSIRIVERMEK, AKSIRTABİLME, AKSONOTMEZİS, EKSTRAKSİYON, ELEKTROTAKSİ, FINDIKLIAKSU, GASTROTAKSİS, HAKSIZCASINA, KANTAKSANTİN, KARAKSGİLLER, KONTRAKSİYON, LİKEFAKSİYON, MAKSEMPINARI, PARMAKSIZLAR, POSTVAKSİNEL, PROAKSELERİN, TAKSONOMETRİ, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

AHLAKSIZLIK, AKSETTİRMEK, ANGLOSAKSON, DİFRAKSİYON, DURAKSAMALI, HAKSEVERLİK, İDRAKSİZLİK, MERAKSIZLIK, SAKSIGÜZELİ, SALINCAKSIZ, ASALAKSAVAR, AKSATABİLME, AKSAYABİLME, AKSEDEBİLME, AKSELERATÖR, AKSESUVARCI, AKSIRABİLME, AKSIRIVERME, ALASAKSAĞAN, ALASAKSOĞAR, ASTAKSANTİN, BÜYÜKAKSEKİ, DUDAKSILLIK, DURAKSATMAK, DURAKSIZLIK, DURMAKSIZIN, FİBROTORAKS, GIDAKSINMAK, GLİKOTAKSİS, HİDROTORAKS, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AHLAKSIZCA, AKSESUARCI, AKSETTİRME, AKSİLENMEK, AKSİLEŞMEK, ANAFİLAKSİ, ATARAKSİYA, ATRAKSİYON, AYAKSIZLAR, DAYANAKSIZ, DURAKSAMAK, IRAKSINMAK, İNTİBAKSIZ, KORUNAKSIZ, REDAKSİYON, SAKSAFONCU, ŞİMİOTAKSİ, TAKINAKSIZ, TAKSİCİLİK, TAKSİMETRE, TUTAMAKSIZ, AEROTAKSİS, AKSATILMAK, AKSELERANS, AKSESORYUS, AKSETTİRİŞ, AKSİLLARİS, AKSİNEKLER, AKSİYOLOJİ, AKSONAPATİ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AKSEPTANS, AKSIRIKLI, AKSIRTMAK, AKSİLENME, AKSİLEŞME, AKSİYONER, AKSÜLAMEL, BASAMAKSI, ÇAKMAKSIZ, ÇARDAKSIZ, DURAKSAMA, EKOPRAKSİ, FAKSİMİLE, FAKSLAMAK, FOTOTAKSİ, FRAKSİYON, GIRTLAKSI, HAKSIZLIK, IRAKSAMAK, IRAKSINMA, KOZALAKSI, KUNDAKSIZ, KURSAKSIZ, MAKSATSIZ, MIZRAKSIZ, OKUNAKSIZ, OLANAKSIZ, REAKSİYON, TAKSONOMİ, TOPRAKSIZ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AHLAKSIZ, AKSAKLIK, AKSATMAK, AKSESUAR, AKSETMEK, AKSIRMAK, AKSIRTMA, AKSİSEDA, AKSUNGUR, BACAKSIZ, BASAKSIZ, BUCAKSIZ, ÇAPAKSIZ, DAMAKSIL, DAMAKSIZ, DOLAKSIZ, DUDAKSIL, DUDAKSIZ, DURAKSIZ, DUVAKSIZ, FAKSLAMA, HAKSEVER, HAKSIZCA, IRAKSAMA, İDRAKSİZ, KAPAKSIZ, KRONAKSİ, KULAKSIZ, KUŞAKSIZ, MAKSATLI, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ADAKSIZ, AKSAKAL, AKSAMAK, AKSARAY, AKSATIŞ, AKSATMA, AKSAYIŞ, AKSEDİR, AKSETME, AKSIRIK, AKSIRIŞ, AKSIRMA, AKSİLİK, AKSİYOM, AKSİYON, AKSOĞAN, AKSÖĞÜT, APRAKSİ, AYAKSIZ, ÇANAKSI, DAMAKSI, GALAKSİ, IRAKSAK, İNAKSAL, KLAKSON, MAKSURE, SENTAKS, TAKSALI, TAKSİCİ, TARAKSI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AKSAMA, AKSATA, AKSEKİ, AKSİNE, AKSONA, ALPAKS, BORAKS, HAKSIZ, MAKSAT, MAKSUT, TAKSİM, TAKSİR, TAKSİT, AKSUNA, ADAKSU, ADDAKS, AKSADE, AKSARI, AKSAYA, AKSERİ, AKSESO, AKSETA, AKSIMA, AKSULU, ATAKSİ, KAKSIK, KORAKS, LİMAKS, MAKSAD, MAKSAR, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AKSAK, AKSAM, AKSAN, AKSON, MAKSİ, SAKSI, TAKSA, TAKSİ, AKSAL, AKSAY, AKSAZ, AKSEL, AKSEN, AKSER, AKSES, AKSIN, AKSİS, AKSOY, AKSUN, AKSÜT, NAKSI, PAKSU, SAKSA

4 harfli kelimeler

AKSE, AKSİ, AKSU, FAKS, RAKS, VAKS, AKSI, BAKS

3 harfli kelimeler

AKS

Bazı kelimelerin anlamları

AKS

Dingil.

DAMAKSILLAŞTIRMAK

Bir fonemin boğumlanma noktasını sert damağa doğru kaydırmak.

OLANAKSIZLAŞMAK

Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak.

ABSTRAKSİYONİST

Soyutçu.

ARTDAMAKSILLAŞMA

Boğumlama noktası art damağa götürülen bir sesin uğradığı değişiklik.

AKSETTİREBİLMEK

Aksettirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

OLANAKSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi, imkânsızlaştırma.

DAMAKSILLAŞTIRMA

Damaksıllaştırmak işi.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

TAKSİTLENDİRİLMEK

Taksitli duruma getirilmek.

TAKSİTLENDİRİLME

Taksitlendirilmek işi.

KAYALAKSOLAKLISI

Kırıkkale şehri, Keskin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

TAKSİTLENDİRMEK

Taksitlere bağlamak.

ABSTRAKSİYONİZM

Soyutçuluk.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

PNÖMOHİDROTORAKS

Göğüs zarları arası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.

  -   -   -  

Anlamında AKS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AKS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

AĞRISIZ

Ağrısı olmayan. Dertsiz, tasasız. Ağrı olmaksızın.

AKSAKLIK

Aksak olma durumu.

AĞAÇÖREN

Aksaray iline bağlı ilçelerden biri.

AKSATMA

Aksatmak işi.

AHLAKSIZLIK

Ahlaksız olma durumu. Ahlak kurallarına uymama, ahlaksızca davranış.

AKSATIŞ

Aksatma işi.

AKSAYIŞ

Aksama işi.

AKSAMA

Aksamak işi.

AKSESUARCILIK

Aksesuarcının yaptığı iş. Aksesuarcı olma durumu.

AKDOĞAN

Kartalgillerden bir tür doğan, aksungur.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AKSETTİRME

Aksettirmek işi.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AKSESUARCI

Aksesuar satan kimse. Aksesuar kullanmasını seven kimse. Aksesuarı hazırlayan kimse.

AKSETME

Aksetmek işi.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

AHLAKSIZCA

Ahlaksız bir biçimde veya tarzda, ahlaksızcasına.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük