İçinde AKO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ako" olan, toplam 249 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ako bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ako ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ako olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

AKORTSUZLAŞTIRMAK, SEFALOTORAKOPAGUS

16 harfli kelimeler

AKORTSUZLAŞTIRMA, KRONOFARMAKOLOJİ, PSİKOFARMAKOLOJİ, RADYOFARMAKOLOJİ

15 harfli kelimeler

NÖROFARMAKOLOJİ

14 harfli kelimeler

AKORTSUZLAŞMAK, FARMAKODİNAMİK, AKONDROGENEZİS, FARMAKOGENETİK, FARMAKOKİNETİK, TERMAKOGENEZİS, TORAKOMİYODİNİ

13 harfli kelimeler

AKORTSUZLAŞMA, FARMAKODİNAMİ, ANTRAKOTERAPİ, BAŞAKORTÇULUK, BATRAKOTOKSİN, FARMAKOTERAPİ, TETRAKOZAKTİD

12 harfli kelimeler

AKOMPANYATÖR, FARMAKOGNOZİ, FARMAKOLOJİK, KARAKONCOLOS, AKONDROPLAZİ, BOVSKAKOYUNU, FAKOSİSTİTİS, İZOTAKOFOREZ, KARAKOCAOĞLU, TORAKOSENTEZ

11 harfli kelimeler

AKORDİYONCU, AKORTLANMAK, AKORTLATMAK, AKORTSUZLUK, FARMAKOLOJİ, KARAKOYUNLU, AKÇAKOYUNLU, AKOMODASYON, ARABAKONAĞI, ARAKORUNCAK, KARAKONCOLA, KARAKONURSU, KARGAKONMAZ, KARGAKOZAĞI, KIZILCAKORU, KOCAKOVACIK, KORAKOİDEUS, OSTRAKODLAR, PARAKORTEKS, PLAKOGLOBİN, PSİTTAKOZİS, RACKAKOYUNU, TORAKOPAGUS, TORAKOSTOMİ, TORAKOŞİZİS

10 harfli kelimeler

AKORDEONCU, AKORTLAMAK, AKORTLANMA, AKORTLATMA, BAŞAKORTÇU, ÇAKOZLAMAK, FARMAKOLOG, ISTAKOZLAR, JAKOBENİZM, KARAKOLLUK, OPERAKOMİK, TAKOZLAMAK, VARDAKOSTA, AKÇAKOCALI, AKORTÇULUK, ANTRAKOZİS, ARAKONAKÇI, BABAKONAĞI, BARAKOBASI, BRODİFAKOM, FAKOİDİTİS, FARMAKOFOR, ISTAKOZLUK, KAKOŞLAMAK, KARAKOCALI, KARAKOÇLAR, KARAKOLKÖY, KARAKOLLAR, KAVAKOLUĞU, KIŞLAKONAK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AKORDİYON, AKORTLAMA, ÇAKOZLAMA, KARAKOÇAN, KATAKOFTİ, TAKOMETRE, TAKOZLAMA, AKÇAKONAK, AKÇAKOYUN, AKONTİYUM, AKORDEDER, ANTRAKOİT, ÇANAKOLUK, ÇOLAKOĞLU, FARMAKOPE, KABAKOYUN, KARAKOÇAŞ, KARAKOÇLU, KARAKOLAN, KARAKOVUK, KARAKOYUN, KARAKOZAN, KATAKOLLU, KAVAKOYAN, KAYMAKOBA, KOCAKONAK, MEGAKOLON, MELAKONİT, METAKOLİN, ORTAKONAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AKÇAKOCA, AKONİTİN, AKORDEON, AKORTSUZ, ANAKONDA, KAKOFONİ, KATAKOMP, TAKOGRAF, TARLAKOZ, AKONİTAZ, AKONİTUM, ALAKOÇLU, ALAKONAK, ALAKORUK, ALAKOYUN, ANAKODOS, ANAKOYAK, ARAKONAK, BABAKOLİ, ÇATLAKOÇ, DORAKOTU, FAKOLMAK, GARAKOVA, KARAKOCA, KARAKORA, KARAKOVA, KARAKOYU, KARBAKOL, KATAKOMB, KAVAKOBA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKORTÇU, AKORTLU, ÇİNAKOP, DİYAKOZ, GAYAKOL, ISTAKOZ, JAKOBEN, KAFAKOL, KARAKOL, LAKONİK, MAKOSEN, MİNAKOP, SADAKOR, ABAKOLU, AKOBBAH, AKOLÜRİ, AKORLUK, ALAKOVA, AYNAKOL, GANAKOP, GUANAKO, İSTAKOZ, KABAKOZ, KARAKOÇ, KOCAKOÇ, KOLAKOZ, KORAKOR, MARAKOS, ORTAKOL, PARAKON, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ALAKOK, AKOCAK, AKOLUK, AKOZAN, ALAKOÇ, ARAKOP, GLAKOM, KORAKO, MAKOCI, MAKOÇI, ZAKODA, ZAKOTA

5 harfli kelimeler

AKONT, AKORT, LAKOZ, RAKOR, TAKOZ, AKOBA, AKOLİ, AKOVA, BAKOZ, DAKOZ, HAKOS, HAKOZ, MAKOÇ, ŞAKOK, ŞAKOZ, ZAKOR

4 harfli kelimeler

AKOR, SAKO, AKOB, AKOL, AKOS, AKOZ, JAKO, KAKO, MAKO

3 harfli kelimeler

AKO

Bazı kelimelerin anlamları

AKO

Deli, serseri.

TORAKOMİYODİNİ

Göğüs kasları ağrısı.

PSİKOFARMAKOLOJİ

İlaçlarla psişik değişiklikler arasındaki ilişkiyi inceleyen farmakoloji dalı.

AKORTSUZLAŞTIRMA

Akortsuzlaştırmak işi.

AKORTSUZLAŞMA

Akortsuzlaşmak durumu.

RADYOFARMAKOLOJİ

Radyoaktif maddelerin vücuttaki etkileriyle radyoaktif maddelerle işaretlenmiş ilaçların farmakokinetiğinden bahseden farmakoloji dalı.

NÖROFARMAKOLOJİ

İlaçların sinir sistemi üzerine olan etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı.

SEFALOTORAKOPAGUS

Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler; bu biçimle belirgin hilkat garibesi.

FARMAKOGENETİK

İlaç etkinliği ve kinetiğinin etnik gruplar arası farkını inceleyen bilim dalı.

KRONOFARMAKOLOJİ

İlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.

AKONDROGENEZİS

Ayak ve bacak kemiklerinin, kemik ve kıkırdaklardaki bozukluklar nedeniyle, aşırı derecede kısalmasıyla belirgin bir yapılış bozukluğu.

AKORTSUZLAŞTIRMAK

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek. Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek.

FARMAKOKİNETİK

İlaçların vücuttaki emilim, dağılım, etki ve atılım mekanizmalarının incelenmesi. İlaçların vücuda alınmasından sonra emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı olaylarını kantitatif olarak zaman boyutları içinde inceleyen bilim dalı.

FARMAKODİNAMİK

Farmakodinami ile ilgili.

AKORTSUZLAŞMAK

Akordu bozulmak.

TERMAKOGENEZİS

İlaç etkisiyle vücut sıcaklığının yükselmesi.

  -   -   -  

Anlamında AKO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AKO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÖCEK

Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere. Istakoza benzer, uzunluğu 30-40 santimetre kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı. Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar.

ÇAKOZLAMA

Çakozlamak durumu.

BAŞAKORTÇU

Müzik aletlerini akort edenlerin başı.

DEVRİYE

Karakol. Osmanlılarda ilmiye sınıfından olan kimselere verilen derece.

AKORDİYON

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma.

AKORTLATMA

Akortlatmak işi.

AKORTLATMAK

Akortlama işini yaptırmak.

AKORTLAMAK

Akort etmek.

AKORTSUZ

Akordu olmayan, akort edilmemiş, akordu bozuk. Birbirini tutmayan, uyumsuz.

AKORTLANMAK

Akortlama işi yapılmak.

AKORDİYONCU

Akordiyon çalan kimse, akordeoncu.

AKORTLAMA

Akortlamak işi.

BESİ

Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi. Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

BAT

Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir takoz türü.

AKORDEONCU

Akordiyoncu.

AKORTLU

Akordu olan, akort edilmiş.

ARMONİKA

Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. Akordiyon.

AKORTLANMA

Akortlanmak işi.

ARPEJ

Bir akort oluşturan seslerin birbiri arkasından çalınması.

AKORDEON

Akordiyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük