İçinde AJ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "aj" olan, toplam 345 tane kelime bulunuyor. İçerisinde aj bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu aj ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında aj olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

SERVİKOVAJİNİTİS

14 harfli kelimeler

ANGAJMANSIZLIK, FİTOPLANKTOFAJ, HOLOEPİPELAJİK, KOLLAJENOBLAST, KOLLAJENOLİTİK, PROGESTAJENLER, VULVOVAJİNİTİS

13 harfli kelimeler

AMBALAJLANMAK, RÖPORTAJCILIK, TRİKOTAJCILIK, AMBALAJSIZLIK, ANTİHEMORAJİK, AVANTAJSIZLIK, PNÖMOHEMORAJİ, SEROHEMORAJİK, ÜRETRAVAJİNAL

12 harfli kelimeler

AMBALAJCILIK, AMBALAJLAMAK, AMBALAJLANMA, AVANTAJLILIK, BANDAJLATMAK, MAKYAJSIZLIK, SABOTAJCILIK, TRAJİKLEŞMEK, ANTROPOFAJİK, BAKTERİYOFAJ, İNVAJİNASYON, KARTİLAJİNÖZ, KOLLAJENOSİT, MAKROFİTOFAJ, MİKROFİTOFAJ, PLASENTOFAJİ, REKTOVAJİNAL, TRANSVAJİNAL, VULVOVAJİNAL

11 harfli kelimeler

ABAJURCULUK, AMBALAJLAMA, ANGAJMANSIZ, BANDAJLAMAK, BANDAJLATMA, DUBLAJCILIK, MAKYAJCILIK, MAKYAJLAMAK, MİZANPAJSIZ, MONTAJCILIK, PLAJİYOKLAZ, SONDAJCILIK, ŞANTAJCILIK, TRAJİKLEŞME, TRAJİKOMEDİ, BAŞMAKYAJCI, BATİPELAJİK, BOĞULAJEYIH, FARENGORAJİ, HADOPELAJİK, HEMATOFAJOZ, HEMİPELAJİK, HOLOPELAJİK, İMAJİNASYON, LARENGORAJİ, MAKYAJSIZCA, MENİNGORAJİ, MEROPELAJİK, MEZOPELAJİK, MONTAJLAMAK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AMBALAJSIZ, ANGAJMANLI, AVANTAJSIZ, DEZAVANTAJ, FOTOMONTAJ, MAKYAJLAMA, MASAJCILIK, MASAJLAMAK, MENAJERLİK, MİZANPAJLI, MONTAJLAMA, PİKAJCILIK, RÖPORTAJCI, SİLİNDİRAJ, STAJYERLİK, TRAJİKOMİK, TRİKOTAJCI, ENTERORAJİ, EPİPELAJİK, GAMETOFAJİ, GARAJCILIK, GASTRORAJİ, HAJİLEYLEK, KOLLAJENAZ, KONTAJİYÖZ, NÖRONAFAJİ, OMFALORAJİ, OTHEMORAJİ, PROKTORAJİ, SESTONOFAJ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ABAJURSUZ, AJİTASYON, AMBALAJCI, AMBALAJLI, AMENAJMAN, AVANTAJLI, FORSMAJÖR, MAKYAJSIZ, MASAJLAMA, PORTBAGAJ, SABOTAJCI, EKZOFAJİK, ENDOFAJİK, ENTOMOFAJ, ESPİYONAJ, ETAJENERO, FRAJİLİTE, HEMATOFAJ, HEMORAJİK, HİPERFAJİ, KAPROFAJİ, LEPİDOFAJ, MASTORAJİ, MELANOFAJ, MUTAJENEZ, MUTAJENİK, ODİNOFAJİ, PERSİFLAJ, PNÖMORAJİ, SİLİKAJEL, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ABAJURCU, ABAJURLU, AJİTATÖR, ANGAJMAN, ARBİTRAJ, BOYKOTAJ, DEBRİYAJ, DEGAJMAN, DUBLAJCI, ESTAMPAJ, KALİBRAJ, KAMUFLAJ, KÜRTAJCI, MAJÜSKÜL, MAKYAJCI, MAKYAJLI, METRAJLI, MİZANPAJ, MONTAJCI, PATRONAJ, PERFORAJ, RÖPORTAJ, SONDAJCI, SÜRMENAJ, ŞANTAJCI, TRİKOTAJ, VİRAJSIZ, AEROFAJİ, BAYAJTAN, DEKORNAJ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AJANLIK, AMBALAJ, AVANTAJ, BALOTAJ, BOBİNAJ, DİYALAJ, GARAJCI, KABOTAJ, MAJESTE, MASAJCI, MENAJER, MODELAJ, PATİNAJ, PİKAJCI, PİLOTAJ, POLİSAJ, PUANTAJ, RAFİNAJ, SABOTAJ, STAJYER, TRAJEDİ, VİRAJLI, AJDAĞAR, AJDİYAR, BİYOFAJ, DAJDEKH, DİSFAJİ, EKTOFAJ, ENDOFAJ, FİLOFAJ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ABAJUR, AJANDA, AJURLU, ANGAJE, AVERAJ, BANDAJ, BLOKAJ, DEGAJE, DRENAJ, DUBLAJ, ETAJER, GRAMAJ, KROMAJ, KÜRTAJ, MAKYAJ, MARKAJ, METRAJ, MONTAJ, PEYZAJ, POMPAJ, SONDAJ, STOPAJ, ŞANTAJ, TRAJİK, VAJİNA, VOLTAJ, ABAJOR, AJDAMA, ALAJİK, BAJALA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AJANS, AJİTE, AKAJU, BAGAJ, BARAJ, DEGAJ, DOZAJ, DRAJE, GARAJ, KOLAJ, LAVAJ, MAJÖR, MASAJ, MESAJ, MULAJ, PASAJ, PİKAJ, RODAJ, SİLAJ, TİRAJ, TONAJ, VİRAJ, AFAJİ, AJALA, AJBUN, AJLIK, AJLUK, HAJAT, KARAJ, MAJAL, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AJAN, AJUR, GUAJ, HAJE, İMAJ, PLAJ, STAJ, AJDA, AJĞI, AJIK, BAJİ

3 harfli kelimeler

FAJ, GAJ, MAJ, SAJ, TAJ

2 harfli kelimeler

AJ

Bazı kelimelerin anlamları

AJ

Aç, tok değil. Aç.

ANTİHEMORAJİK

Kanama dindirici.

TRİKOTAJCILIK

Trikotajcının işi.

AMBALAJLANMAK

Ambalajlı duruma gelmek.

FİTOPLANKTOFAJ

Fitoplankton üzerinden beslenen.

VULVOVAJİNİTİS

Vulva ve vajinanın yangısı. Önemli bir kısırlık nedenidir.

PROGESTAJENLER

Progesteron benzeri etki gösteren maddeler.

SERVİKOVAJİNİTİS

Serviks uteri ve vajinanın birlikte yangısı.

AMBALAJSIZLIK

Ambalajsız olma durumu.

ANGAJMANSIZLIK

Bağlantısızlık.

AVANTAJSIZLIK

Avantajsız olma durumu.

KOLLAJENOLİTİK

Kollajen'in erimesine neden olan, kollajeni eriten.

PNÖMOHEMORAJİ

Akciğer kanaması.

RÖPORTAJCILIK

Röportajcının işi.

KOLLAJENOBLAST

Fibroblastların farklılaşmasıyla oluşan, kollajen üreten hücre.

HOLOEPİPELAJİK

Devamlı olarak epipelajik tabakada yaşayan.

  -   -   -  

Anlamında AJ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AJ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANGAJE

"Bağlamak" anlamındaki angaje etmek, "bağlanmak" anlamındaki angaje olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz.

AĞLATI

Trajedi.

AMBALAJLAMAK

Ambalaj yapmak.

ABAJURSUZ

Abajuru olmayan.

AJURLU

Her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

AMBALAJLI

Ambalajlanmış. Ambalajlanmış bir biçimde.

AKAÇLAMA

Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.

AMBALAJCI

Ambalaj yapan kimse.

ABAJURCULUK

Abajurcunun yaptığı iş.

AMBALAJSIZ

Ambalajlanmamış. Ambalajlanmamış bir biçimde.

AMBALAJLAMA

Ambalajlamak işi.

AMBALAJCILIK

Ambalajcının yaptığı iş.

ALALAMA

Alalamak işi, kamuflaj.

AJİTE

"Körüklemek; duygu sömürüsü yapmak" anlamlarındaki ajite etmek birleşik fiilinde ve "çırpıntıya uğramak" anlamındaki ajite olmak teriminde geçen bir söz.

AKLIK

Ak olma durumu. Kadınların makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sıvı, düzgün.

ANDAÇ

Ajanda. Yadigâr.

AMBALAJLANMA

Ambalajlanmak durumu.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

ABAJURLU

Abajuru olan.