İçinde AGU geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "agu" olan, toplam 88 tane kelime bulunuyor. İçerisinde agu bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu agu ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında agu olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

SEFALOTORAKOPAGUS

15 harfli kelimeler

SAKAGUCHİDENEYİ

14 harfli kelimeler

HİPERKOAGULEMİ

13 harfli kelimeler

ANTİKOAGULANT, HİPOKOAGULEMİ, SÜLFAGUANİDİN

12 harfli kelimeler

KARAGULLUKÇU, MEGAÖZOFAGUS, POSTÖZOFAGUS

11 harfli kelimeler

NİKARAGUALI, AGUTİGİLLER, BUĞDAGUZELİ, GLYCYPHAGUS, İHTİYOFAGUS, KOAGULASYON, OMFALOPAGUS, SEFALOPAGUS, TORAKOPAGUS

10 harfli kelimeler

PARAGUAYLI, ANTİTRAGUS, İŞİYOPAGUS, KOAGULATOR, MAKROFAGUS, MELOPHAGUS, NEKROFAGUS, ÖZOFAGUTUS, TYROPHAGUS

9 harfli kelimeler

SAGUCULUK, AGUNDURUK, AKÇAGURUN, ALAGUŞLUK, AYBAGUDUR, GARAGUCAK, KARAGUCAK, KARAGULAK, METOPAGUS, MONOFAGUS, PİGOPAGUS

8 harfli kelimeler

AGULAMAK, ATASAGUN, BAŞBAGUM, GARAGURA, KARAGUDA, KARAGULA, KARAGURA, KOAGULAS, LAGUERRE, ÖSEFAGUS, ÖZEFAGUS, ÖZOFAGUS, SAGUTMEK, SERYAGUF, SEYRAGUP

7 harfli kelimeler

AGULAMA, ALAGURU, ALAGUZU, BAGUNYA, EDEAGUS, ERSAGUN, KAGUMAK, KARAGUZ, KORAGUS, PLAGULA, YALAGUZ, ZAGUNCU

6 harfli kelimeler

AGUCUK, JAGUAR, SAGUCU, AGUBAN, AGUBAT, ALAGUN, ALAGUZ, GAGURE, HULAGU, KAZAGU, TALAGU, TRAGUS, ZAGUDA

5 harfli kelimeler

AGUTİ, BAGUŞ, DAGUC, DAGUN, VAGUS, ZAGUN

4 harfli kelimeler

AGUŞ, SAGU, BAGU

3 harfli kelimeler

AGU

Bazı kelimelerin anlamları

AGU

Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses.

KOAGULASYON

Kolloitlerin kütle halinde çökmesi.Pıhtılaşma.

NİKARAGUALI

Nikaragua halkından olan kimse.

SÜLFAGUANİDİN

Özellikle sindirim kanalı enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ve büyük oranda dışkı yoluyla değişmemiş olarak atılan sülfonamid türevi.

AGUTİGİLLER

Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, yalın dişliler (Simplicidentata) alt takımının, oklu kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümünden, uzun bacaklı ve küçük kulaklı, kuyrukları küt, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan türleri olan bir familya. (Agoutidae İsp. agouti = bir tip kemirici), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının oklu-kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümüne giren bir familyası. Uzun bacaklı ve küçük kullaklıdırlar. Kuyrukları küttür. Kahverengi-esmer derili kara hayvanlarıdır. Orta ve Güney Amerikada yaşarlar. Aguti (Dasyprocta aguti), paka (Agouti paca) iyi bilinen türleridir.

BUĞDAGUZELİ

Bir çeşit kalbur.

HİPERKOAGULEMİ

Pıhtılaşma eğiliminin artışı.

İHTİYOFAGUS

Balık yiyen, pisivor.

POSTÖZOFAGUS

Yemek borusunun art kısmı.

HİPOKOAGULEMİ

Koagulopatilere bağlı hemorajik diyatezis.

SEFALOTORAKOPAGUS

Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler; bu biçimle belirgin hilkat garibesi.

KARAGULLUKÇU

İşçi, gündelikçi.

GLYCYPHAGUS

Glycyphagidae ailesinde bulunan serbest yaşamlı akar cinsi.

MEGAÖZOFAGUS

Yemek borusu kaslarında tonus kaybı, yumuşama veya gevşeme nedeniyle yemek borusunun tümünde oluşan genişleme. Great Dane, Alman çoban köpeği, İrlanda setter ırkı köpeklerde ve Siyam kedilerinde genellikle kalıtsal nedenlerle veya miyasteni gravis gibi nöromüsküler sistemik hastalıkların seyri sırasında kazanılmış nedenlerle biçimlenir, megalo-özofagus.

ANTİKOAGULANT

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen herhangi bir madde. Örnek: heparin, hirudin.

SAKAGUCHİDENEYİ

Guanidin türevlerinin ve özellikle arjinin aminoasidinin varlığını belirlemek amacıyla yapılan deney.

  -   -   -  

Anlamında AGU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AGU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANDROMETODOKSİN

Kimi Fundagiller ailesindeki bitkilerde bulunan ve geviş getirenlerde salya artışı, sancı, kusma, ayakta duramama, sendeleme, kollaps ve ölümle belirgin olan öncelikli "vagus" uyarımını sağlayan, sonra ise hem bu siniri hem de çizgili kaslardaki sinir uçlarını felce uğratan bir bitkisel zehir, greyonotoksin.

ALAGUŞLUK

Öğleden evvelki zaman: Alaguşluk çıktık, öğleye vardık. Sabahla öğle arası.

AĞITÇILIK

Ağıtçının yaptığı iş, ağlayıcılık, saguculuk, mersiyehanlık.

AĞITÇI

Ölüye ağıt söylemek için tutulan kimse, ağlayıcı, sagucu, mersiyehan.

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

KUCAK

Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm, aguş. Açık kollarla göğüs arasına sığabilen miktarda olan. Herhangi bir durumun veya şeyin sınırlarının arası, iç. Ortam, ocak.

ACARİDAE

Acarina takımında bulunan, Acarus ve Tyrophagus cinslerini içeren küçük bir akar ailesi. Türler genellikle hububat ve un depolarında bulunmaktadır.

BİZAF

Eski türkçe buzagu: buzağı.

KAYIN

Kayıngillerin örnek bitkisi olan, 30-40 metre boyunda, 2 metre çapında, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve değerli olan bir orman ağacı (Fagus orientalis). Kadın veya kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi, kayınbirader, ini. Bu ağaçtan yapılmış.

ANTİTRAGUS

Kulak kepçesinde tragusun karşısındaki çıkıntı.

ADVENTİSYA

Özofagusun, idrar kesesinin ve kan damarlarının dış bağ dokusu tabakası. Özefagusun, idrar kesesinin ve kan damarlarının dış kısmındaki bağ dokusu. Organ, kan damarı veya diğer yapıların en dışını saran bağ doku tabakası.

AGULAMA

Agulamak işi.

GUARANİ

Paraguay para birimi.

AGULAMAK

Bebek "agu" diye ses çıkarmak.

AZGİA

Uzun vücutlu, ağız çekmeni subterminal ve orta büyüklükte, farinks uzun veya globular, özefagus çok kısa, karın çekmeni orta büyüklükte olan bir digenetik termatot cinsi.

PARAGUAYLI

Paraguay halkından olan kimse.

ASETİLKOLİN

Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A'dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ACh. Çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. Sinir dokusunda raslanan bir kimyasal madde olup sinir uyarmalarını ileten en önemli madde olarak düşünülür.

ANTİLOPLAR

Geviş getiren memeli hayvanların bir familyası. Memeliler (Mammalia) sınıfının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, boynuzları yukarı ve geriye doğru kıvrık, iyi koşan, Afrika'da yaşayan türlere sahip bir alt familya. (Antilopinae), Memeli hayvanlardan geviş-getirenler (Ruminantia) alt-takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasının bir alt familyası. Kara antilop (Antilope cervicapra), keseli antilop (Antidorcas marsupialis), kaya antilopu (Oreotragus oreotragus), boğa antilopu (Taurotragus oryx), bozkır antilopu (Saiga tatarica), dört-boynuzlu antilop (Tetracerus quadricornis), cüce antilop (Neotragus pygmaeus), ceylân (Gazella dorcas), İran ceylânı (G. subgutturossa), Hint ceylânı (G. bennetti), inek antilopu (Bubalis buselaphus), addaks (Addax nasomaculata), kaama (Bubalis camaa), kudu (Strepsiceros strepsiceros), gnu (Connochaetes gnu), orongo (Pantholops hodgsoni) gibi gerçek antilopları içine alır. Vücutları zarif olup boynuzları yukarı ve geri doğru kıvrıktır. İyi koşarlar. Afrikada boldurlar.

AGUTİ

Bazı kemirici hayvanların üzerinde koyu ve açık renkli kılların oluşturduğu bantların birbirini izlemesi ya da gri, siyah bantların arasında sarı renkli bantların oluşmasından sorumlu olan genlerin adı. Kemiriciler (Rodentia) takımının, agutigiller (Agoutidae) familyasından, 45 cm kadar uzunlukta, bacakları uzun ve kuyruğu küt, eti yenen, Guyana ve Brezilya'da yaşayan bir memeli türü. (Dasyprocta agouti), Kemiriciler (Rodentia) takımının agutigiller (Agoutidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 45 cm. Bacakları uzun ve kuyruğu küttür. Eti yenir. Guyana ve Brezilya'da yaşar.

KUŞKONMAZ

Zambakgillerden, uç dalları yapraksı görünüşte, toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki (Asparagus officinalis). Aynı familyadan, saksılarda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisi (Asparagus plumosus).