İçinde AGEL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "agel" olan, toplam 40 tane kelime bulunuyor. İçerisinde agel bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu agel ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında agel olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

EKSFLAGELLASYON

14 harfli kelimeler

DİNOFLAGELLATA, DİNOFLAGELLİDA, HEMOFLAGELLATA

13 harfli kelimeler

ALIŞILAGELMEK, DİNOFLAGELLAT

12 harfli kelimeler

ALIŞILAGELME, EUFLAGELLATA, FLAGELLATLAR, YAPILAGELMEK, YASSICAGELEN, YAZILAGELMEK

11 harfli kelimeler

ALIŞAGELMEK, ANILAGELMEK, YAPILAGELİŞ, YAZILAGELME

10 harfli kelimeler

ÇIKAGELMEK, ALIŞAGELME, ANILAGELME, FLAGELLATA, KALAGELMEK, TAŞAGELMEK, VARAGELMEK

9 harfli kelimeler

ÇIKAGELME, OLAGELMEK, FLAGELLAR, FLAGELLUM, KABAGELEN, KOCAGELİN, UÇAGELMEK, VARAGELME, YOLAGELDİ, YOLAGELEN

8 harfli kelimeler

OLAGELME, VARAGELE, ARAGELİR, FLAGELLA

7 harfli kelimeler

VARAGEL

5 harfli kelimeler

ZAGEL

4 harfli kelimeler

AGEL

Bazı kelimelerin anlamları

AGEL

Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ.

ALIŞILAGELMEK

Alışılmış olmak.

ALIŞAGELMEK

Alışılmış olmak.

HEMOFLAGELLATA

Kanda parazitlenen kamçılı organizmalar, özellikle Trypanosomatina alt takımında bulunan protozoonlar.

YASSICAGELEN

Yassıca, yassı gibi.

YAPILAGELİŞ

teâmül.

EKSFLAGELLASYON

Plasmodium veya ilişkili cinslerde kısa sürede mikrogametositten mikrogametlerin oluşumu.

ANILAGELMEK

Sürekli olarak anılmak.

DİNOFLAGELLAT

Dinoflagellida takımına bulunan protozoonlar.

ALIŞILAGELME

Alışılagelmek işi.

YAZILAGELMEK

Eskiden beri yazılır olmak.

EUFLAGELLATA

Mastigophora'ların eski adı.

DİNOFLAGELLİDA

Phytomastigophorea sınıfında bulunan, planktonların önemli bir bileşeni olan kamçılara, selüloz bir hücre duvarına, yeşil, sarı ve kahverengi kromatoforlara sahip, deniz suyunda aşırı miktarlarda bulunarak deniz suyunda "kırmızı dalga" adı verilen renk değişimine ve sudaki oksijeni tüketerek deniz hayvanlarının ve balıkların ölümüne neden olan, kimi türleri çok kuvvetli nörotoksinler salgılayarak bu organizmalarla beslenen deniz kabuklularını yiyen insanlarda ciddi komplikasyonlara neden olan, Ceratium, Gonyaulax, Gymnodinium ve Prorocentrum cinslerini içeren, küçük, bitki benzeri genellikle denizlerde bulunan protozoa takımı, Dinoflagellata.

FLAGELLATLAR

Kamçılılar.

YAPILAGELMEK

Uzun süreden beri yapılıyor olmak.

DİNOFLAGELLATA

Dinoflagellida.

  -   -   -  

Anlamında AGEL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AGEL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMFİTRİŞ

Bakterinin her iki ucunda da flagellum demetinin bulunması.

ÇIKAGELME

Çıkagelmek işi.

RUTİN

Sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan. Yapılması alışkanlık hâline gelmiş iş.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

GALATIMEŞHUR

Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış.

TEAMÜL

Bir yerde öteden beri olagelen davranış. Tepkime. İş, davranış.

ANILAGELME

Anılagelmek durumu.

BERMUTAT

Alışılagelen biçimde, her zaman olduğu gibi.

ATRİK

Bakterilerde hiçbir flagellumun olmaması, atriköz. Bakteride kamçı bulunmaması durumu.

OLAGELME

Olagelmek işi veya durumu.

OLAĞAN

Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alışılmış olan, normal.

DAMLAMAK

Damla durumunda tane tane düşmek. İçindekini damla damla akıtmak. Bir yere çağrılmadan, çekinmeden gitmek, çıkagelmek.

ALVEOLATA

Morfolojik benzerliklerinden dolayı siliata, koksidiya ve dinoflagellatalardan oluşan sınıflandırma.

ORİJİNALİTE

Özgünlük. Alışılagelenden değişik, şaşırtıcı nitelikte olma durumu.

SÖKMEK

Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak ya da gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak. Rüzgâr, sel, akarsu, bir şeyi yerinden çıkarmak, götürmek. Geçmek, etki yapmak. Geçip gitmeye engel olan zorlukları atlatmak. Ayırmak, uzaklaştırmak, vazgeçirmek. Okuyabilme becerisini kazanmak. Balgam vb.nin çıkması, akması kolaylaşmak. Örülmüş, dikilmiş şeyin, örgüsünü veya dikişini ayırmak. Karışık bir yazıyı okumak. Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak. Gelmeye başlamak veya çıkagelmek.

AYRIKSI

Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik. Başka, bambaşka, apayrı, eksantrik.

NORMAL

Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

AMFİTRİK

Bakterinin her iki ucunda bir veye birkaç flagellumun bulunması, amfitriköz, bipolar politrik.

ALIŞAGELME

Alışagelmek işi.

ORİJİNAL

Özgün. Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç). Otantik. Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük