İçinde AGE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "age" olan, toplam 102 tane kelime bulunuyor. İçerisinde age bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu age ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında age olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

EKSFLAGELLASYON, YUKARIAKÇAGEDİK

14 harfli kelimeler

AŞAĞIAKÇAGEDİK, DİNOFLAGELLATA, DİNOFLAGELLİDA, HEMOFLAGELLATA

13 harfli kelimeler

ALIŞILAGELMEK, DİNOFLAGELLAT, TROPOKOLLAGEN

12 harfli kelimeler

ALIŞILAGELME, EUFLAGELLATA, FLAGELLATLAR, KIZILCAGEDİK, ORTAGEDİKLER, YAPILAGELMEK, YASSICAGELEN, YAZILAGELMEK

11 harfli kelimeler

KİMYAGERLİK, TURNAGEÇİDİ, AGENİTALİZM, ALIŞAGELMEK, ANILAGELMEK, ANTİMUTAGEN, KARAGEYİKLİ, PROKOLLAGEN, SATSUMAGAGE, YAPILAGELİŞ, YAZILAGELME

10 harfli kelimeler

ÇIKAGELMEK, KARAGEVREK, ALAGENEVÜR, ALIŞAGELME, ANILAGELME, BURMAGEÇİT, DAĞDAGEZEN, FLAGELLATA, HAMZAGEREK, KALAGELMEK, KARAGEÇMİŞ, KARRAGENAN, KAYAGEDİĞİ, KOLLAGENAZ, TAŞAGELMEK, VARAGELMEK, YAYLAGERİŞ

9 harfli kelimeler

ÇIKAGELME, OLAGELMEK, ARPAGEDİK, FLAGELLAR, FLAGELLUM, GARAGEBİL, KABAGELEN, KALAGEZEN, KARAGEÇİT, KARAGEDİK, KAYAGEÇİT, KOCAGELİN, METAGENEZ, ORTAGEÇİT, PAÇAGERME, UÇAGELMEK, VARAGELME, YOLAGELDİ, YOLAGELEN

8 harfli kelimeler

ALAGEYİK, KİMYAGER, OLAGELME, SPAGETTİ, TRAGEDYA, VARAGELE, AGENEZİS, ALAGEÇİK, ARAGELİR, ARAGERİŞ, DAGERİGİ, FLAGELLA, GARAGEÇİ, GERMAGER, KOLLAGEN

7 harfli kelimeler

BAGETLİ, NAGEHAN, GABAGES, GARAGEÇ, KARAGEÇ, KATAGEN, MUTAGEN, OKLAGEÇ, VARAGEL, VİNTAGE

6 harfli kelimeler

AGEMEK, AGENEZ, ALAGER

5 harfli kelimeler

BAGET, AGENA, ALAGE, BAGEN, DAGER, TAGET, ZAGEL

4 harfli kelimeler

AGEL, BAGE

3 harfli kelimeler

AGE

Bazı kelimelerin anlamları

AGE

Ağabey, büyük erkek kardeş.

DİNOFLAGELLAT

Dinoflagellida takımına bulunan protozoonlar.

ALIŞILAGELMEK

Alışılmış olmak.

ALIŞILAGELME

Alışılagelmek işi.

DİNOFLAGELLATA

Dinoflagellida.

EKSFLAGELLASYON

Plasmodium veya ilişkili cinslerde kısa sürede mikrogametositten mikrogametlerin oluşumu.

ORTAGEDİKLER

Kars ili, Başgedikler nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

YUKARIAKÇAGEDİK

Van ili, Kocapınar nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TROPOKOLLAGEN

Bağ dokusundaki fibroblâstlar tarafından sentezlenip zemin maddesine salgılanan, üç tane sarmal şeklindeki polipeptit zincirinin birbirleri üzerine sarılması sonucu oluşan ve kollageni meydana getiren birimler.

FLAGELLATLAR

Kamçılılar.

EUFLAGELLATA

Mastigophora'ların eski adı.

KIZILCAGEDİK

Aydın kenti, Germencik ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

AŞAĞIAKÇAGEDİK

Van şehri, Kocapınar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YAPILAGELMEK

Uzun süreden beri yapılıyor olmak.

DİNOFLAGELLİDA

Phytomastigophorea sınıfında bulunan, planktonların önemli bir bileşeni olan kamçılara, selüloz bir hücre duvarına, yeşil, sarı ve kahverengi kromatoforlara sahip, deniz suyunda aşırı miktarlarda bulunarak deniz suyunda "kırmızı dalga" adı verilen renk değişimine ve sudaki oksijeni tüketerek deniz hayvanlarının ve balıkların ölümüne neden olan, kimi türleri çok kuvvetli nörotoksinler salgılayarak bu organizmalarla beslenen deniz kabuklularını yiyen insanlarda ciddi komplikasyonlara neden olan, Ceratium, Gonyaulax, Gymnodinium ve Prorocentrum cinslerini içeren, küçük, bitki benzeri genellikle denizlerde bulunan protozoa takımı, Dinoflagellata.

HEMOFLAGELLATA

Kanda parazitlenen kamçılı organizmalar, özellikle Trypanosomatina alt takımında bulunan protozoonlar.

  -   -   -  

Anlamında AGE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AGE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SÖKMEK

Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak ya da gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak. Rüzgâr, sel, akarsu, bir şeyi yerinden çıkarmak, götürmek. Geçmek, etki yapmak. Geçip gitmeye engel olan zorlukları atlatmak. Ayırmak, uzaklaştırmak, vazgeçirmek. Okuyabilme becerisini kazanmak. Balgam vb.nin çıkması, akması kolaylaşmak. Örülmüş, dikilmiş şeyin, örgüsünü veya dikişini ayırmak. Karışık bir yazıyı okumak. Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak. Gelmeye başlamak veya çıkagelmek.

KİMYACI

Kimya ile uğraşan kimse, kimyager. Kimya öğretmeni.

KİMYACILIK

Kimyacının yaptığı iş, kimyagerlik.

GEYİKGİLLER

Geviş getirenlerden geyik, alageyik, karaca vb. hayvanları içine alan bir familya.

ÇIKAGELME

Çıkagelmek işi.

AYRIKSI

Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik. Başka, bambaşka, apayrı, eksantrik.

GALATIMEŞHUR

Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış.

NORMAL

Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

ORİJİNAL

Özgün. Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç). Otantik. Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan.

POLO

At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu, çevgen. Volkswagen'in bir araba modeli.

SIĞIN

Alageyik.

OLAGELME

Olagelmek işi veya durumu.

OLAĞAN

Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alışılmış olan, normal.

DAMLAMAK

Damla durumunda tane tane düşmek. İçindekini damla damla akıtmak. Bir yere çağrılmadan, çekinmeden gitmek, çıkagelmek.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

ORİJİNALİTE

Özgünlük. Alışılagelenden değişik, şaşırtıcı nitelikte olma durumu.

RUTİN

Sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan. Yapılması alışkanlık hâline gelmiş iş.

BERMUTAT

Alışılagelen biçimde, her zaman olduğu gibi.

BAGETLİ

Bageti olan.