İçinde AGE geçen 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "age" olan 8 harfli toplam 15 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde age bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu age ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında age olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ARAGELİR

Gerçek kârın dağıtımından daha önce verilen geçici kâr payı.

FLAGELLA

Kamçı.

OLAGELME

Olagelmek işi veya durumu.

KOLLAGEN

Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan üç polipeptit zincirinin üçlü heliks şeklinde önce tropokollagen birimlerini, bunların da özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller şeklinde, bazal laminada tabaka şeklinde, kemikde halkasal tabakalar şeklinde bulunabilen, Tip I-V gibi gruplandınlan bir cins protein. Ak bağ dokusunun ve kemiğin organik kısmının kollagen tellerinin yapısını meydana getiren kimyasal madde.

SPAGETTİ

Çeşitli soslarla yapılmış olan İtalyan makarnası.

VARAGELE

Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan araç. Belirsizlik.

GARAGEÇİ

Karakeçi.

AGENEZİS

Bir organın embriyolojik gelişim döneminde hiç gelişememesi, olmaması, tamamen biçimlenmemiş olması veya yokluğu, oluşmama. Erkekte spermatogenezis veya dişide oogenezisin yokluğu.

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

KİMYAGER

Kimyacı.

ARAGERİŞ

Giresun ili, Tirebolu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DAGERİGİ

Dağ eriği, yabani erik.

ALAGEÇİK

Çoban kulübesi.

GERMAGER

Kapının ardına kadar açık olması hali: Kapıyı germager açtı. İnatçı ve kaba kişi.

TRAGEDYA

Trajedi.