İçinde AG geçen 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ag" olan 6 harfli toplam 135 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ag bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ag ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ag olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AGANTA

Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir.

YILAGI

Yıllanmış şarap.

TAGVİM

Takvim.

HAGGIN

Hakk'ın.

AGEMEK

Alıp gelmek, getirmek.

EPİVAG

Sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi.

AKAGAN

Çabuk meyleden, sebatsız, maymun iştahlı.

ÇOLLAG

Yüksek ve geniş çağlayan, çavlan.

DUDCAG

Ocaktan tencere indirmek için kullanılan bezden yapılmış tutacak.

NAGANA

Nagana kamçılısından ileri gelen ve çeçesinekleriyle bulaşan, sıcak ülke memeli hayvanlarının öldürücü hastalığı; çeçehastalığı. Asalak bir kamçılı hayvan olan Trypanosoma brucei'nin meydana getirdiği ve çeçe sineği (Glossina morsitans) ile taşınan, kocabaş hayvanlarda görülen bir hastalık. Afrika'da Trypanosoma brucei brucei veya T. congolense'nin neden olduğu sığır, at, koyun, keçi, köpek, domuz ve develere çeçe sinekleriyle taşınan, akut veya kronik seyirli, patojenitesi konak ve etkenin türü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen, anemi, ateş, zayıflama, köpek ve atlarda korneal opasite, sığırlarda yavru atma gibi belirtilerin görüldüğü hastalık. Asılak bir kamçılı hayvan olan Trypanosoma brucei 'nin meydana getirdiği ve çeçe sineiği (Glossina morsitans) ile taşınan bir hastalık olup kocabaş hayvanlarda görülür.

ZAGODA

Salamura yapılmış yeşil zeytin.

PAHLAG

Patlak, patlamış.

ARAGOZ

Mısır'da eskiden oynatılan kuklaya verilen ad. Mısır'da eskiden oynatılan bir kukla türü. Karagöz'den bozma olabilir.

SIDMAG

İçi su ya da irin dolu yara, kabarcık patlamak.

AGONİK

Can çekişmeyle ilgili, can çekişmenin sonucunda. Ölüme giden.

YAGMAK

Yağmak.

YAGMIR

Yağmur, bk. yagmur.

ELAGÖZ

Çiğdemgillerden yumrusu yenen bir çeşit çiçek.

ARAGOP

Tarladan koparılan taze mısır fidanı.

DRAGON

Ejderha. Batı ordularında, atlı veya yaya olarak çarpışan asker sınıfı.