İçinde ADET geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "adet" olan, toplam 30 tane kelime bulunuyor. İçerisinde adet bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu adet ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında adet olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KELİMEİŞEHADET

13 harfli kelimeler

ADETGÖRMEZLİK, KELMEYŞAHADET

11 harfli kelimeler

DEVRİSAADET, ŞEHADETNAME

10 harfli kelimeler

ASRISAADET, İBADETHANE, SAADETHANE, ŞEHADETTİN

9 harfli kelimeler

İBADETGAH, İMADETTİN, SAADETTİN

8 harfli kelimeler

SAADETLİ, VADETMEK, SAADETLE

7 harfli kelimeler

CELADET, ŞEHADET, VADETME, VELADET, MESADET, SAHADET, ŞAHADET

6 harfli kelimeler

ADETÇE, İBADET, SAADET, ADETLİ

5 harfli kelimeler

SADET, ADETA, KADET

Bazı kelimelerin anlamları

ADET

Sayı. Tane.

ŞEHADETTİN

Dinin tanıklığı. Dinin belirtisi, işareti.

SAADETTİN

Dinin mutluluğu. Dini uğurlu, kutlu kılan.

SAADETHANE

Yüksek rütbeli kimselerin evi. Mutlu ve huzur içinde yaşanılan yer.

İBADETHANE

Tapınak.

SAADETLİ

Mutlu. Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan.

VADETMEK

Bir işi yerine getireceğine söz vermek. Davranışıyla, tutumuyla bir işi yapacağı duygusunu uyandırmak, umut vermek.

ŞEHADETNAME

Diploma, sertifika. Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafından verilmiş olan onaylanmış belge.

ADETGÖRMEZLİK

Menopoz.

KELMEYŞAHADET

Arapça kökenli kelime-i şahâdet: kelimeişahadet.

İMADETTİN

Dinin direği.

İBADETGAH

Tapınak.

KELİMEİŞEHADET

İslam'ın beş şartından biri olan ve "Tanıklık ederim ki Tanrı'dan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve peygamberidir." anlamındaki söz.

ASRISAADET

Hz. Muhammed'in yaşadığı zaman, saadet asrı, devrisaadet.

DEVRİSAADET

Asrısaadet.

SAADETLE

"Güle güle" anlamında kullanılan bir esenleme sözü.

  -   -   -  

Anlamında ADET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ADET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MUTLU

Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, saadetli, bahtiyar, berhudar. Mutluluk veren.

DOĞUM

Doğma işi, tevellüt, veladet. Bir kimsenin doğduğu yıl.

NAKŞİBENDİLİK

Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend'in kurduğu, gizli ibadete dayanan bir tarikat, Nakşilik.

NAMAZ

İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat.

CAMİ

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran.

İHLAS

Temiz sevgi ve yürekten bağlılık. Kur'an surelerinden biri. İbadetlerdeki içtenlik.

MUTSUZLUK

Mutsuz olma durumu, bedbahtlık, saadetsizlik.

BATAK

Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak. Kötü durum, içinden çıkılmaz iş. Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış. Elde bulunan kâğıtlara göre o turda kaç adet el kazanacağı üzerine tahminde bulunup en az, tahmin ettiği kadar el kazanmaya dayalı bir iskambil oyunu.

HALVETHANE

Saraylarda girilmesi yasak olan oda. Tekkelerde dervişlerin yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda.

ONGUNLUK

Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet.

DİNGİNCİLİK

Tam bir gönül rahatlığı, tutkusuzluk içinde bütün arzulardan sıyrılmış olarak direnç göstermeden kendini Tanrı ibadetine vermeyi ve tanrısal ruh dinginliği kazanmayı amaçlayan dünya görüşü, sekincilik.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

MUTSUZ

Mutlu olmayan, bedbaht, saadetsiz.

MUTLULUK

Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik.

KİLİSE

Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

FARZ

Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu.

HAC

Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılmış olan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

DİPLOMA

Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname.

HALVETİ

İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat. Bu tarikattan olan kimse.

KIBLE

Bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen Kâbe'nin bulunduğu yön. Sıkıntılı bir durumda yardım umarak başvurulan yer. Bulunulan yerden Kâbe'nin bulunduğu yön. Güneyden esen yel. Güney 180°'lik yön.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük