İçinde ACAN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "acan" olan, toplam 65 tane kelime bulunuyor. İçerisinde acan bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu acan ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında acan olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ACANTHOBDELLİDEA

15 harfli kelimeler

ACANTHOCEPHALUS, CENTRACANTHİDAE

14 harfli kelimeler

ACANTHOCEPHALA

13 harfli kelimeler

BABACANLAŞMAK, CHİRACANTHİUM

12 harfli kelimeler

AFACANLAŞMAK, BABACANLAŞMA, ACANTHAMOEBA, ACANTHOMETRA

11 harfli kelimeler

AFACANLAŞMA, KARACANAVAR, MENACANTHUS, YACANDIRMAK

10 harfli kelimeler

BABACANLIK, BACANAKLIK, BOSDANACAN, GOYAMACANA, KARACANLIK, TAKTAKACAN

9 harfli kelimeler

AFACANLIK, BABACANCA, AHŞAMACAN, HACANABİR, SAVAHACAN

8 harfli kelimeler

DAMACANA, ALACANLI, ALACANNI, BABACANI, KIRFACAN, TACANMAK, YACANMAK, YURDACAN

7 harfli kelimeler

BABACAN, BACANAK, AHACANA, ARBACAN, BALACAN, BEYACAN, DALACAN, DAMACAN, DILACAN, DURACAN, KAKACAN, KAPACAN, KARACAN, KAYACAN, PUSACAN, SURACAN, TAKACAN, TATACAN, TUNACAN, VURACAN, YALACAN, YILACAN

6 harfli kelimeler

AFACAN, ABACAN, ACANTA, AĞACAN, ALACAN, ATACAN, HACANA, HACANO

5 harfli kelimeler

YACAN

4 harfli kelimeler

ACAN

Bazı kelimelerin anlamları

ACAN

Fransızca kökenli agent: ajan; casus.

BABACANLAŞMA

Babacanlaşmak durumu.

BABACANLIK

Babacan olma durumu, cana yakınlık.

ACANTHOMETRA

Akantometra.

ACANTHOCEPHALA

Başları dikenli solucanlar.

KARACANAVAR

Domuz.

AFACANLAŞMA

Afacanlaşmak durumu.

CENTRACANTHİDAE

İzmaritgiller.

ACANTHAMOEBA

Amoebida takımında, Acanthopodina alt takımında kamçılı evresi bulunmayan genellikle tatlı sularda veya nemli topraklarda serbest olarak yaşayan amip cinsi. İnsanlarda parazitlenen en yaygın türler A. astronyxis, A. castellanii, A. culbertsoni, A. hatchetti, A. polyphaga ve A. rhisodes'dir.

CHİRACANTHİUM

İnsanlarda yerel reaksiyonlara neden olan zehirli örümcek cinsi.

ACANTHOBDELLİDEA

Hirudinea sınıfında, vücut yüzeyinde dikenlerin bulunmasıyla ayırt edilen sülük takımı.

BABACANLAŞMAK

Babacan duruma gelmek.

AFACANLAŞMAK

Yaramazlaşmak, yaramaz, ele avuca sığmaz duruma gelmek.

YACANDIRMAK

Yıldırmak, korkutmak, ürkütmek: Kedi eve gelmez oldu, ne yaptınız da yacandırdınız onu ?.

ACANTHOCEPHALUS

Gövdesi silindiriğe yakın, proboskisi oldukça uzun oval veya silindirik, 6-28 çengel sıralı olup her sırada 4-15 adet çengel bulunan bir Acanthocephala cinsi. Acanthocephala şubesinde bulunan ve kimi türleri balıklarda parazitlenen cins.

MENACANTHUS

Mallophaga takımında bulunan M. pallidulus ve M. stramineus türleri tavuk ve hindilerde parazitlenen bit cinsi.

  -   -   -  

Anlamında ACAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ACAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABACAN

Çocuk dilinde bir korku ünlemi: Abacan, burada böböc (öcü) var. "Canım anneciğim, sevgili anneciğim " anlamında kullanılan bir isim.

ARUSTAH

Tavan. Kaplaması olmıyan tavan. Bacanın alt yüzü.

AMOEBİDA

Lobosea sınıfında, Gymnamoebia alt sınıfında bulunan tatlı sularda yaşayan insan ve hayvanlarda parazitlenen bütün amipleri kapsayan, birçoğu patojen olmayan veya hafif patojen olan, tek bir çekirdek ve mitokondriaya sahip olan, kamçılı evresi bulunmayan, Tubulina, Thecina, Flabellina, Conopodina ve Acanthopodina takımlarını bünyesinde barındıran ameboyit protozoa takımı.

AFACANLIK

Afacan olma durumu, yaramazlık.

AYIPENÇESİ

Ayıpençesigiller (Acanthaceae) familyasından, çiçekleri kurutularak çaylara koku vermesi için katılan, çok yıllık, dikenli ve otsu bir bitki.

BALACAN

Yiğit, yakışıklı. Sevgili, canım, yavrum: Balacan neye hiç gelmisen. Kadan, balan ben olam balacan.

ALACANLI

Yarı canlı, ölmek üzere bulunan: Aman sen de, alacanlıyı öldürürsün. Yarı pişmiş: Yemek alacanlı olmuş, az daha kaynasın.

AKANTOMETRA

Kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından, bazı türleri ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahip türleri olan bir cins. (Acanthometra), Kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından birgözeli cinsi. türü ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahiptir.

BAĞIZ

Kadınların birbirlerine karşı "acanım" yerine kullandıkları bir hitap.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

AKANTAMEBİYOZİS

Acanthamoeba cinsindeki türlerin neden olduğu enfeksiyon. Hastalıkta görülen en yaygın belirtiler granülomatoz amebik ensefalitis ve Acanthamoeba keratitisdir.

CAMGÖZ

Deniz kıyısına yakın yaşayan, boyu 1,5 metre kadar olan, eti lezzetli bir tür köpek balığı (Galeius canis).. Papaz. Üzüm teveklerinin köklerini mahveden bir kurt. Afacan çocuk.

CIDALA

Yaramaz, afacan.

KOCABAŞ

İspinozgillerden, 18 santimetre uzunluğunda, sırtı kahverengi, karnı pembe bir tür kuş, flurcun (Cocothraustes coccothraustes). Eti, sütü ve derisinden yararlanılan sığır, manda vb. hayvanların genel adı, büyükbaş. Doğu Anadolu'da, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-150 santimetre yüksekliğinde, iki yıllık otsu bir bitki (Onopordon acanthium). Pancar, şeker pancarı.

BACINAK

Bacanak.

ALADİRİ

Yarı canlı, ölmek üzere bulunan: Aman sen de, alacanlıyı öldürürsün. Yarı pişmiş. Ölecek durumda, can çekişen. Uçamayan, yürüyemeyen (hayvan yavruları için).

MINCIRIK

Küçük, afacan, zeki (çocuk).

BAŞANGI

Baştan çıkmış, huysuz, haşarı, yaramaz, hırçın, ele avuca sığmaz, ahlâksız: Şu kız çok başangı. Akıllı: Şu çocuk pek başangı. Becerikli. İnatçı. Afacan, yaramaz. Söz dinlemez, utanmaz (kız için). Aşarı, yaramaz.

ACANTA

Yepyeni: Hasanın bisikleti acanta.

BACANAKLIK

Bacanak olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük