İçinde ABANIK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "abanık" olan, toplam 3 tane kelime bulunuyor. İçerisinde abanık bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu abanık ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında abanık olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ABANIK

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmektedir. Esasen sesli ve sessiz kelimeleri voisé ve invoisé terimlerinin tam karşılığıdır. (bk. Sesli ve Sessiz). Bu sesler, yani samitler, söylenirken ses aygıdmda herhangi bir kısmın başka bir kısma abanarak yolu daraltması veya kapamasıyla meydana geldikleri için fizyolojik olay gözönünde tutulup bunlara "abanık" denilmiştir. Bu bakımdan abanıklar DARALTILI (Constricitive) ve KAPANTILI (Occlusive) diye iki sınıfa ayrılır (bk. Daraltılı ve Kapantılı). Abanıklar boğumlanma noktalarına göre de ayrı bir sınıflamaya uğrarlar: AĞIZDIŞI (Eixtrabuccale), AĞIZİÇİ (Intra - buccale) ve AĞIZARDI (Post - buccale) ; (Bu kelimelere bakınız). Bundan başka dilin boğumlamayı sağlıyan kısmı bakımından bir sınıflama daha yapılıyor. bk. Dilönü, Dilortası ve Dilardı abanığı.

ABANIKLIK

Bir hecenin abanık bakımından hali.

ABANIKLAŞMA

Bir açınığın veya yarı açınığın abanık değeri aması.

  -   -   -  

Anlamında ABANIK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ABANIK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TARAZSIZ

Tarazı olmayan. Soluklu bir sesle devam etme özellikleri olmadığı için kapantılı abanıklara denir: p sesi ph' eye ve b'ye göre tarazsızdır.

DEĞŞİLİM

Evrimin karşıtı olup ortalama evrelerden geçmeksizin meydana gelen ses değişmesine denir. bk. Ses değişikliği, Abanık ve Açınık değşilimi.

DİLÖNÜ

Dilin uç kısmının bir yere abanmasıyla çıkan abanık.

SEŞELEMELİ

Islıklı ve hışırtılı abanıkların (s, z, ş, j) ortak adı.

SVARABHAKTİ

Bir abanık öbeğinin içinde önüm yoluyla meydana gelen açınık. bk. Önüm.

GÖLGELENME

Gölgelenmek işi. Kelt dilinde, kelimelerin başındaki seslerin genizlenmesi (GENİZLİ GÖLGELENME, E. nasalis) veya ötümsüz bir abanık yerine bir ötümlü gelmesi (DÜŞÜRÜMLÜ GÖLGELENME, E. destituens).

DİLUCU

Dilin uç kısmının bir yere abanmasıyla çıkan abanık.

SESSİZİ

Ötümlü olmıyan abanıklara denir.

YANDAN

Dilin yan tarafından çıkan (abanık).

DUDAKSILLIK

Dudaksıl açınık veya abanıkların ortak hali.

İKİZLENME

(Yazıda aynı harfin söylemede aynı sesin tekrarı. Yazıda bir açınığın ikizlenmesi, Kaatil kelimesinde olduğu gibi, bazen o açınığın uzun söyleneceğini gösterir. Abanıklardaki ikizlenme için bk. İkiz abanık.

TUTUŞLU

Süremli abanıklara TUTUŞLU ABANIK da denir.

AÇINIKLAŞMA

Abanık niteliğinde: olan bir sesin açınık niteliği alması.

İKİNLİK

İki açınığın tek bir hece halinde kaynaşması. Bu kaynaşan açınıklardan bir tanesi (KUVVETLİ AÇINIK, Voyelle forte) hecenin açınığı görevinde kalarak ötekisi (ZAYIF AÇIUIK, V. faible) abanık durumuna geçer. YÜKSELEN, ARTIŞLI, ZAYIF veya YALANCI (descendante, Croissante, Faible ou Fausse) denen ikinlikte zayıf açınık başta bulunur. Bunun tersi ALÇALAN, EKSİLİŞLİ veya ASIL ÎKİNLİK (D. descendante, décroissante ou proprement dite) 'adını alır. EŞİT veya KARARSIZ İKİNLİK (D. égale ou indécise) denilen ikkıliklerde her iki öğenin açınık nitelikleri eşit olur. Bunlardan başka kuvvetli açınığıri uzun veya kısa olduğuna göre UZUN ve KISA İKİNLİKLER (D. longues et brèves) de vardır.

SAMPRASARANA

Bir selenli ile bir abanık yanyana bulunduğu vakit selenliin bir açınığa dönmesinden ibaret ses olayı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük