İçinde AŞAR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "aşar" olan, toplam 110 tane kelime bulunuyor. İçerisinde aşar bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu aşar ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında aşar olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

BAŞARILABİLMEK, YENİASLANBAŞAR

13 harfli kelimeler

ORTAKYAŞARLIK, BAŞARILABİLME

12 harfli kelimeler

BAŞARISIZLIK, HAŞARILAŞMAK, AŞAĞIALMAŞAR, BAŞARABİLMEK, BAŞARIVERMEK

11 harfli kelimeler

HAŞARILAŞMA, KAŞARLANMAK, BAŞARABİLME, BAŞARAKAVAK, BAŞARGANLIK, BAŞARILIKLI, BAŞARILILIK, BAŞARIVERME, BAŞARUMAMAK, YAŞARLAŞMAK

10 harfli kelimeler

BAŞARILMAK, ORTAKYAŞAR, AŞARLANMAK, KAŞARLANMA, KIZILCAŞAR, SEKİZYAŞAR, TAŞARLAMAK

9 harfli kelimeler

AŞARCILIK, BAŞARILMA, BAŞARISIZ, HAŞARILIK, YAŞARTMAK, AŞARLAMAK, BAŞARATLI, BAŞARIĞÇI, BAŞARIKLI, BAŞARIKLU, BAŞARTMAK, BAŞARUKLU, DÖRTYAŞAR, GEDİKAŞAR, KARACAŞAR, ŞAŞARTMAK, TAŞARMUDU, YAŞAROĞLU, YAŞARTMAN, YAŞARTÜRK, YEDİYAŞAR

8 harfli kelimeler

BAŞARILI, BAŞARMAK, HAŞARICA, YAŞARLIK, YAŞARMAK, YAŞARTMA, ALACAŞAR, ALAŞARLI, AŞARTMAK, BAŞARGAN, BAŞARKÖY, BAŞARMAH, BAŞARMAN, BAŞARTMA, BİLBAŞAR, BİNBAŞAR, BİNYAŞAR, ÇOKYAŞAR, HÜRYAŞAR, KAŞARMAK, ŞENYAŞAR, TAŞARASI, YAŞARKÖY, YAŞARLAR

7 harfli kelimeler

BAŞARIM, BAŞARMA, KAŞARLI, YAŞARMA, AKÇAŞAR, AŞARMAK, BAŞARAN, BAŞARAT, BAŞARET, BAŞARIK, BAŞARIŞ, BEŞAŞAR, KARAŞAR, ONYAŞAR, ORTAŞAR, ŞAŞARAM, TAŞARON, YAŞARAK, YAŞARIK, YAŞARLI, YAŞARTI

6 harfli kelimeler

AŞARCI, HAŞARI, ALAŞAR, AŞARIK, BAŞARA, BAŞARI, DAŞARA, MAŞARA

5 harfli kelimeler

AŞARİ, KAŞAR, AŞARA, AŞARI, AŞARP, BAŞAR, HAŞAR, TAŞAR, YAŞAR

4 harfli kelimeler

AŞAR

Bazı kelimelerin anlamları

AŞAR

Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler. Ondalık. Boyanacak iplik veya kumaşı asıl rengine boyamadan önce başka renge boyama. Yıkanacak çamaşırları önceden küllü suda bekletme. Aşağı, aşağıya. Toprak mahsullerinden hazine için alınan onda bir nispetindeki vergi. Türkiye'de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün onda biri oranında ayni olarak alınan vergi. karşılığı ayni vergi.

BAŞARILABİLMEK

Başarılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAŞARILIKLI

Başarılı, becerikli.

HAŞARILAŞMAK

Haşarı davranışlarda bulunmak.

YENİASLANBAŞAR

Şırnak şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ORTAKYAŞARLIK

Ortakyaşar olma durumu.

BAŞARAKAVAK

Konya ili, Sille bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KAŞARLANMAK

Bir işte, bir hareketle çok deneyim kazanmak. Hoşa gitmeyen bir harekete veya bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymaz olmak.

BAŞARISIZLIK

Başarısız olma durumu, muvaffakiyetsizlik.

BAŞARABİLMEK

Başarma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HAŞARILAŞMA

Haşarılaşmak işi.

AŞAĞIALMAŞAR

Şanlıurfa şehri, Birecik belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BAŞARILABİLME

Başarılabilmek işi.

BAŞARABİLME

Başarabilmek işi.

BAŞARGANLIK

İş yapabilme ya da bir edim sürecini başarıyla sonuçlandırma yeteneği olarak beliren, beceri ya da başarı ölçüsü olarak kullanılan edebilme gücü.

BAŞARIVERMEK

Çabucak başarmak.

  -   -   -  

Anlamında AŞAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AŞAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAŞARIM

Elde edilen bir başarı. Herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği ve gücü. Kişinin yapabileceği en iyi derece, performans. Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen başarı, performans.

BAŞARISIZ

Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz. Muvaffakiyetsiz. Başarı göstermeyerek.

BAŞARILMAK

Başarma işine konu olmak.

BAŞARILMA

Başarılmak işi.

BAŞARMA

Başarmak işi.

AŞARCILIK

Aşarcının yaptığı iş.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ÇAKMAK

Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası. Vurarak sokup yerleştirmek. Anlamak, bilmek. Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni. Sınavda başarısız olmak. Vurmak. Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti. İçki içmek. Saplamak. Parıldamak, ışık vermek. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak. Kazık çakıp hayvan bağlamak. Kuruduğunda kalın kabuk bağlayan kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı. Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak veya çarpmak. Çivi ile tutturmak. Kabul etmeyeceği bir şeyi kurnazlıkla kabul etmesini sağlamak.

CADI

Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak. Çok güzel göz. Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın.

AKAMET

Kısırlık, verimsizlik. Başarısızlık, sonuçsuzluk.

BECERİ

Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

CANAVAR

Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan. Herhangi bir şeye çok düşkün olan. Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı. Köpek balığı. Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse). Haşarı, yaramaz çocuk.

BARAJ

Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu üzerine yapılmış olan bent. Herhangi bir alanda başarıyı tespit etmek için gerekli olan şart. Futbol veya hentbolda serbest atışı yapacak oyuncunun önünde karşı takım oyuncularının yan yana dizilip oluşturdukları set.

AŞARCI

Aşar toplayan kişi.

ÇERÇİ

Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse. Bazı bölgelerde tuhafiyeci.

ÇARŞAFLAMAK

Yorganı çarşafla kaplamak. Kötü ve başarısız duruma düşmek, çarşafa dolanmak.

BAŞARILI

Başarı gösteren, muvaffakiyetli. Başarılmış, üstesinden gelinmiş. Başarılı bir biçimde, başarı göstererek.

ÇABALAMAK

Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak. Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek.

ALAYLI

Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay. Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı. Gösterişli, görkemli, debdebeli. Alay edici, küçümseyici, müstehzi.

AVUNMAK

Bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, teselli bulmak, müteselli olmak. Oyalanmak. Hayvan gebe kalmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük